Ik ben geen man

Ik ben geen man | Geld inzamelen
 
 

 Lieve mensen,

In november 2021 is Mirjam Kaijer gestart met de uitgifte van haar boek IK BEN GEEN MAN. Dat heeft heel veel teweeg gebracht. Echter de organisatie daarachter vraagt meer zorg en tijd om de opvolging goed uit te voeren. Die tijd hebben we genomen en nu zijn we er bijna helemaal klaar voor. Vandaag, 25 juni, hebben we de echte opvolging in gereedheid gebracht. nog even van een korte vakentie genieten En daarna gaan we los. Hopelijk wil u ons daarbij helpen.

Dank vooral voor de mensen die ons al gesteund hebben, maar er is duidelijk meer nodig om onze actie met power voort te zetten. In september hebben we de presentatie van de petitie aan minister Kuipers. 

Wij zijn een groep vrijwilligers die de stichting Voices for Women steunen met hun missie om een betere gezondheidszorg voor meisjes en vrouwen te realiseren. Wij willen mensen de kans bieden om impact te maken  en bewust te zijn dat wij vragen om support namens meisjes en vrouwen in NL, niet voor onszelf!   

Want hoe komt het dat er zoveel vrouwen zijn met onverklaarde gezondheidsklachten?

Het antwoord is schokkend: onderzoek is voornamelijk gedaan naar het mannenlichaam, terwijl het vrouwenlichaam anders ziek wordt. Het gevolg is veel vrouwen die niet de juiste behandeling krijgen en worden soms onterecht weggestuurd met de boodschap dat hun klachten van psychische aard zijn.

De petitie voor de Tweede Kamer -voor meer aandacht en onderzoek naar genderspecifieke zorg- is nu al ruim 32.000 keer ondertekend.

Ook is er een meldpunt gestart, waar al meer dan 1200 reacties op zijn gekomen van vrouwen met schrijnende verhalen.

Wij ondersteunen de missie en hebben aangeboden een ‘denktank’ te vormeren om de krachten te bundelen zodat er een professioneel vervolgtraject kan worden ingeslagen.

De Stichting ‘VOICES FOR WOMEN’ is opgericht in februari 2022 en het plan 2022 is gereed.

Het doel van de stichting is:

1. Vrouwen inzake zorgsystemen meer bewust maken van het feit er te weinig onderzoek is gedaan naar het vrouwenlichaam, waardoor zij zich minder snel laten wegsturen met psychische labels.

2. Een platform van ervaringsdeskundigen formeren om samen met een database de verkregen informatie te bundelen en uit te dragen.

3. Ervaringsdeskundigen mee te laten denken in de soms jarenlange zoektochten van vrouwen waardoor zij zich gesteund voelen.

4. Met alle ervaringen en informatie komen tot een innovatieve manier om nieuwe kennis over met name vrouwspecifieke gezondheidsaspecten en onderliggende oorzaken van gender- en sekseverschillen in preventie, zorg en gezondheid in Nederland te implementeren. Daarnaast wordt dit ook gedeeld in de op zorg gerichte opleidingen. Hier ligt de focus met name op hormonale en cyclus gerelateerde klachten en het belang van juiste communicatie in de zorg.

5. Het geven van erkenning omdat veel vrouwen zich niet serieus genomen voelen omdat hun klachten te snel worden afgedaan als psychisch. Wij geven tips hoe vrouwen de regie kunnen behouden en hoe om te gaan met een leven zonder diagnose.

Om dit plan tot uitvoering te brengen is geld nodig. Vandaar dat wij deze doneeractie opstarten. Hopelijk voelt u net als wij de grote urgentie dat er dringend wat aan de vrouwenzorg gedaan moet worden.

Een donatie hoe klein of groot ook kan ons helpen. Wij willen een ieder die positief reageert via een nieuwsbrief op de hoogte houden van onze vorderingen in dit project.

Bij voorbaat onze dank voor uw donatie.

Voor meer informatie over de petitie, enquête en meldpunt:   www.voicesforwomen.nl

Het denktank team - Frank Loos,
Loes van Kan (gepensioneerd advocate) en His Wilms (voormalig wetenschapper en ondernemer - innovatiesubsidies).Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
56 donaties
€ 2.457,00
Doel: € 40.000,00
6%