Een veilige start voor moeder en kind in Ghana

Een veilige start voor moeder en kind in Ghana | Geld inzamelen
 
 
Help moeder en kind in Ghana aan een veilige bevalomgeving nieuwe verloskamers !

In Berekum, west-Ghana ligt het Holy Family Hospital. Dit is een groot ziekenhuis met een belangrijke regionale functie. In dit ziekenhuis worden de volledig verouderde verloskamers vernieuwd, en worden de faciliteiten voor de vele vrouwen en kinderen die nu onder slechte omstandigheden in het ziekenhuis moeten blijven en uiteindelijk bevallen, verbeterd. Stichting Berekum heeft een groot deel van de financiering van het nieuwe verloskamercomplex op zich genomen vanuit een jarenlang bestaande samenwerking, waarbij tot nu toe de focus vooral lag op onderwijs en opleiding. Op www.berekum.nl vindt u een uitgebreid verslag van de activiteiten die onze Stichting sinds jaren in Berekum onderneemt. Zo gaan medisch specialisten van onze Stichting 2 maal per jaar op eigen kosten naar Berekum. Behalve leerling-verpleegkundigen en verloskundigen worden met name ook lokale artsen bijgeschoold en gesuperviseerd, zowel op de verloskamers, in de operatiekamers, als in de kliniek. Voor de plaatselijke artsen, die verder nauwelijks bijscholing ontvangen is het contact met de Nederlandse specialisten erg stimulerend en motiverend. De lokale artsen stellen veel prijs op deze kennisoverdracht. Inmiddels is er de afgelopen jaren een zeer goede werkrelatie als partners ontstaan tussen onze stichting en het management van Holy Family Hospital. Vanuit de goede samenwerking met het Holy Family Hospital is er vanuit Ghana aan onze Stichting verzocht een coördinerende rol te spelen bij de fondsenverwerving ten bate van nieuwbouw van het sterk verouderde verloskamercomplex in het Holy Family Hospital. De verloskamers zijn oud en zeer krap en niet meer van deze tijd. Er is onvoldoende plek voor een goede opvang of reanimatie van de pasgeborene. Als er een spoed keizersnede gedaan moet worden is de afstand en de weg naar de operatiekamers ook (te) lang en niet eenvoudig. Familieleden kunnen niet bij de baring zijn: er is geen ruimte. Als het echt druk is delen vier vrouwen tegelijkertijd een uiterst kleine ruimte om te bevallen. Het grote gebrek aan privacy voor de patiënte maakt de bevalling tot een on(t)menselijk(t)e procedure. Omdat één van de grootste verloskundigenopleidingen van Ghana, het Holy Family Nursing and Midwifery Training College Berekum, verbonden is aan het Holy Family Hospital, is adequate training van leerling verloskundigen van groot belang. Eenmaal afgestudeerd gaan deze goed gekwalificeerde verloskundigen in heel Ghana werken en zullen de moeder-kind zorg flink kunnen verbeteren! De uitbreiding van het verloskamercomplex van de huidige 35 naar 100 bedden zal nodig zijn, gezien de toename van de bevolkingsgroei (3% per jaar) en de aantrekkingskracht van het ziekenhuis. Voor dit toekomstbestendig verloskamercomplex met meer dan 100 bedden is in totaal 450.000 euro nodig. Via allerlei acties is inmiddels 125.000 euro verzameld en is begin 2017 gestart met de bouw van het complex maar er is nog heel veel geld nodig! Via crowdfunding hopen wij een bedrag van 50.000 euro te verzamelen dan kan met uw steun weer een aanzienlijk deel van de bouw gecontinueerd worden!

Uw gift aan Stichting Berekum is belastingaftrekbaar daar de Stichting ANBI geregistreerd is onder nr: 99 608. Zie www.berekum.nl

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
3 donaties
€ 85,00
Doel: € 50.000,00
0%