Gevlucht, zwanger en dakloos in Athene. Help hen.

Gevlucht, zwanger en dakloos in Athene. Help hen. | Geld inzamelen
 
 
Help mee aan onderdak voor gevluchte zwangere vrouwen die op straat leven in Athene.

( English below, Deutsch auch)

In Athene leven tientallen gevluchte zwangere vrouwen op straat.

Ik ben Carina, 45 jaar, uit Westervoort en ik ben zelf nu drie keer in Griekenland geweest om met vluchtelingen te werken. Ik heb daar met eigen ogen gezien in wat voor heftige omstandigheden deze vrouwen moeten leven. De één is man en aanstaande vader verloren op de vlucht, de ander heeft nog drie kinderen met wie ze op straat moet zien te overleven.

Met dit bedrag regelen we voor 3 of 4 vrouwen een appartement in Athene, wat we in willen richten met alle meubels en spullen die een aanstaande moeder en haar toekomstige kindje nodig hebben; van bedden en matrassen, tot koelkast, oven, een wiegje, kraampakket, enz. Ook willen wij de moeder elke dag gezonde maaltijden kunnen bieden. En de broodnodige vitamines en mineralen. 

Mijn partner Evgenia, uit Athene en ik werken samen met Stichting Hulpkaravaan. Zij bieden al jaren hulp aan vluchtelingen in Griekenland. Ik zorg ervoor dat elke euro goed terechtkomt en zal verslag doen van de ontwikkelingen aan iedereen die bijdraagt.

In veel culturen zorgen de vrouwen om de bevallen vrouw heen, tot 40 dagen na de bevalling voor de moeder en het pasgeboren baby'tje. Die taak nemen wij over, omdat wij vinden dat moeder en kind recht hebben op rust en een goede leefsituatie na de bevalling. 

Steun daarom dit project met jouw bijdrage aan deze crowdfunding! We kunnen niet alles oplossen, maar wel een begin maken. Elke dag opnieuw.

Samen maken we het verschil!

Volg de updates op mijn facebookpagina 'Tree-of-Life'

https://www.facebook.com/emergencyforrefugeesgreece

 

In Athens there live dozens fled pregnant women on the streets.

I am Carina, 45 years young, from a small village in Holland and I went to Greece 3 times to work with refugees. I saw with my own eyes in which horrible circumstances these women have to live. One has lost her husband and upcoming father on their get- away, the other has another 3 children which whom she has to survive on the streets.

With this amount we will rent an appartment in Athens and furnish it with all kind of stuff a upcoming mother and her newborn needs; beds, mattresses, refrigerator, oven, a crib and a maternity package.
We also want to provide the women healthy meals every day. And the needed vitamins and supplements.

My partner Evgenia, she's from Athens, and I work together with the Dutch NGO Helpcaravan. They provide help to refugees for years now. I will take care of all the donations will be well spent and I will sent a report of all developmentd to everybody who contributes.

In many cultures the women next to the woman who gave birth, take care of the mother and her baby.
We want to take care of that, because we think that the mother and child have a right to have rest and a proper environment after giving birth.


Please support this project by donate any amount to this crowdfunding.
We can't solve everything, but we can make a start. Every day again.

Together we make the difference!

Follow updates on the Facebook page:

https://www.facebook.com/emergencyforrefugeesgreece

 

 

Geflüchtet, schwanger und obdachlos in Athen. Hilf ihnen!

Hilf mit ein Unterkommen für geflüchtete, schwangere Frauen, die auf der Strasse leben, zu realisieren.

In Athen leben viel geflüchtete schwangere Frauen auf der Strasse.

Ich bin Carina, 45 Jahre, und lebe in Westervoort (Niederlande). Ich bin drei mal in Griechenland gewesen und habe dort mit Flüchtlingen gearbeitet. Dabei habe ich mit eigenen Augen gesehen in welcher erbärmlichen Situation diese Frauen leben müssen. Die eine hat Mann und zukünftigen Vater auf de Flucht verloren, die Andere hat noch drei Kinder mit denen Sie auf der Strasse überleben muss.

Mit diesem Betrag mieten wir für 3 bis 4 Frauen eine Wohnung in Athen, die wir einrichten und mit allen notwendigen Dingen für eine zukünftige Mutter und ihr Neugeborenes versorgen: von Betten und Matrazen bis zu Kühlschrank, Herd, Babyausrüstung, usw. Ausserdem wollen wir der Mutter jeden Tag gesunde Mahlzeiten anbieten mit den notwendigen Vitaminen und Mineralen.

Mein Partner Evgenia aus Athen und ich arbeiten mit der Stiftung Hulpkaravaan zusammen. Sie helfen den Flüchtlingen in Griechenland schon seit Jahren. Ich garantiere, das jeder Euro sinnvoll eingesetzt wird und werde jedem Donateur über Entwicklungen berichten.

In viel Kulturen versorgen Frauen die junge Mutter und das neugeborene Baby bis 40 Tage nach de Geburt. Diese Aufgabe übernehmen wir, weil wir davon überzeugt sind, dass Mutter und Kind nach der Geburt ein Recht haben auf Ruhe und eine gute und sichere Lebenssituation.

Unterstütze darum dieses Projekt mit deinem Beitrag an dieser Crowdfunding! Wir können nicht alle Probleme lösen, aber einen Anfang machen. Jeden Tag aufs Neue.

Zusammen machen wir den Unterschied!

Folge alle updates auf meiner Facebook-Seite 'Tree-of-Life' (Englisch und Niederländisch)

https://www.doneeractie.nl/gevlucht-zwanger-en-dakloos-in-athene-help-hen/-34930

Carina en Evgenia
18-04-2019

English below

💕Lieve mensen, lieve (aanstaande, nieuwe) donateurs, lieve mensen die dit project een warm hart toedragen en steunen💕,

Allereerst wil ik jullie zeggen dat Jenny ( Evgenia) en ik zó ontzèttend dankbaar zijn voor alles wat jullie gedaan hebben voor dit project! Wat een steun en wat een vertrouwen in ons!
Het is zó ontzèttend fijn èn belangrijk dat we dit project met ons allen dragen.
Want alleen kunnen Jenny en ik het niet. Daar hebben we jullie bij nodig!
Samen zijn we sterk! Samen maken wij het verschil!

Het Kraam(t)huis gaat er komen, dat kan ik jullie in ieder geval zeggen!🙏

We hebben voldoende geld voor 3 maanden huur, de inrichting en de verzorging van de zwangere vrouwen.

Dàt hebben we dus mooi voor elkaar met ons allen! Hoe geweldig is dat?! Hiervoor onze oprechte dank!💕

En nu willen we ook graag doorpakken!
We willen graag ruim *4 maanden* voor de zwangere vrouwen èn hun kindjes na de bevalling, zorgen!
En we willen ook graag dat er na deze eerste groep van 3 mama's, weer nieuwe zwangere vrouwen hun plek kunnen vinden in het Kraam(t)huis!

Daar hebben we nog *3000 euro* voor nodig!
Helpen jullie ons nog mee dat laatste stukje ook bij elkaar te krijgen?

Hoe?
* Sharing= also caring...dus deel onze posts! Of deel de crowdfundingslink via whatsapp en/ of mail!
* Doneer; elk bedrag is meer dan welkom!
* Bestel een schilderij bij Zohra en betaal wat jij ervoor over hebt! Het bedrag komt voor 100% ten goede van het project!

Hoe mooi is het dat wij straks met ons allen kunnen zeggen dat wij het Kraam(t)huis hebben opgezet; een (t)huis waar 3 zwangere vrouwen tot rust kunnen komen, op krachten kunnen komen en alle zorg en liefde krijgen om die topsport prestatie die ze moeten leveren tijdens de bevalling, zo goed mogelijk aan te kunnen en óók daarna weer voldoende aangesterkt zijn om verder te kunnen.

Zou dat niet een vreselijk mooi gebaar zijn naar deze kwetsbare groep vrouwen? En geloof me, het geeft een erg goed gevoel om iets te kunnen bijdragen!🙏

---------------

Dear people, dear (upcoming, new) donors, dear people who support and support this project,

First of all I want to tell you that Jenny (Evgenia) and I are so very grateful for everything you have done for this project! What a support and what confidence in us!

It is so incredibly nice and important that we carry this project with us all.

Because only Jenny and I can't do it. We need you for that!

Together we are strong! Together we make the difference!

The Kraam (t) huis is about to come, at least I can tell you that! 🙏

We have enough money for 3 months' rent, the furnishing and the care of the pregnant women.

That is what we have done well with all of us! How wonderful is that ?! Our sincere thanks for this! 💕

And now we also want to continue!

We would like to take care of more than * 4 months * for the pregnant women and their children after the birth!

And we also want that after this first group of 3 mums, new pregnant women can find their place in the Kraam (t) huis!

We need * 3000 euros * for that!

Will you help us to get that last bit together too?

How?

* Sharing = also caring ... so share our posts! Or share the crowdfunding link via whatsapp and / or mail!

* Donate; any amount is more than welcome!

* Order a painting from Zohra and pay what you have for it! The amount is 100% for the benefit of the project!

How beautiful it is that we can all say that we have set up the Maternity Home; a home where 3 pregnant women can relax, regain their strength and receive all the care and love they need to be able to cope as well as possible with the top sport performance they have to deliver during the delivery and also have sufficient strength afterwards to to continue.

Wouldn't that be a terribly beautiful gesture to this vulnerable group of women? And believe me, it makes you feel good to be able to contribute something! 🙏

 


152 donaties
€ 7.036,00
Doel: € 7.000,00
100%

Deze actie is gesloten.