Emiliano en Alejandra naar IJsland.

Emiliano en Alejandra naar IJsland. | Geld inzamelen
 
 
Wie helpt de enige IJslands sprekende Mexicaan naar IJsland? Op reis naar het verleden.

Who helps the only Icelandic speaking Mexican to Iceland for a holiday back down memory lane? Emiliano and Alejandra to Iceland.

For English, please scroll down.

Emiliano en Alejandra naar IJsland

Sinds een paar maanden zit ik op Facebook. Ik vond het heel bijzonder om daar in contact te komen met een oude vriend: Emiliano uit Mexico. 32 Jaar geleden namen wij deel aan een uitwisselingsprogramma voor jongeren op IJsland. In dat uitwisselingsjaar kwamen 18 jongeren vanuit de hele wereld bijeen om IJsland, de bewoners, cultuur en taal te leren kennen. Een aantal uitwisselaars, zoals Emiliano, kwamen uit (semi) ontwikkelingslanden. Zij bleven het hele jaar op 1 plek om een vak te leren. Ik heb zelf op verschillende plekken gewerkt, waaronder op een afgelegen boerderij en in een visfabriek.Om de 3 maanden kwamen de uitwisselaars bijeen om ervaringen uit te wisselen en natuurlijk om gezellig bij te praten. Aan het einde van het jaar keerden de meesten van de groep van 18 uitwisselaars huiswaarts. Ik bleef nog wat langer hangen op IJsland, maar Emiliano en ik verloren elkaar uit het oog.


Tot nu toe. Via Facebook haalden wij herinneringen op aan onze tijd op IJsland. Tot mijn verbazing bleek dat hij de IJslandse taal na al die jaren nog machtig was. Onze berichtjes verliepen al gauw in het IJslands. Ik had het geluk geregeld terug te keren naar IJsland in de hoedanigheid van gids. Maar Emiliano is nooit teruggeweest. Hij heeft een gezin met 4 kinderen en geeft muziekles op een kleuterschool. Hij zou IJsland dolgraag willen bezoeken. Maar hij heeft er de financiële middelen niet voor. Ik gun Emiliano samen met zijn vrouw een reis naar IJsland. Het zou zo mooi zijn als hij het land, waar hij een jaar heeft vertoeft, aan zijn vrouw Alejandra kan laten zien. En natuurlijk om zijn gastgezin van toen weer te ontmoeten. Wilt u Emiliano helpen om zijn droom te verwezenlijken? Elke euro telt!

Graag zou ik na de vakantie van Emiliano en Alejandra foto's van hen laten zien.

 

Emiliano and Alejandra to Iceland 

I've been on Facebook for a few months now. I found it very special to get in touch with an old friend: Emiliano from Mexico. 32 Years ago we participated in an exchange program for young people in Iceland. In that exchange year, 18 young people from all over the world gathered to get to know Iceland, it's inhabitants, culture and language. A number of exchangees, such as Emiliano, came from (semi) developing countries. They remained in one place throughout the year to learn a trade. I have worked in various places, including on a remote farm and in a fish factory. Every 3 months the exchangees gathered to exchange experiences and of course to socialize. At the end of the year, most of the group of 18 exchangees returned home. I stayed a little longer in Iceland, but Emiliano and I lost sight of each other.

Up to now. Through Facebook we recalled our time in Iceland. To my surprise, it turned out that after all these years Emiliano was still able to communicate in the Icelandic language. Our messages were soon in Icelandic. I was lucky to return regularly to Iceland working as a guide. But Emiliano has never been back. He has a family with 4 children and works as a music teacher at a kindergarten. He would love to visit Iceland. But he does not have the financial means for it. It would be great if he could show his wife Alejandra the land where he has been living for a year. And of course to meet his host family and other people from that time.

Would you like to help Emiliano to realize his dream? Every euro counts!

I would like to show you pictures of them after their Icelandic holiday.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
15 donaties
€ 350,00
Doel: € 4.000,00
8%

Deze actie is gesloten.