DUO MAMO KOMT IN ACTIE VOOR SOS FAMILY CHALLENGE

DUO MAMO KOMT IN ACTIE VOOR SOS FAMILY CHALLENGE | Geld inzamelen
 
 
HET DUO MAMO KOMT IN ACTIE VOOR SOS FAMILY CHALLENGE

Wij, Mar­co en Mo­ni­que, gaan mee­doen met de fa­mi­ly­ chal­len­ge van SOS Kin­der­dor­pen. Wij gaan de uit­da­ging aan om het Rwen­zo­ri-ge­berg­te (Moun­tains of the Moon) in Oe­gan­da te be­klim­men naar de Weis­man­n's peak op 4620 me­ter hoog­te.
Mid­dels deze chal­len­ge wil­len we ons in­zet­ten om geld in te za­me­len voor de kin­de­ren in Oe­gan­da. SOS heeft 4 kin­der­dor­pen in Oe­gan­da en bied kin­de­ren zon­der ou­ders, of ou­ders die niet in staat zijn hun kin­de­ren op te voe­den, een lief­de­vol thuis, scho­ling en me­di­sche zorg. Ook zul­len wij de pro­jec­ten daar be­zoe­ken. 

Onze chal­len­ge naast het be­klim­men van de Weis­man­n's peak is om mi­ni­maal 6000 euro aan spon­sor­geld in te za­me­len. Zelf be­ta­len we de reis, vlieg­tic­kets, gid­sen, etc.

Het zou fan­tas­tisch zijn als jij ons zou wil­len steu­nen!!

Do­neer, en help broer en zus naar gro­te hoog­ten en zorg er­voor dat nog meer kin­de­ren in Oe­gan­da kun­nen op­groei­en in een lief­de­vol­le fa­mi­lie!

Al­vast be­dankt.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 10,00
Doel: € 6.000,00
0%

Deze actie is gesloten.