Help Fraukje de behandeling mogelijk te maken! | Geld inzamelen
 
 

Help Fraukje de behandeling mogelijk te maken!

Na ruim vijf jaar doorzetten nog steeds niet hersteld, maar wel nieuwe hoop

-Englisch version can be found below the Dutch text-

(Deze tekst is geschreven met hulp van Peter van Duren, Jerica Olsthoorn en nog heel veel andere lieve mensen,  Dankjulliewel allemaal!!!)

Even voorstellen
Ik ben Fraukje. Ik ben van nature blij, optimistisch, vrolijk, spring-in - het - veld en grappig (Heb ik van horen zeggen ;) ).

Samenvatting
Begin 2014 zeg ik mijn baan als leerkracht op, om mij volledig te kunnen richten op kinderyoga in het onderwijs. Want de animo voor kinderyoga neemt meer en meer toe.
Een schijnbaar onschuldig ongeluk in maart 2014 blijkt daar toch een fikse streep door te zetten. Na vele kostbare behandelingen met weinig resultaat, heb ik nu mijn hoop gevestigd op een veelbelovende behandeling die alleen in de Verenigde Staten wordt aangeboden.
Helaas worden de kosten van deze behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Vandaar deze crowdfunding.

Ondanks dat ik het vervelend vind een beroep te doen op anderen, toch de vraag: 'Help jij mij mee weer de oude te worden?' Ik wil nog zo graag meedoen. Meedoen met bijdragen aan de maatschappij, aan de nieuwe generaties aan plezier hebben in het leven! Vandaar mijn vraag. Doneer een beetje, ik heb nog zoveel te geven! 

Echt zo enorm BEDANKT!

Voor het ongeluk: een 100% energieke vrouw

Voor het ongeluk was ik een jonge energieke vrouw, volop bezig om o.a. kinderyoga te introduceren in het onderwijs, 2x per week lekker hardlopen, 1x per week ashtanga yoga, boeken lezen, gezellig socializen met vrienden en concerten en festivals bezoeken. Samen met mijn partner wilden we ons in de zomer van 2014 als vakantiepleeggezin aanbieden. Een verre reis stond op het programma.

Na het ongeluk: beperkt tot 15% van mijn vroegere mogelijkheden

Na het ongeluk, er knalde iemand achter op mijn auto terwijl ik voorrang verleende aan een fietser, was ik een totaal ander mens. Toenemende pijnklachten in mijn nek, hoofd, rug en armen. Een piep in mijn oren die steeds harder werd. Doorlopend misselijk. Het gevoel dat er iets in mijn nek niet goed zat. Lezen ging niet meer. Rekenen ging niet meer. Bekende mensen herken ik niet. Ik vergeet alles. Prikkels komen versterkt binnen. Stress symptomen zijn er zonder aanleiding. Intense moeheid. Noem het maar op.

Nu na 5 jaar intensief doorwerken naar herstel: 30%

Na vele kostbare behandelingen met weinig resultaat, is er inmiddels wel wat vooruitgang geboekt en ik heb ik me aangepast aan mijn huidige mogelijkheden. Maar al die tijd heb ik me vastgehouden aan de mantra: “voor nu accepteer ik de situatie, maar ik kan me er niet bij neerleggen”. Al die tijd heb ik het gevoel gehad dat meer herstel mogelijk is.

Consult bevestigt gevoel en hoop

In april van dit jaar (2019) lees ik een succesverhaal van Martine met vergelijkbare klachten, die bij Cognitive fx in Utah een behandeling heeft ondergaan. Haar verhaal lijkt zo op dat van mij, dat ik heb besloten om een consult te boeken bij Cognitive fx. Dat consult heeft mijn gevoel en hoop dat meer herstel mogelijk is nog sterker bevestigd. Zij hebben ervaring met het oplossen van klachten waar ik al ruim 5 jaar tegen aanloop.

Hoe gaat de behandeling bij Cognitivefx

Op 4 september 2019 wordt er een MRI scan gemaakt van mijn nek en hersenen terwijl ik opdrachten maak. Hierdoor wordt zichtbaar welke delen van mijn hersenen te veel of te weinig bloedtoevoer krijgen. Daarna kan er een intensief en gericht behandelprogramma voor mij worden gemaakt, om die hersendelen weer aan het werk te zetten zodat herstel mogelijk is. Afhankelijk van de resultaten zijn mogelijk extra behandeldagen nodig.

Meer dan 1000 mensen met vergelijkbare klachten zoals die van mij zijn mij al voorgegaan met goede resultaten.

Meer informatie

Cognitive FX: https://www.cognitivefxusa.com/
Verhaal van Martine: http://app.heraut-online.nl/article/247239/martine_opgetogen_terug_uit_utah
Verhaal van Eva Krook: https://www.linkedin.com/pulse/over-hoop-na-hersenschudding-pcs-eva-krook/
Verhaal van Alies Kool: https://www.linkedin.com/pulse/ik-ben-er-weer-nou-ja-bijna-alies-kool/-------------------------------------------- Englisch Version ----------------------------------------------------

 

 

Help make Fraukje’s treatment possible!

After more than five years of perseverance, I am still not recovered but there is new hope.

(This text was written with the help of Peter van Duren, Jerica Olsthoorn, Terrence Sellers, and many other lovely people. Thank you all!!!)

Introduction
I'm Fraukje Classen. I am a naturally happy, optimistic, cheerful, and funny woman. Or at least that’s what I hear. ;)

About Me
At the beginning of 2014, I quit my job as an elementary school teacher so that I could fully focus on teaching and developing children’s yoga programs in schools. I chose to do this because yoga has been shown to have positive effects on people of all ages and I believe young people should also have the opportunity to gain the physical, mental, and emotional benefits of yoga in their lives.

However, a seemingly harmless car accident in March of 2014 halted, but did not end, my dream. After many costly treatments with little result, I have found new hope. A new promising treatment has been developed with promising results, but it is currently only offered at a treatment center in the United States of America. Unfortunately, the costs of this treatment, and traveling to the United States to receive it, are not covered by my health insurance. Hence this crowdfunding campaign.

Before the Accident: 100% Energetic Woman
Before the accident, I was a healthy, energetic woman. Fully engaged in introducing yoga to kids and schools, teaching hatha yoga to teenagers and adults, running twice a week, once a week ashtanga yoga, socializing with friends, and visiting concerts and festivals. In the summer of 2014, together with my partner, we wanted to offer ourselves as a holiday foster family. And we planned to travel over a longer period. Then the accident happened.

After the Accident: 15% of my Former Self
On March 18, 2014, I was driving and a cyclist got in my path. As any courteous driver would, I gave priority to the cyclist. At this moment I was rear-ended by another driver. After the accident, I was a completely different person. Increasing pain in my neck, head, back, and arms. A buzzing noise in my ears that got louder and louder. Constant nausea. The feeling that something was wrong in my neck. Reading was no longer possible. Math was no longer possible. I don't recognize people I know. I forget everything. Stimuli are way more intense. Stress symptoms appear without any reason. Intense fatigue. You name it.

5 Years Later: Still Only at 30%
After many costly treatments with little success, some progress has been made. I am thankful to be able to say that with much work and perseverance I have somewhat adapted to my current situation and gained back some of my lost faculties. But for the last five years I have only been getting by. All that time I have been holding on to the mantra: "This is today but it won’t be every day." In all this time I have never lost hope that more recovery is possible. And now it seems that my dream is finally within reach.

Hope is on the Horizon
In April of this year (2019), I read a success story about a woman named Martine Timmermans who had been suffering from similar symptoms as mine. She had undergone treatment at Cognitive FX post-concussion treatment center in Utah, USA. Her story was so similar to mine that I decided to book a consultation with Cognitive FX. That consultation confirmed my feelings and brought me newfound hope that additional recovery is not only possible, but already available to those who can afford it. Cognitive FX can help me with the pain and discomfort that I have suffered from for more than 5 straight years.

Treatment at Cognitive FX
An MRI scan will be taken of my neck and brain while I do specific tasks. This will help the people at Cognitive FX determine which parts of my brain receive too much or too little blood. With this information, an intensive and focused treatment program can be created for my specific circulation issues. This will help put those disordered parts of the my brain back to work so that the recovery process can take place. Depending on the those initial results, additional treatment days may be required. It’s impossible to know exactly what will be needed until the MRI and preliminary tests are completed.

More than 1000 people with similar symptoms to mine have already been treated by Cognitive FX with positive results. This is why I have scheduled an appointment with them to begin treatment on September 4, 2019. But it will only be possible if we can put together the money for travel and treatment. That’s where you come in, hopefully. Every dollar helps.

Although I find it both frustrating and humbling to appeal to others, here is my request. Will you help me to become whole again? Will you help me be the old Fraukje once more? I would really like to participate. Participate in contributing to society. Contributing to the health and welfare of new generations to lead more fulling and enjoyable lives. This is why I have humbled myself to the point of asking for financial assistance from others. Please donate a bit if you are able, so that I might give back more to others in the future.

More information
Cognitive FX: https://www.cognitivefxusa.com/
Story of Martine: http://app.heraut-online.nl/article/247239/martine_opgetogen_terug_uit_utah
Story of Eva Krook: https://www.linkedin.com/pulse/over-hoop-na-hersenschudding-pcs-eva-krook/
Story of Alies Kool: https://www.linkedin.com/pulse/ik-ben-er-weer-nou-ja-bijna-alies-kool/

 

You can also use Paypal if you can't pay via this website: https://www.paypal.me/Fraukje1980 

THANK YOU SO MUCH!

Fraukje Classen Mulder
04-08-2019

Lieve allemaal,

9 juni hadden we niet kunnen bedenken dat de Crowdfunding voor CognitiveFX zoveel teweeg zou brengen

Inmiddels is 84% van het doelbedrag bereikt (84!!!)... en daarnaast zijn we zo geraakt door alle lieve, bijzondere reacties, zelfs uit het buitenland11
We voelen ons zo gedragen, zo gesteund.

Nu is het echt……!!!!!✈️

Heel blij en dankbaar dat mijn moeder, vader en José de zorg voor Crissy op zich nemen.
Zodat we met een gerust hart ons kunnen richten op het Cognitvefx avontuur.

De crowdfunding loopt nog steeds…… want na de behandeling in Amerika gaat het traject in Nederland nog door…. wat de nodige kosten met zich mee brengt.

Echt zo enorm, super veel bedankt!!!

Liefs,
Ron & Fraukje
Fraukje Classen Mulder
20-07-2019

Lieve allemaal,

Sinds de start van de crowdfunding gebeuren er bijzondere dingen....
Van donaties via de brievenbus tot een vriendin die mijn crowdfundingsactie ondersteund d.m.v. een kinderyoga activiteit. (echt zo lief 💞 ) 
Zelfs een interview door het plaatselijke weekblad van HALLO Horst aan de Maas.

Zo hartverwarmend... inmiddels hebben we ruim 70% van het doelbedrag gekregen. Iedereen enorm bedankt!!!!!

Je kunt nog steeds helpen, door mijn crowdfundingsactie te delen:
https://www.doneeractie.nl/help-fraukje-de-behandeli…/-36450

Liefs,
Fraukje (en ook van Ron)


Fraukje Classen Mulder
23-06-2019

Lieve allemaal,

Ongelooflijk bijzonder dit..... amper 14 dagen geleden met de crowdfunding van start gegaan....
en al 50% van het doelbedrag gehaald!!! (Ook privé is er geld gedoneerd)

En behalve de bijdragen ook nog eens de vele lieve, hartverwarmende reacties. Die Ron(mijn partner) en mij zo enorm veel steun geven.

Zelfs vanuit het buitenland krijgen we reacties van mensen die ons willen helpen. Vandaar dat Ron ook nog een crowdfundingspagina gemaakt heeft
om het voor deze mensen makkelijker te maken om te doneren.

Het raakt ons enorm dat er zoveel mensen zijn, zelfs mensen die ons niet kennen, die ons willen steunen.
Echt super bedankt iedereen!!!!

Heel veel liefs,
Fraukje (en Ron)

P.s. Zonder opdringerig te willen zijn.... we willen heel graag het eindbedrag bij elkaar halen.
Dus als je nog graag wil helpen en heb je deze actie nog niet gedeeld? Zou je dan deze pagina willen delen via facebook/app/mail?
Je zou echt enorm helpen!


 

Laat een reactie achter

129 donaties
€ 5.274,00
Doel: € 10.000,00
52%