Getrude naar GFS worldwide

Getrude naar GFS worldwide | Geld inzamelen
 
 
Stuur Gertrude naar een leerzame conferentie in Rwanda!

Hoi beste mensen,

Zoals een aantal van jullie misschien al weten ben ik afgelopen kerstvakantie met Jari Maijenburg en Wiard Vasen naar het kleine dorpje Katwadde in Uganda geweest. Wij wilden hun ook vanuit Nederland graag blijven helpen. Nu kunt u ook helpen! Met een kleine bijdrage kunt u ons helpen om Gertrude, een vrouw uit dit dorp, naar een conferentie in Kigali, Rwanda te sturen waar ze veel zou kunnen leren over hoe ze de leefomstandigheden van haar en alle andere vrouwen in het dorp kan verbeteren. 

Getrude heeft ons samen met haar man John, verwelkomt in haar familie en ons heel goed verzorgt tijdens ons verblijf in Uganda. We sliepen in een gebouw van hun school en aten met hun en hun familie. Ze staat ons dus dicht aan het hart en wij zouden graag zien dat zij deze kans kan krijgen. Verder doet ze ook veel voor het hele dorp, ze geeft bijvoorbeeld workshops in het maken van zeep en ze heeft haar eigen microfinancing bedrijfje om mensen in het dorp te motiveren om hun eigen bedrijfje te beginnen. 

Deze conferentie in Rwanda wordt georganiseerd door de Girls Friendly Society Worldwide. Hun doel is om meisjes en jonge vrouwen met een laag inkomen als Getrude handvatten te geven om een betere toekomst te bouwen voor hunzelf en hun kinderen. Verder willen ze ook het zelfvertrouwen van deze vrouwen opbouwen, die toch vaak als minderwaardig worden gezien in hun samenleving.

De conferentie zal plaatsvinden van 6 tot 9 december dit jaar. Gertrude heeft hiervoor 200 dollar, of ongeveer 175 euro nodig voor onderdak en voedsel. Dit moet ze 25 juli kunnen betalen om zich aan te melden. 

Zelfs als u niet wilt doneren wil ik u toch vragen om dit bericht zoveel mogelijk te delen, alle beetjes helpen!

Iris Blok

 

Voor meer informatie over onze activiteiten in Katwadde: www.friendsofkatwadde.com

Of volg ons op Facebook: www.facebook.com/FriendsOfKatwadde/

 

Voor meer informatie over de conferentie in Rwanda: www.gfsworld.org

 

Hello Dear People,

As some of you may already know I have been to the small village of Katwadde in Uganda last Christmas holidays together with Jari Maijenburg and Wiard Vasen. We wanted to keep helping them back in the Netherlands. Now you can help as well! With a small contribution you can help us send Gertrude, a woman from this village, to a conference in Kigali, Rwanda where she can learn a lot about how she can improve the living conditions of her and all the other women in the village.

Getrude, together with her husband John, has welcomed us in her family and taken very good care of us during our stay in Uganda. We slept in a building in their school and ate with them and their family. She is therefore close to our hearts and we would like to see her make use of this opportunity. She does a lot for the whole village, for example she gives workshops in soap making and she has her own microfinancing company to motivate people in the village to start their own business.

This conference in Rwanda is organized by the Girls Friendly Society Worldwide. Their goal is to equip girls and young women with low income such as Getrude with tools to build a better future for themselves and their children. They also want to build up the self-confidence of these women, who are often seen as inferior in their society.

The conference will take place from the 6th to 9th of December this year. Gertrude needs 200 dollars, or about 175 euros for housing and food. She needs this by July 25th to be able to sign up.

Even if you don't donate, I would like to ask you to at least share this message as much as possible, every little thing helps!

Iris Blok

 

For more information about our activities in Katwadde: www.friendsofkatwadde.com

Or follow us on Facebook: www.facebook.com/FriendsOfKatwadde/

                                                                              
For more information about the conference in Rwanda: www.gfsworld.org

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 10,00
Doel: € 175,00
5%

Deze actie is gesloten.