Help Hans naar Malawi!

Help Hans naar Malawi! | Geld inzamelen
 
 
Van 10 april tot 10 juli 2018 wil ik gaan helpen bij een project van Stephanos in Malawi.

Stichting Stephanos heeft als doel om vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp en (Bijbel)onderwijs te brengen aan de meest kwetsbaren, met name weeskinderen. Deze hulp is gebaseerd op reformatorische grondslag. Het doel van het verschaffen van materiële hulp is het bevorderen van zelfstandigheid en vermijden van langdurige afhankelijkheid.

Ik hoop dit doel mede te kunnen realiseren door te gaan helpen in een project in een klein dorp in Malawi. Samen met een andere vrijwilliger vertrekken wij op DV 10 april. Wij gaan onder andere bouwen aan een leerboerderij. Dit is helemaal overeenkomstig de doelstelling, nl: niet géven, maar léren. We willen zo de zeer arme en kwetsbare bevolking helpen een nieuw bestaan op te bouwen. 

Dit is zeker niet het enige project wat tijdens ons 3 maanden lange verblijf langs zal komen. Er staat van alles op stapel. Eén en ander is afhankelijk van de financiële middelen die wij tot onze beschikking hebben.

Wilt u doneren? U helpt me dan om dit mogelijk te maken en mijn reis- en verblijfskosten te dekken. 

Wilt u meer weten over mijn werkzaamheden, het dorp waar ik zal zijn, de plaats waar ik zal logeren, de leefomstandigheden daar en nog veel meer? Lees er over op:

Hans naar Malawi

P.S. Mocht er méér geld gedoneerd worden dan nodig is, dan komt dat ten goede aan het project van de leerboerderij.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
245 donaties
€ 4.200,00

Deze actie is gesloten.