HOUD DREGTEAM SOAD OP DE WEG

HOUD DREGTEAM SOAD OP DE WEG | Geld inzamelen
 
 

HOUD DREGTEAM SOAD OP DE WEG!

Vanuit eigen ervaring en betrokkenheid probeert Dregteam SOAD vanaf 2003 haar kennis en materiaal, op vrijwillige basis, in te zetten in het opsporen van onderwaterslachtoffers. Voor familie van drenkelingen, en dat hebben wij in privé kring ervaren, is het namelijk van wezenlijk belang dat een slachtoffer snel wordt gevonden. Zo kan er op een waardige manier afscheid worden genomen. Dit is het doel van onze stichting. In de loop der jaren is een goede samenwerking op gang gekomen met het Landelijk Team Onderwater Zoekingen.

Vrijwillig en giften

Ons Dregteam draait volledig op de inzet van vrijwilligers en is afhankelijk van sponsoring en donaties. Wij blijven innoveren in ons materiaal en zijn ook steeds op zoek naar nieuwe zoekmethoden. We hebben ervaren dat we als Dregteam gedragen en gewaardeerd worden. Tot nu toe hebben we onze inzetten en materiaal steeds kunnen betalen.

Geld nodig

Op korte termijn hebben we echter een bedrag van ongeveer €100.000,- nodig. Wat willen we met dit geld doen?

 

Naast de ontwikkeling van een nieuwe zoekmethode om in de branding te kunnen zoeken, zijn wij geconfronteerd met het feit dat onze bus op korte termijn aan vervanging toe is.

Onze Volkswagen Crafter is in een dusdanige staat dat wij met grote regelmaat “oplap” reparaties moeten laten uitvoeren.

De staat van de bus zorgt steeds vaker voor spannende momenten. Zo brak laatst de vering, terwijl we op weg waren naar een inzet. Gelukkig nog binnen de bebouwde kom, je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als dit op de snelweg was gebeurd.

Helaas is de aanschaf van een andere/nieuwe bus een zeer kostbare uitgave, dit komt mede omdat de bus aan bepaalde wensen moet voldoen. Zo moet er genoeg ruimte zijn voor onze vrijwilligers en zoekmiddelen/materialen. Naast dat een nieuwe bus weer kosten bespaard, kunnen wij weer veilig op weg als onze inzet, waar ook in Nederland, gevraagd wordt.

 

We doen een beroep op u

Onze motivatie halen we uit onze inzetten. Iedere keer als we een slachtoffer terugbrengen bij familie, ervaren we dat ons werk belangrijk is. We hebben daarom uw hulp nodig, zodat we ook in de toekomst deze taak kunnen blijven uitvoeren. Steunt u ons?

 

ANBI status DREGTEAM SOAD  

Naam             Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen

RSIN               8136.19.361

Postadres       De Noord 113 8321 JZ Urk

 

www.dregteamsoad.nl Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
548 donaties
€ 33.900,00
Doel: € 100.000,00
33% / 31 dagen te gaan