Accidentele Amerikanen | Geld inzamelen
 
 

Accidentele Amerikanen


FATCA, Accidental Americans en Nederlandse Bankensector

Nieuwe ontwikkelingen, verzoek om steun:

In eerste instantie heb ik via de kortgeding rechter geprobeerd te voorkomen dat de Volksbank mijn rekeningen zou mogen blokkeren en dienstverlening aan mij zou worden beëindigd. Helaas heeft de kortgeding rechter het belang van de bank hoger gesteld dan het belang van mij als klant. De kortgeding rechter bleek niet bereid of was niet in staat het complete juridische landschap van Accidental Americans mee te nemen in zijn besluitvorming.

Na overleg met mijn advocaat ben ik nu bezig met voorbereidingen om mijn zaak via een bodem procedure opnieuw voor te leggen aan de rechter. In deze bodem procedure zijn wij wel in de gelegenheid zowel het Nederlands recht, als ook het Europese en Internationale recht, te betrekken in de afweging die gemaakt moet worden door de rechter.

 

Deze rechter kan zelfs om uitspraken van het Europese Justitiële Hof vragen wanneer hij twijfelt over de toepassing van Europees recht.

Iedereen zal begrijpen dat hier veel meer uren en dus ook geld voor nodig is.

Ik doe hierbij dan ook (opnieuw) een beroep op alle Accidental Americans (en hun familie en vrienden) om mij te steunen in een strijd die ons allemaal aangaat.

Mijn kosten tot nu toe zijn: € 7411,26

Mijn advocaat heeft voor de bodemprocedure een bedrag begroot van € 9075,00

Bedankt voor uw steun!

Achtergrond/historie:

De Nederlandse overheid heeft in 2014 met de VS een belastingverdrag afgesproken, genaamd FATCA. De intentie is om expat Amerikanen op te sporen die niet voldoen aan hun belastingplicht aan de VS. We praten hier over Citizen Based Taxation (CBT), de VS is het enige land naast Eritrea dat haar staatsburgers op deze wijze belast. De VS heft belastingen op basis van staatsburgerschap versus belastingen op basis van inwonerschap, wat de rest van de geciviliseerde wereld doet. De Nederlandse overheid wist toen al bij het afsluiten van het verdrag dat toevallig Amerikanen zoals ik ook geraakt zouden worden, diverse meldingen van Nederlandse staatsburgers kwamen al direct binnen bij een aantal Tweede Kamerleden en het toenmalig kabinet. Maar natuurlijk wordt door dezelfde overheid ontkend dat wij als "collateral damage" dienen, dat wil zeggen moedwillig geslachtofferd worden, omwille van grotere (financieel economische) belangen. Het bizarre en Kafkaëske is dat mijn vader door de Nederlandse overheid als luchtmachtofficier in Amerika werd gedetacheerd, ik daar in 1958 werd geboren en als 1 jarig kind naar Nederland kwam met mijn (Nederlandse) ouders.

Drie jaar geleden tijdens een overstap naar de RegioBank (onderdeel van de Volksbank) kwam ik er achter dat ik gebrandmerkt ben als US person. Het indicia Amerikaan wordt spontaan door banken op je geplakt, terwijl je al decennia als Nederlands staatsburger hier woont, omdat zowel de Amerikaanse als de Nederlandse overheid niet de moeite heeft genomen om haar onderdanen over dit idiote Amerikaanse beslatingsysteem en systeem van staatsburgerschap te informeren. Had ik dit geweten dan had ik toch direct afstand gedaan toen ik 18 jaar werd?

Als ik niet een Amerikaans beslatingnummer (de zogeheten: TIN of SSN (is een soort BSN)) zou aanvragen dan dreigde de bank mijn bankrekeningen te sluiten. Ik heb vervolgens de Kifid klachten procedure doorlopen (Kifid is het consumenten klachteninstituut financiële dienstverlening), maar zoals iedereen weet wordt het Kifid gefinancierd door de banken en verzekeringsmaatschappijen. De onpartijdigheid van het Kifid kun je daarom heel sterk in twijfel trekken. De Kifid uitspraak was in het voordeel van de bank. Omdat ik geen TIN of SSN heb aangeleverd, ben ik nu door het Kifid en de bank bestempeld als belastingontduiker, fraudeur, witwasser en zelfs beschuldigd van valsheid in geschrifte.

Notabene zonder dat men echt gedegen klantonderzoek heeft gedaan (wat een wettelijk vereiste is bij dergelijke vermoedens (zie de wetten financieel toezicht (Wft) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)).

Bovendien gaat een Nederlandse bank op de stoel zitten van de Amerikaanse belastingdienst, men gaat Amerikaanse wetgeving op een Nederlands staatsburger toepasen.

Het moet niet gekker worden. Ik ben een Nederlands staatsburger. De bank heeft de spreekwoordelijke 'stok gevonden om mij mee te slaan' en dat laten ze niet na met hun dure advocaten. De consument cq burger is de klos, want als burger heb je in 99% van de gevallen niet de beschikking tot dergelijke kostbare juridische advisering om je te kunnen verweren tegen zeer onterechte aantijgingen van een bank.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

 

Laat een reactie achter

35 donaties
€ 2.135,00
Doel: € 9.075,00
23% / 128 dagen te gaan