Ik ben geen man

Ik ben geen man | Geld inzamelen
 
 

 Lieve mensen,

In november 2021 is Mirjam Kaijer gestart met de uitgifte van haar boek IK BEN GEEN MAN.
Dat heeft veel teweeg gebracht. Echter de organisatie daarachter vraagt meer zorg en tijd om de opvolging goed uit te voeren. Die tijd hebben we genomen en nu zijn we er bijna helemaal klaar voor. Eind november is de petitie met ruim 53.000 handtekeningen aan de 2e Kamer aangeboden. Wederom veel publiciteit, het onderwerp is echt actueel. Help ons dat ook zo te houden. Wij gaan gewoon door. De volgende activiteit is 18 januari in schouwburg Het Park in Hoorn geweest: een geweldig nationaal symposium waar we inhoudelijk aandacht vragen voor hulp aan de vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten. En waar we onze verdere plannen zullen presenteren. Uw hulp daarbij is zeer welkom

Nog een speciale actie vanuit de provincie Noord Holland:  vrouw in de media award 2022. Mirjam heeft gewonnen

NOMINATIE  nu ook landelijk

Afgelopen jaar kwam Mirjam Kaijer, de oprichtster van de stichting Voices for Women in de media door het boek: ‘Ik ben geen man’ en de petitie die zij daarna startte om te pleiten voor meer onderzoek naar het vrouwenlichaam. Van alle patienten met onverklaarde gezondheidsklachten is 80 procent vrouw. 
Wat blijkt: het mannenlichaam is nog steeds de norm. 

Afgelopen jaar heeft zij deze petitie met 55.000 ondertekeningen aangeboden aan Ernst Kuipers en een maand later aan de Tweede Kamer. 

Door haar aanwezigheid in de media het afgelopen jaar is zij voor de provincie Noord-Holland genomineerd voor de Vrouw in de Media Award 2022. Met deze Award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. En dat is nog steeds hard nodig vinden zij. In 2015 was het percentage vrouwen dat als expert in de media verscheen slechts 12%. Dat is gestegen naar 28,3% in 2019. Vanaf dat moment blijft een verdere stijging echter uit. In 2021 lag het percentage vrouwen dat als expert aan het woord kwam namelijk op 26,7%. 

Wij zien deze uitverkiezing als een eerbetoon aan onze stichting en alle vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten. Het is opnieuw aandacht vragen voor dit belangrijke onderwerp waar wij voor strijden met onze stichting. 

In totaal brachten 35.000 mensen op www.vrouwindemedia.nl hun stem uit. De provinciale winnares dingt nu mee voor de Vrouw in de Media Award 2022 landelijk. Tot en met 31 januari is de stembus hiervoor geopend. Op 6 februari ’s avonds wordt de winnaar samen met de You Go Girl Award 2022 bekend gemaakt.
 
Willen jullie weer stemmen?
 
https://vidm.nl/vrouw-in-de-media-awards/landelijk 

 

Dank vooral voor de mensen die ons al gesteund hebben, maar er is duidelijk meer nodig om onze actie met power voort te zetten.

 

12 september is een grote dag gebleken, de presentatie van de petitie aan minister Kuipers. Eind oktober kreeg dit een opvolging maar financiele ondersteuning op de korte termijn is niet mogelijk, terwijl de bekendheid steeds groter wordt en daarmee ook de behoefte aan financiële ondersteuning.
Wij zijn een groep vrijwilligers die de stichting Voices for Women steunen met hun missie om een betere gezondheidszorg voor vrouwen te realiseren. 

Want hoe komt het dat er zoveel vrouwen zijn met onverklaarde gezondheidsklachten?

Het antwoord is schokkend: onderzoek is voornamelijk gedaan naar het mannenlichaam, terwijl het vrouwenlichaam anders ziek wordt. Het gevolg is veel vrouwen die niet de juiste behandeling krijgen en worden soms onterecht weggestuurd met de boodschap dat hun klachten van psychische aard zijn.
De petitie waarmee we ook naar de Tweede Kamer gaan-voor meer aandacht en onderzoek naar genderspecifieke zorg- is nu al ruim 53.000 keer ondertekend. Hij loopt nog volop door.

Ook is er een meldpunt gestart, waar al meer dan duizenden reacties op zijn gekomen van vrouwen met schrijnende verhalen. 

Wij ondersteunen de stichting en hebben aangeboden een ‘denktank’ te vormeren om de krachten te bundelen zodat er een professioneel vervolgtraject kan worden ingeslagen.
De Stichting ‘VOICES FOR WOMEN’ is opgericht in februari 2022 en het plan 2023 is in grote lijnen ook uitgevoerd. Het plan 2023 zal op 18 januari worden toegelicht.

Het doel van de stichting is:

1. Vrouwen inzake zorgsystemen meer bewust maken van het feit er te weinig onderzoek is gedaan naar het vrouwenlichaam, waardoor zij zich minder snel laten wegsturen met psychische labels.

2. Een platform van ervaringsdeskundigen formeren om samen met een database de verkregen informatie te bundelen en uit te dragen.

3. Ervaringsdeskundigen mee te laten denken in de soms jarenlange zoektochten van vrouwen waardoor zij zich gesteund voelen.

4. Met alle ervaringen en informatie komen tot een innovatieve manier om nieuwe kennis over met name vrouwspecifieke gezondheidsaspecten en onderliggende oorzaken van gender- en sekseverschillen in preventie, zorg en gezondheid in Nederland te implementeren. Daarnaast wordt dit ook gedeeld in de op zorg gerichte opleidingen. Hier ligt de focus met name op hormonale en cyclus gerelateerde klachten en het belang van juiste communicatie in de zorg.

5. Het geven van erkenning omdat veel vrouwen zich niet serieus genomen voelen omdat hun klachten te snel worden afgedaan als psychisch. Wij geven tips hoe vrouwen de regie kunnen behouden en hoe om te gaan met een leven zonder diagnose.

Om dit plan tot uitvoering te brengen is geld nodig. Vandaar dat wij deze doneeractie opgestart zijn. Hopelijk voelt u net als wij de grote urgentie dat er dringend wat aan de vrouwenzorg gedaan moet worden.

Een donatie hoe klein of groot ook kan ons helpen..Bij voorbaat onze dank voor uw gift.

Voor meer informatie over de petitie, enquête, meldpunt en symoposium: www.voicesforwomen.nl

Het denktank team - Frank Loos, (directeur VeZet)
His Wilms (voormalig wetenschapper en ondernemer - innovatiesubsidies).Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
237 donaties
€ 9.872,00
Doel: € 40.000,00
24% / 31 dagen te gaan