Aandachstlab

Aandachstlab | Geld inzamelen
 
 
Een kleinschalig kinderdagcentrum opgericht door ouders

Belangrijkste kernwaarde van het KDC is dat hier ontwikkelingsgerichte stimulering en begeleiding plaats zal vinden van meervoudig gehandicapte kinderen. Om dat goed te kunnen doen zijn een aantal speerpunten geformuleerd:

  • Het KDC dient een kleinschalig en daarmee flexibel initiatief te zijn en blijven
  • Er wordt gestreefd naar maximale individuele aandacht van het personeel voor het kind, waardoor inleving in en focus op het kind optimaal is.
  • De begeleiding is gebaseerd op de ontwikkelmogelijkheden van het kind en niet op een vast programma. Elke kans wordt benut!
  • KDC AandachtsLab is een broedplaats voor kennis en ontwikkeling als het gaat om methoden en therapieën. Door te specialiseren en alleen met EMB kinderen te werken is het mogelijk kennis op te bouwen en te vergroten.
  • Deze intensieve begeleiding door gespecialiseerde begeleiders vindt plaats in de zorgvuldig gecreëerde omgeving.
  • Bewegen staat centraal binnen het KDC+. Naast de medische noodzaak om te bewegen, bevordert beweging ook de lichamelijke gesteldheid en wordt het gebruikt als middel bij het maken van contact. Bewegen als spel en plezier is daarnaast ook nog eens een belangrijke stimulator van ontwikkeling. De afwisseling tussen inspanning en ontspanning is op het kind afgestemd.
  • De begeleiders, therapeuten en andere ondersteuners binnen het KDC+ zijn volledig gericht op de ontwikkeling en maximaal comfort van het kind. Hun blik reikt verder dan het eigen vakgebied. Hierdoor ontstaat optimaal interdisciplinair werken.
  • Naast de aanwezige kennis bij de medewerkers heeft het KDC+ ook toegang tot specialistische expertise en externe netwerken.
  • Een gezonde leefomgeving met aandacht voor voeding en voldoende buiten zijn, is voor de kwetsbare kinderen van KDC AandachtsLab voorwaardelijk.

De kinderen van het KDC AandachtsLab zijn bijzonder, maar bovenal ook gewoon kinderen en deelnemers aan de maatschappij. De interactie tussen deze kinderen en kinderen zonder beperking is heel speciaal en heeft voor beide groepen meerwaarde. Het KDC+ zorgt op structurele wijze voor het samenbrengen van deze groepen kinderen.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
85 donaties
€ 8.400,00