Help Yaal get better

Help Yaal get better | Geld inzamelen
 
 
We need your support!

(English text below)

In februari 2018 leek het voor Yaal een pijnlijk maar overkomelijk ongeluk: aangereden worden door een scooter terwijl ze op de fiets zat in Amsterdam. Door een klap met haar hoofd op straat was ze even uit de running, maar al snel probeerde ze haar leven weer op te pakken. Door hersenletsel bleek dat niet te kunnen, en viel ze in een zwart gat. Alle revalidatiemogelijkheden waren zonder resultaat en in mei 2019 kwam daar een diagnose bovenop: baarmoederhalskanker, met direct daarop een zware operatie en 5 maanden chemotherapie. Terwijl ze op dit moment aan het herstellen is, kampt ze nog steeds met klachten van de hersenschudding.

Als vrienden van Yaal kunnen we er voor haar zijn, maar beter maken kunnen we haar niet. Wat wij natuurlijk graag zouden willen is Yaal terug zoals voor het ongeluk. Mensen die Yaal kennen weten dat ze van nature de meest levenslustige persoon op aarde is; het meest outgoing, met de meest aanstekelijke energie. Sinds twee jaar is die Yaal er helaas niet. Door de klap op haar hoofd zijn haar filters kapot en daardoor is het verwerken van prikkels vrijwel onmogelijk. Ze is extreem vermoeid, en ervaart dagelijks pijn, waardoor basisfunctionaliteit al twee jaar niet mogelijk is. Normale dagelijkse activiteiten zoals naar de supermarkt gaan of een stuk fietsen zijn al een enorme uitdaging, zelfs met oordoppen. Wij missen Yaal, en Yaal mist haar leven. 

Vorig jaar stuurde Yaal ons een bericht door. Iemand beschreef haar leven voor en na een behandeling van haar hersenletsel in Amerika. Over hoe zij een nieuw mens werd nadat ze de behandeling had doorlopen bij CognitiveFX in Utah - Lees hier het verhaal.

OVER DE BEHANDELING

CognitiveFX heeft een baanbrekende, vernieuwende en unieke behandelmethode ontwikkeld die nergens anders ter wereld op ze manier wordt toegepast, maar die tot nu toe al meer dan 1000 mensen met traumatisch hersenletsel genas, waaronder steeds vaker Nederlanders. De behandeling duurt een week.

Uitgangspunt van de behandeling bij CognitiveFX is een functionele cognitieve MRI scan (een FNCi), waarbij precies in kaart wordt gebracht welke gebieden in je hersenen hyper- en onderactief zijn en waar de bloedtoevoer niet optimaal is. Op basis van de resultaten wordt de EPIC (Enhanced Performance in Cognition) treatment gestart, waarbij de patient fysiek en cognitief wordt uitgedaagd, precies die hersengebieden aan het werk zet die het nodig hebben. Lees hier meer op hun website. 

DONEERACTIE VOOR YAAL

In maart 2020 is er een plek voor Yaal bij deze kliniek. YAY! Maar. De behandeling is ontzettend duur. Yaal heeft al twee jaar niet kunnen werken. Ze heeft het daardoor niet bepaald breed en wordt deels ondersteund door haar familie. Wij willen Yaal heel graag supporten en anderen een kans bieden om bij te dragen en haar op deze manier te helpen met haar herstel. 

  • De behandeling in Utah kost €8250.
  • Daar komen nog extra kosten bij voor vluchten, vervoer, en accommodatie. In totaal lopen de kosten boven de €10.000. 
  • Om het kostenplaatje rond te krijgen willen we proberen om €5000 op te halen.

Alles wat je hier doneert gaat primair naar deze behandeling. Donaties boven het doelbedrag gaan naar de extra kosten.

We zijn ontzettend dankbaar voor alle donaties, groot en klein. Anoniem doneren kan uiteraard ook. Daarnaast zouden we het geweldig vinden als je deze actie deelt met vrienden en familie op social media. Hopelijk kunnen we haar samen de goede kant op helpen <3

 

ENGLISH TEXT

In February 2018, Yaal was in an accident that initiatally seemed to end ok: she was hit by a moped while cycling. She hit her head on the street and was home for a couple weeks, but soon tried to resume her life. Because of the brain injury this turned out to be impossible, and her life got put on hold. All rehabilitation treatments turned out unsuccessful and in May 2019 another diagnosis was added: cervical cancer, followed by major surgery and 5 months of chemo therapy. As she is recovering, she is still struggling with the concussion.

As her friends we can be there for her, but we can't cure her. What we'd like more than anything is to have her back as she was before the accident. People who know Yaal, know that she is the most lively person on earth; the most outgoing, with the most infectious energy. Unfortunately, that Yaal has not been around for two years now. Because of the accident her filters are broken and therefore the processing of stimuli is virtually impossible. She is extremely tired and experiences pain on a daily basis, which means that basic functionality has not been possible. Simple tasks like going to the grocery store or riding a bike are a challenge, even with earplugs. We miss Yaal, and Yaal misses her life.

Last year Yaal forwarded us a message. Someone described her life before and after a treatment for her brain injury in America. About how she became a new person after getting treatment at CognitiveFX in Utah - Read the story here (Dutch only sorry)

ABOUT THE TREATMENT

CognitiveFX has developed a groundbreaking, innovative and unique treatment method that is not used in this way anywhere else in the world, but has so far cured more than 1000 people with traumatic brain injury. The treatment lasts a week.

The starting point for treatment with CognitiveFX is a functional cognitive MRI scan (an FNCi), in which it is precisely mapped which areas in your brain are hyper- and underactive and where the blood supply is not optimal. Based on the results, the EPIC (Enhanced Performance in Cognition) treatment is started, in which the patient is challenged physically and cognitively, activating exactly those areas of the brain that need it. Read more on their website by clicking here

COLLECTING FOR YAAL

In March 2020 there is a spot available for Yaal at this clinic. YAY! The treatment is expensive and since she has not been working for two years, she is living on a budget and is partly supported by her family. We saw this as an opportunity to support Yaal and an opportunity for others to contribute remotely to help her with her recovery.

  • The treatment in Utah costs €8250.
  • There are extra costs for flights, transport and accommodation. The total surpasses €10.000.
  • We want to raise €5000 to complete the budget. 


Everything that you donate here goes primarily into this treatment. Credit card donations are unfortunately not possible through this website. Donations above the target amount go to the extra costs.

We are incredibly thankful for all donations, big or small. Donating anonymously is possible too. We would also be eternally grateful if you could share this collection on social media. Hopefully, together, we can help her kick-start her recovery <3

Bora en Jorijn
17-02-2020

(English below)

Lieve allemaal! De doneeractie loopt vandaag af. Meeeeeegabedankt voor jullie donaties, het is compleet overweldigend. Zoveel meer dan we durfden hopen en zoveel lieve reactie!

We zullen binnenkort hier en op Facebook een update doen van Yaal's reis en behandeling. Tot die tijd hopen we met z'n allen het beste voor Yaal. 

 

DANK en <3

 

-----------

 

Dear all. The collection ends today. THANK YOU SO MUCH for you donations, it's completely overwhelming. So much more than we had even hoped and so many sweet messages!

We will soon post an update about Yaal's journey and treatment here and on Facebook. Until then, let's all send her the best energy!

 

THANK YOU and <3


Bora en Jorijn
17-02-2020

BERICHT VAN YAALA !!!! 

WOWWOWWOWOWOWOW!!!! Earlier this week my incredible friends Bora Sirin and Jorijn Vriesendorp set up a crowdfunding to support me in getting treatment for traumatic brain injury in the states. Within 24 hours the goal had not just been reached but exceeded tremendously! Thank you thank you thank you to everyone who has SO generously contributed. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 I am beyond words and completely overwhelmed by all the support.

Brain injury, then cancer, it has been a lot these past two years. I am very grateful and touched by all the love and energy everyone has been sending my way over these past few days. ❤️❤️❤️ What an amazing community I have surrounding me. Despite everything, I am a lucky human being. Thank you all


Bora en Jorijn
13-02-2020

Lieve lieve allemaal, 

Nog geen eens 24 uur in de lucht met deze crowdfunding actie en ons doelbedrag is ruim gehaald en zelfs al bijna verdubbeld. 5

ECHT ONGELOFELIJK, HARTVERWARMEND EN BIJZONDER om te merken hoe iedereen op deze manier betrokken is.

Yaal is er net zoals wij helemaal ondersteboven van dat het zo snel is gegaan. 8

TRILJOEN KEER DANK voor al jullie support.

11

 

 

 


295 donaties
€ 12.101,00
Doel: € 5.000,00
242%

Deze actie is gesloten.