Bacteriofagen behandeling in Tbilisi voor Cindy | Geld inzamelen
 
 

Bacteriofagen behandeling in Tbilisi voor Cindy


Op jonge leeftijd kreeg Cindy reuma. Dit was zo agressief dat zij al op haar 16de aan beide kanten heupprotheses kreeg. In de vijf jaar daarop vervingen artsen al haar gewrichten. Tot een levensbedreigende ontsteking in haar linkerschouder kwam en de prothese er weer uit moest.

Antibiotica

Inmiddels slikt zij 20 jaar antibiotica. Maar de bacterie blijkt resistent. Naast de onophoudelijke pijnen van de reuma, heeft Cindy ook last van de bijwerkingen van antibiotica (haaruitval, koorts, extreme vermoeidheid, overgeven, darmklachten, nierfalen, migraine, etc.). Zij wil graag veel dingen ondernemen, afspreken met vrienden - maar de kleinste inspanningen vergen veel van haar.


Laatste kans

Toch moet zij van artsen antibiotica blijven slikken. Want als de bacterie in haar bloedbaan terechtkomt en de andere protheses infecteert, zullen die er ook uit moeten. Een behandeling met bacteriofagen is voor haar een laatste mogelijkheid.

Sparen

Cindy is voor een bacteriofagen behandeling aan het sparen, omdat verzekeraars deze niet willen vergoeden. In Georgië heeft het Eliava instituut bijna 100 jaar ervaring met het toedienen van bacteriofagen toedienen. Bovendien is hun fagen-bank vele malen uitgebreider.

Wilt u een boodschap van Cindy zelf ontvangen na de behandeling laat dan uw e-mail adres of woon adres achter! 

Bacteriophage treatment in Tbilisi for Cindy

At a young age Cindy got rheumatism.  This was so aggressive that she had hip replacements on both sides at the age of 16.  Over the next five years, doctors replaced all of her joints.  Until a life-threatening inflammation in her left shoulder came and the prosthesis had to be removed.

Antibiotics

 She has been on antibiotics for 20 years now.  But the bacterium appears to be resistant.  In addition to the incessant pains of rheumatism, Cindy also suffers from the side effects of antibiotics (hair loss, fever, extreme fatigue, vomiting, intestinal complaints, kidney failure, migraine, etc.).  She likes to do many things, to meet up with friends - but the smallest efforts take a lot out of her.

Last chance

 Still, doctors have ordered her to continue taking antibiotics.  Because if the bacteria gets into her bloodstream and infects the other prostheses, they will have to come out too.  A treatment with bacteriophages is her last option.

Save

 Cindy is saving up for a bacteriophage treatment, because insurers don't want to reimburse it.  In Georgia, the Eliava Institute has nearly 100 years of experience in administering bacteriophages.  Moreover, their phage bank is many times more extensive.

Frederik Ruys
04-07-2021

Interview Cindy in het AD ♡

Dit weekend publiceerde het AD een prachtig en aangrijpend artikel (inclusief video) naar aanleiding van een grote wens van Cindy die in vervulling was gegaan: het beklimmen van de Utrechtse Domtoren. Graag willen we jullie allemaal danken voor jullie lieve berichten, steunbetuigingen (ook door middel van het delen van de oproep) en hartverwarmende donaties. Het brengt allemaal de behandeling van Cindy met grote sprongen dichterbij. We houden jullie op de hoogte!

Liefs van de vrienden van Cindy! 

Laat een reactie achter

513 donaties
€ 18.258,00
Doel: € 50.000,00
36% / 41 dagen te gaan