De Kandelaar voor onze gemeenschap

De Kandelaar voor onze gemeenschap | Geld inzamelen
 
 
Aankoop van de Kandelaar door de gemeenschap, voor de gemeenschap!

(See English version below)

De Kandelaar is een multifunctioneel en multicultureel verenigingsgebouw in Amsterdam-Zuidoost. Het gebouw biedt onderdak aan vijftien migrantenkerken uit Amsterdam-Zuidoost. Er zijn vijf kerkzalen, die in totaal plaats bieden aan 900 gelovigen. Ook geeft De Kandelaar ruimte aan een aantal zelforganisaties, een kinderdagopvang en een horecagelegenheid.

Stichting Bijlmerkerk werd opgericht om een kerkverzamelgebouwen neer te zetten voor allochtone kerken. De kerken krijgen nu van de woningcoopratie Rochdale de kans om de Kandelaar te kopen. Een kerkgemeenschap is een non-profit organisatie en vanwege de korte termijn om het geld bij elkaar te brengen, hebben de kerken besloten een crowdfunding te organiseren om de een deel van de koopprijs op te halen.

Dit is een crowdfunding van de gemeenschap voor de gemeenschap. Wij willen de toekomst van de kerkgemeenschap in Amsterdam Zuidoost verzekeren en normen en waarden van individuen bewaken voor de opvolgende generaties in Nederland.

 

------------------------------------------------


The Kandelaar is a multifunctional and multicultural association building in Amsterdam-Zuidoost. The building offers accommodation to fifteen migrant churches from Amsterdam-Southeast. There are five church halls, fot a total of 900 believers. The Kandelaar also provides space for a number of self-organization, a daycare and a catering facility.
Stichting Bijlmerkerk was established to set up church collection buildings for immigrant churches. The churches are now given the opportunity to buy the Kandelaar from the Rochdale home co-operative. A church community is a non-profit organization and because of the short term to bring the money together, the churches have decided to organize a crowdfunding to collect part of the purchase price.
This is a crowdfunding of the community for the community. We want to ensure the future of the church community in Amsterdam Soutgeast and to ensure morals and values of individuals for subsequent generations in the Netherlands.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
91 donaties
€ 2.945,00
Doel: € 100.000,00
2%