Clothes for Sint Maarten

Clothes for Sint Maarten | Geld inzamelen
 
 
U heeft de mensen op Sint Maarten toch nog niet opgegeven? Ze hebben uw hulp NU nodig!

Clothes for Sint Maarten is een initiatief dat is gestart nadat orkaan Irma over het eiland Sint
Maarten geraasd heeft en, volgens gegevens van het Rode Kruis, 91% van de gebouwen
verwoest heeft. Al meer dan vijfenveertig dagen zit een groot deel van de mensen in deze
totale verwoesting zonder fatsoenlijk onderdak, genoeg kleding en in de onzekerheid over de
toegang tot eten en drinken. Dat kon natuurlijk niet en dus kwamen wij in actie!

Door nauwe samenwerking met vrijwilligers op Sint Maarten weten wij dat noodhulp vanuit
particulieren en bedrijven net zo hard nodig is als in de eerste dagen na de orkaan. Daarom
hebben wij naast kleding ook andere eerste levensbehoeften ingezameld. Daarmee helpen
wij de meest kwetsbaar groep bewoners (denk o.a. aan kinderen en ouderen) die
basisbehoeften keihard nodig hebben!

We zijn nu in de laatste fase om dit initiatief tot voltooiing te brengen en hebben uw bijdrage hard nodig om de ingezamelde 25.000 kledingstukken, 19.000 kg water en andere levensmiddelen te laten verschepen.

Om alles te verschepen dient dit bedrag zo spoedig mogelijk betaald te zijn.

Uw hulp is hard nodig!
 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage en het verschil dat u hiermee maakt!


Clothes for St Maarten
Sponsors@clothes4stmaarten.com
Website: http://www.clothes4stmaarten.com
Facebook: https://www.facebook.com/clothesforsintmaarten

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clothes for Sint Maarten is an initiative that has been launched after Hurricane Irma hit the island of Sint Maarten and, according to data from the Red Cross, devastated 91% of the buildings. A large proportion of the people have been left in total destruction without decent shelter, enough clothes and uncertainty about the access to food and drink. 

Through close cooperation with volunteers in Sint Maarten we know that emergency aid from individuals and companies are as much needed as in the first few days after the hurricane. That's why, in addition to clothes, we have also collected other basic needs. With that we help the most vulnerable group of residents (think of children and elderly). They are in dire need of these necessities! 

We are now in the final phase to bring this initiative to completion and need your contribution to ship 25,000 garments and 19.000kg of water and other food.

To ship everything, this amount must be paid as soon as possible.

Your help is needed!

 

Thank you very much for your contribution and the difference you're making!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

46 donaties
€ 2.196,00
Doel: € 6.615,00
33%

Deze actie is gesloten.