Boer in de Klas

Boer in de Klas | Geld inzamelen
 
 
Boer in de Klas! Hard nodig dat kinderen meer leren over Voedsel en het Boerenleven

Met Boer in de Klas komen boeren gastlessen geven over hun passie en werk. Productie van voedsel en het boerenleven. Hard nodig! Zo willen we stappen zetten om Boer&Burger meer te verbinden, en alle kinderen in contact te brengen met de boer. Helpt u mee dit mogelijk te maken?

Kijk voor meer info, aanmelden voor een gastles, of zelf gastboer worden op www.boerindeklas.nu of stuur een mail naar boerindeklas@agractie.nl Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

4 donaties
€ 110,00
Doel: € 19.560,00
0%