Doneer actie Amelia kerst 2020 | Geld inzamelen
 
 

Doneer actie Amelia kerst 2020

Samen zorgen we voor 100 kerstpakketten, helpen jullie mee?

Wie zijn we?

Initiatiefgroep Amelia is eind 2020 ontstaan. Amelia staat symbool voor compassie. Een overleden vriendin die zich altijd inzette voor het welzijn van anderen en nu ook voortleeft via dit sociale initiatief. De doelstelling hiervan gaat uiteraard verder dan haar gemis, maar met de intentie iets te kunnen betekenen voor anderen speelt zij hierbij postuum wel een belangrijke rol. Voor de lange termijn zijn onze voornemens om dit sociale initiatief voort te zetten in een stichting waarbij we niet alleen tijdens Kerst in actie komen, maar bijvoorbeeld ook vlak voor de zomervakantie. 
 
Wie willen wij bereiken? 

a)     We leven in een land waar veel mogelijk is, maar helaas slaagt niet iedereen. In ons mooie land wonen (te)veel mensen die onder de armoedegrens leven, maar een minstens zo’n grote groep die zich net boven de norm van de voedselbank begeeft. Wanneer zij met hun inkomen ook maar een paar euro boven die norm uitsteken komen ze niet meer in aanmerking voor de voedselbank. Dus ook geen kerstpakket van de voedselbank! Dit betekent dat Kerst voor heel veel gezinnen, ouders en kinderen bij jou om de hoek of in de straat, geen fijn feest is. Deze groep willen wij met een mooi pakket graag een hart onder de riem steken.
b)    Daarnaast willen wij een flink aantal Nederlanders die onder de voedselbanknorm leven een kerstkaart sturen met een financiële gift. Zij komen namelijk wél in aanmerking voor de voedselbank, maar hebben het financieel toch heel zwaar. 

De uitgedachte tweedeling in ons schenkingspatroon zorgt voor een volledige uitgave van alle donaties die binnenkomen.
 
Wat zijn we van plan?

We verzamelen op dit moment inhoud voor 100 kerstpakketten. Naast een functionele samenstelling willen we er graag ook een envelop met inhoud aan toevoegen. Dit om de beoogde ontvangers toch ook een beetje vrijheid te schenken in de aanschaf van iets wat ze anders niet zouden kunnen kopen. 

Hoe werken wij?

Wij staan in contact met maatschappelijk werkers die op hun beurt direct in contact staan met de hulpbehoevende ouders en kinderen. Zo waarborgen wij onze doelstelling en komen onze pakketten bij de juiste mensen aan. 
 
Doneert u ook?

We zijn zeer dankbaar voor iedere donatie, groot of klein en zullen het vertrouwen op de juiste manier waarmaken, namelijk door in actie te komen en mensen te steunen die het niet zo breed hebben of om andere redenen wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. 
 

Who we are...

Initiative group ‘Amelia’ was created late 2020. Amelia, our dear friend and wife of Ram passed away some years ago but remains very present in the core of our heart. She defines our symbol of compassion. In all her beauty, Amelia has been a bright spot for many others, who often worked for the well-being of others. With this social initiative named in her honor, her existence will live on and bring relief to all who live in dark times. Obviously, the objective of this goes further than her missing, but with the intention of being able to mean something to others, she does play an important role in this posthumously. For the long term, we intend to continue this social initiative in a foundation where we not only take action during Christmas, but also just before the summer holidays, for example.

Which people require our support?

a)  We live on a planet without boundaries, but unfortunately not everyone succeeds in life. In our beautiful world there are (too) many people who live below the poverty line, but at least such a large group that is just above the norm of the food banks. When their income exceeds that standard by just a few euros, they are no longer eligible for their help in terms of food, neither they receive their well-known Christmas box! This means that Christmas is not a pleasant time for many families, parents and children. Our aim is to support this group with a nice Christmas box.

b)  In addition, we will send a number of people who live beneath the food bank standard a nice Christmas card with a financial gift. As they do qualify for the food bank, but still have a very hard time financially.

The division in our donation pattern ensures that all incoming donations are fully spent.

What are we up to?

We are currently collecting content for 100 Christmas boxes. In addition to a functional content of the package, we will also add an envelope with a proper financial donation to give the intended recipients a bit of freedom in the purchase of something that they would otherwise not be able to buy.

How do we work?

For this year, we are in close contact with social workers and shelter employees. They are in direct contact with the needy parents and children. In this way we guarantee our goals while we confidently see our packages arrive at the right, intended people.

Would you please help us supporting these unfortunate people by a donation?

We are very grateful for every donation, large or small, and we will live up to the trust in the right way by taking action and supporting people who are struggling or could just use a little support for other reasons.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

173 donaties
€ 6.175,00
Doel: € 5.000,00
123%