Een pijnvrij leven voor kinderen met kinderreuma!

Een pijnvrij leven voor kinderen met kinderreuma! | Geld inzamelen
 
 
Het Rosiefonds geld inzamelen voor onderzoek in micronaaldjesproject van het LUMC

Rosie is een lief, vrolijk en sociaal meisje, maar vaak is ze teruggetrokken en stil. 

Waar ligt dit aan? Door kinderreuma en een auto-immuunziekte. 

In Nederland is een groep kinderen die dit zelfde ziektebeeld hebben.

Twee kinderreumatologen van het LUMC in Leiden waar Rosie onder behandeling is, te weten Dr. Rebecca ten Cate en Dr. Petra Hissink-Muller, hebben het micronaaldjes project "NOOIT MEER PRIKKEN", welke verder moet worden ontwikkeld. Zij gaan in dit project  onderzoeken of het mogelijk is om de medicatie die kinderen met jeugdreuma nodig hebben, pijnloos toe te dienen: met micronaaldjes.

Met dit preparaat kunnen al deze kinderen in Nederland pijnvrij door het leven gaan. Zodat ze weer kind kunnen zijn.

Wij gaan ons inzetten voor deze kinderen. Alléén kunnen wij het niet, dus help ons door te doneren aan “Het Rosiefonds”.

Rosie en alle kinderen in Nederland zijn jullie hiervoor enorm dankbaar. We gaan voor een pijnvrij leven voor alle kinderen met deze ziekte!”

 

Team met hart voor al deze kinderen in Nederland! 

Roos Reynsdorff
03-12-2018

Lieve donateurs namens Rosie en alle kinderen in Nederland hartelijk dank voor jullie warme bijdrage.

Naast deze actie zijn er ook nog andere activiteiten voor het inzamelen van geld voor dit micronaaldjes project waar wij erg blij mee zijn.

* CPC Loop Den Haag op 10 maart 2019. Zie voor meer informatie de website.

https://www.nncpcloopdenhaag.nl/

Scholen, horeca- energiebedrijven, opa's en oma's lopen voor het Rosiefonds op deze dag!

Loop mee of sponsor de lopers! Meer informatie volgt m.b.t. de verzamelplaats in Den Haag op de Grote Markt.


63 donaties
€ 1.581,00

Deze actie is gesloten.