Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors | Geld inzamelen
 
 
Hansies African Bike Project

In Juni 2019 neem ik deel aan de Uganda Classic. Een 6-daagse mountainbike evenement over 600 kilometer door de Parel van Afrika. Samen met nog ruim 50 andere mountainbikers zamelen we geld in voor Amref Flying Doctors die in heel afrika actief zijn om de lokale bevolking een goede gezondheidzorg te geven. Alle donaties zijn van harte welkom en worden goed besteedt.

Meer over AMREF Flying Doctors
In Nederland kan iedereen die medische zorg nodig heeft, naar de dokter. In Afrika is dat niet vanzelfsprekend. Daarom willen wij, juist vanuit Nederland, zorgen dat die situatie verbetert.

Gezonde mensen en daardoor minder armoede
Een goede gezondheid(szorg) maakt echt het verschil. Dat gaat verder dan een beter en prettiger leven. Iemand die gezond is, heeft meer kans om een opleiding af te ronden, beter betaald werk te vinden of een eigen bedrijfje te beginnen. Kortom, iemand heeft zo meer mogelijkheden om aan de armoede te ontsnappen. En daar profiteert ook de gemeenschap en uiteindelijk het hele land van.

De belangrijkste gezondheidsorganisatie
AMREF Flying Doctors is in 1957 opgericht en is uitgegroeid tot de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika. Nog steeds gebruiken we vliegtuigen om afgelegen gebieden te bereiken. Maar ons werk omvat inmiddels veel meer. Tegenwoordig richt AMREF zich vooral op gezond blijven, door middel van voorlichting, opleiding en onderzoek. Daar waar de dokter niet komt, overbruggen we de afstanden naar de gezondheidszorg. Daarbij gebruiken we ook innovatieve methoden, zoals e- en mLearning.

Jonge Afrikaanse vrouwen
AMREF voert haar projecten daar uit, waar ze het meeste effect hebben. Daarom richten we ons vanuit Nederland vooral op jonge Afrikaanse vrouwen. We werken daarbij op twee niveaus. Samen met de lokale bevolking zoeken we naar praktische oplossingen die ze zelf kunnen uitvoeren en voortzetten. En met overheden en internationale organisaties overleggen we over blijvende verbeteringen. Hiervan profiteren niet alleen de vrouwen zelf, maar ook hun kinderen en de gemeenschap waarin ze leven.

Donaties goed besteed
Vanuit Nederland werven we fondsen voor het werk in Afrika, waarbij we ervoor zorgen dat die effectief en efficiënt worden ingezet. AMREF in Nederland geniet het vertrouwen van ruim 100.000 donateurs. Daar zijn we erg blij mee! We creëren draagvlak bij publiek en politiek voor het werk en de oplossingen van AMREF. Daarnaast werken we aan partnerschappen met bedrijven die in Afrika willen investeren.

Visie en missie
Het recht op een goede gezondheid kun je niet afdwingen. Het recht op een goede gezondheidszorg, voor iedereen, wél. Daar zetten wij ons bij AMREF Flying Doctors voor in.

Onze visie
AMREF Flying Doctors streeft naar een betere gezondheid voor kwetsbare jonge vrouwen in Afrika.

Onze missie
Wij werken aan een betere gezondheid van kwetsbare jonge vrouwen in Afrika. We richten ons op fondsenwerving en het creëren van draagvlak bij publiek en politiek. We ondersteunen AMREF Health Africa (AMREF in Afrika) bij haar werk om gemeenschappen mondig en sterk te maken en om duurzame gezondheidssystemen op te zetten. Zodat ook jonge vrouwen de gezondheid en zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Onze inzet daarbij is verbindingen leggen, kennis delen en lobbyen. Daarbij gaan we uit van de behoeften, maar vooral van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. Onze kernwaarden zijn openheid, integriteit en efficiëntie.

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 30,00
Doel: € 2.500,00
1%

Deze actie is gesloten.