Geluk hoort in ieder klein Hartje

Geluk hoort in ieder klein Hartje | Geld inzamelen
 
 
KINDERARMOEDE IN PARKSTAD

KINDERARMOEDE IN PARKSTAD

ONS GOEDE DOEL " GELUK HOORT IN IEDER KLEIN HARTJE
Een plek van rust, veiligheid, liefde en aandacht voorop staat. Dat is het Park het Plateau in Brunssum. Dat zijn mijn Indianendagen. Ongedwongen zichzelf zijn. Ongedwongen tot rust komen. Zonder medicijnen, zonder artsen, gewoon puur natuur. Hoe heerlijk is dan een plek voor die kinderen te creëren waar niets moet, maar wel veel mag? Gewoon dat ene kind, al die kinderen samen een paar uur zichzelf laten zijn. Nergens in Brunssum kunnen kinderen ongedwongen en ongeremd spelen en spelenderwijs tegelijkertijd leren zichzelf te mogen zijn. Een plek waar ze even op adem kunnen komen. Normaliter gaan stichtingen die zich inzetten voor kinderarmoede buiten Brunssum voor vertier en rust. Wij doen het anders! Geen reisje naar een pretpark, geen vakantiehuisje elders in Nederland. Nee, gewoon in Brunssum zelf een plek creëren die hen nooit wordt afgenomen omdat de gemeente die plaats ineens nodig heeft voor een of andere nieuwe bestemming. Kleine kinderen, maar ook de hangjongeren, ieder kind telt mee. Dat kan allemaal in Brunssum als we de financiën ervoor bij elkaar krijgen

 DONEREN kan via de ING bank of andere banken, zie hieronder

Doneeractie: Geluk hoort in ieder klein Hartje

 NL46INGB0008363890 op naam van Centrum Dharma Brunssum 


 
Of via hier www.doneeractie.nl
Zoek op: Geluk hoort in ieder klein hartje

ALLE donaties zijn welkom en worden zeker gewaardeerd......BEDANKT

 Met dank namens de kinderen en vriendelijke groeten

 

Asherah Gerspach - van den Berg

Centrum Dharma Brunssum

https://www.centrumdharma.nl

 

Ik heb mij tot doel gesteld dat er een geheel andere vorm van hulp en ondersteuning voor deze alleramsten kinderen in Parkstad en omliggende gemeenten maar ook daaronder valleen de aandachtskinderen / nieuwetijdskinderen. Niet alleen voeding en kleding, speelgoed en deelname aan sportactiviteiten zijn belangrijk, maar ook leren weer de mensen te vertrouwen, de wereld om hen heen weer leren te vertrouwen . Ik bied die kinderen een plek waar zij tot rust kunnen komen, weer vertrouwen kunnen krijgen in zichzelf en hun omgeving en even de buitenwereld helemaal kunnen vergeten.

Die kinderen die onder de armoede grens moeten leven........de aandachtskinderen ....de nieuwetijdskinderen allemaal kinderen die het moeilijk hebben.........zij groeien op, krijgen vroeg of laat problemen en niemand legt hen uit wat er aan de hand is. Kun je nagaan hoe verwarrend dat dit is voor die kinderen. Ze hebben vragen maar krijgen geen antwoorden. Niet van de ouders, niet van de doctoren en zeker niet van de psychologen, laat staan van de leerkrachten. Hooguit krijgen zij volop iets anders.........namelijk wellicht veel chemische en vernietigende tabletten om hun gedrag te temperen, slaaptabletten als zij 's nachts niet kunnen slapen omdat zij teveel energie hebben of psychotherapie die het kind nog meer “ziek” zal maken dan het al is. Wel beseft iedereen nu dat deze kinderen, of ze nu arm zijn of niet, aandacht nodig hebben. Extra aandacht.

Van oorsprong is mijn beroep maatschappelijk werkster, Later veranderde ik mijn beroep door persoonlijke omstandigheden en ernstige gezondheidsproblemen in Reiki Master, Chakra Therapeute en HSP ( hoogsensitief) coach. Daarvoor heb ik de benodigde diploma/s gehaald en daarnaast heb ik al 20 jaar ervaring met allerlei mensen met mijn helende handen en kennis en kunde te helpen. Ik sta volledig achter mijn beroep omdat ik daar zelf door ben genezen en uit de rolstoel ben opgestaan. veel kan , als je maar echt wilt leren hoe het moet! Jezus en Boeddha konden het en iedereen kan het ook leren. Ik ben alternatief genezeres en Lichtwerker en ik werk vanuit Licht, Kracht, Liefde en Reiki en daar ben ik heel trots op!

Dit goede doel is bedoeld om de “armoede” kinderen van Brunssum en omgeving de gelegenheid te geven mee te doen aan allerlei leuke maar ook zinvolle activiteiten en workshops in mijn eigen Centrum Dharma of op een locatie die belangeloos mee doet. Wij willen hun dagelijkse altijd durende ellende iets verzachten en hen spelenderwijs manieren aanleren  hoe zij zich beter staande kunnen houden op school, maar ook daarbuiten, hen leren hun grens aan te geven en beter op hun energie leren te letten, rust en ontspanning geven door onze leuke creatieve workshops.  Hiervoor is uiteraard veel geld nodig uiteraard.

Wij willen een aantal workshops gaan geven de komende jaren voor alle kinderen van Parkstad die ver onder de armoedegrens moeten leven, maar een deel daarvan is speciaal voor de aandachtskinderen en nieuwetijdskinderen. Van het geld van de kinderen die het wel gemakkelijk kunnen betalen leggen we de helft weg voor de “armoede”kinderen. Alleen al om ze zo te noemen, vind ik ongepast want ze zijn voor mij gelijk aan iedere ander kind, het is ook al een label, maar goed het is niet anders. Hiervoor ben ik ook een JAM actie begonnen en alle informatie kunt u hierover zien op mijn Facebook pagina. Klik hieronder op de link van Facebook

Wij willen dat die kinderen gratis mee kunnen doen aan die workshops, liefst nog af e toe met de ouders erbij. Zo leren zij apart van hun ouders ( of samen met hun ouders) even tot rust te komen en beter om te gaan met de overprikkelingen en emotionele overbelasting die zij dagelijks noodgedwongen moeten meemaken.

De kosten van een workshops zijn over het algemeen € 12,50 per kind/ volwassen. Soms is dat meer en soms is dat minder. Als je dan 10 kinderen/ deelnemers hebt + 10 volwassenen en je houdt de workshops 1 keer per maand krijg je een passende begroting .Bij totaal 10 kinderen zonder of met ouders komen de totaal bedragen uit op € 5.000,00 wat we nodig hebben om ons doel te bereiken. Houden wij geld over dan zullen we dat besteden aan extra cadeautjes, bijvoorbeeld in de Sinterklaastijd of in de Kerstdagen. We staan ook open voor leuke ideeën of giften in natura uiteraard.

Details :

Er kunnen maximaal per keer 10 kinderen uit onze doelgroep meedoen aan de workshops. De andere 10 kinderen komen dan uit gezinnen die het zich wel kunnen veroorloven. Zo helpen die kinderen ook weer andere kinderen en is niemand anders dan de ander. gelijkheid staat altijd voorop.  De belangrijkste workshops zijn puur voor de kinderen en soms is er een workshops samen met de ouders om eenheid te creëren en de ouders ook meer begrip aan te leren voor de gevoelens van kinderen die overbelast en overprikkeld raken. Heerlijk lijkt het mij de kinderen te laten genieten en relaxen en de mogelijkheid te bieden op een leuke creatieve manier bezig te zijn zonder dat het geld kost .

Wil men zich opgeven dan kan dat alleen bij en via het Maatschappelijk Werk Brunssum, die van deze actie op de hoogte is en die ons ook kan aantonen dat onze inzet ook echt bij die kinderen terecht komt. IK krijg de aanmeldingen dan binnen via dat kanaal. Men kan zich ook bij mijzelf melden maar dan wordt toch overlegd met het MW Brunssum of er daadwerkelijke armoede en nood is voor die kinderen.

 

*************************************************************************


Een schrijnend voorbeeld van een probleemkind, achterstandskind

Dit deel van dit anonieme rapport gaat over een kind dat gedurende zijn leven in zijn ontwikkeling werd bedreigd, met name vanwege de ernstige meervoudige problematiek van de moeder van het kind. Door haar problemen was moeder periodes niet in staat in de basisbehoeftes van het kind, zoals voeding, verzorging en toezicht, te voorzien. Het kind kwam op zevenjarige leeftijd in maart 2015 om het leven als gevolg van huiselijk geweld.

Een kind wordt in zijn ontwikkeling bedreigd als het fysiek of psychisch wordt mishandeld of verwaarloosd, en loopt daarbij soms direct gevaar. Een kind wordt ook in zijn ontwikkeling bedreigd als het ontbreekt aan gezag, kaders, structuur en geborgenheid. Het ontbreekt een kind dan aan belangrijke aspecten van een goede opvoeding. Hierdoor kunnen kinderen gaan disfunctioneren en verstandelijk of emotioneel achterblijven.

Sommige kinderen worden in hun ontwikkeling bedreigd als gevolg van de (chronische) problematiek van hun ouders. Voorbeelden van ouderproblematiek zijn leefomstandigheden zoals armoede, een verslaving, een verstandelijke beperking of een psychiatrisch probleem. Dergelijke problematiek vormt met name een risico voor de veiligheid en de ontwikkeling van een kind als de problematiek ernstig is, als er sprake is van een combinatie van (chronische) problemen of als deze problematiek leidt tot problemen op andere leefgebieden. Het kind wordt temeer in zijn ontwikkeling bedreigd als ouders onder deze omstandigheden geen passende zorg en ondersteuning kunnen betalen omdat zij onder de armoede grens moeten leven en van de voedselbank afhankelijk zijn, of omdat zij bepaalde problemen niet kunnen accepteren voor zichzelf of voor hun kind.

************************************************************************

 

WIJ WILLEN NAMELIJK DAT DEZE ACTIVITEITEN OOK EXPLICIET TERECHT KOMEN BIJ DE KINDEREN DIE ECHT ONDER DE ARMOEDE GRENS MOETEN LEVEN

Extra onkosten zijn ook in de begroting opgenomen

Uiteraard zijn sponsoren van harte welkom en wij staan hier zeker voor open. Zelf zullen wij ook diverse ondernemers van Brunssum en omgeving gaan vragen dit goede doel te sponsoren.

 

 *******************************************************************************

 DONEREN kan via de ING bank of andere banken, zie hieronder

Doneeractie: Geluk hoort in ieder klein Hartje

 NL46INGB0008363890 ten name van CENTRUM DHARMA BRUNSSUM

 
Of via hier www.doneeractie.nl
Zoek op: Geluk hoort in ieder klein hartje

ALLE donaties zijn welkom en worden zeker gewaardeerd......BEDANKT

 

Met dank en vriendelijke groeten

 

Asherah Gerspach - van den Berg

Centrum Dharma Brunssum

https://www.centrumdharma.nlEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

2 donaties
€ 20,00
Doel: € 5.500,00
0%

Deze actie is gesloten.