Help Fredjuh aan een nieuwe knie!

Help Fredjuh aan een nieuwe knie! | Geld inzamelen
 
 
Help onze geadopteerde lieve vrolijke vent aan een nieuw knie.

Hallo iedereen!.

Wij hebben eind Januari ons gezin compleet gemaakt door Fredjuh te adopteren uit het asiel. Fredjuh is een american Bully van 5.5 jaar, en de grootste knuffelkont die er maar is. Dit zacht gekookte ei heeft helaas veel pech gehad in zijn verleden, waardoor hij 2.5 jaar lang in een opslag heeft gezeten door inbeslag namen. Deze arme hond heeft hierdoor veel van zijn jonge tijd moeten doorbrengen in een opslag en heeft de tijd van lekker spelen en rond rennen met andere honden moeten missen. Helaas heeft fredjuh 3 jaar geleden zijn knieband gescheurd en is operatief verholpen. Dit dacht men ieder geval. Na jaren lang sukkelen, stijf zijn en mank lopen, hebben wij fredjuh in de 1ste week bij ons gelijk laten onderzoeken aan zijn knie bij een specialist. Want na 3 jaar zou het toch beter moeten gaan. Helaas bleek al snel te zien op de rontgen foto's dat zijn knie operatie niet juist is uitgevoerd waardoor hij hier veel last van heeft. Hij uit dit door niet op zijn achterbeen te willen staan en altijd gelijk te gaan zitten bij 1 tel stil staan en erg mank te lopen.De kosten van zijn operatie kwamen voor ons daarom geheel onverwachts en vooral de totaal som van de operatie. Geschat op 1600,-. 

Wij zouden hem daarom het liefst z.s.m willen laten opereren, om hem na al die jaren lekker te kunnen laten wandelen en spelen uiterraad met maten natuurlijk.

 

Wie helpt ons deze knuffelkont aan een nieuwe knie.

 

Fredjuh is tevens te volgen op Instagram :https://instagram.com/kboot1986?utm_source=ig_profile_share&igshid=my4dr5bh77g1

Hier zullen we na de operatie updates geven hoe het met hem gaat!

 

Help Fredjuh get a new knee! | Collect money


Description
Updates
Help Fredjuh get a new knee!
Help our adopted sweet cheerful guy get a new knee.
Hello everyone!.
We completed our family at the end of January by adopting Fredjuh from the shelter. Fredjuh is an American Bully of 5.5 years, and the biggest cuddle ass that there is. This soft-boiled egg has unfortunately had a lot of bad luck in its past, as a result of which it has been in storage for 2.5 years due to seizure names. This poor dog has had to spend a lot of his young time in a store and has missed the time of playing and running around with other dogs. Unfortunately, fredjuh tore his knee band 3 years ago and was treated with surgery. This is what they thought. After years of struggling, being stiff and limping, we had fredjuh examined with us right away at the knee of a specialist in the 1st week. Because after 3 years it should go better. Unfortunately it soon appeared on the X-ray pictures that his knee operation was not performed correctly, which caused him a lot of problems. He expresses this by not wanting to stand on his hind leg and always sit down immediately when standing still for 1 count and walking very limply. The costs of his operation therefore came for us completely unexpectedly and especially the total sum of the operation. Estimated at 1600.
We would therefore prefer to let him operate on z.s.m, to be able to have him walk nicely after all these years, and of course play with sizes of course.

Who helps us put this cuddle butt on a new knee.

You can also follow Fredjuh on Instagram: https: //instagram.com/kboot1986? Utm_source = ig_profile_share & igshid = my4dr5bh77g1Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
16 donaties
€ 200,00
Doel: € 1.250,00
16%

Deze actie is gesloten.