30 voudige pleegmoeder met kanker op straat?

30 voudige pleegmoeder met kanker op straat? | Geld inzamelen
 
 
Help ons om Nelli en haar gezin een nieuw huis te geven

For the english an german translation please see below.

 

Nelli woont in Choest - een klein stadje in de arme streek van Transkarpatië in het zuidwesten van de Oekraïne.

Ze heeft de afgelopen 17 jaar meer dan 30 kinderen in een weeshuis opgevangen, groot gebracht, voor een goede opleiding gezorgd en sommigen zelfs geadopteerd als dat nodig was om hen in huis te kunnen houden.

Zij is in de omgeving zo bekend dat de kinderen soms zelf bij haar op de stoep zitten om bij haar te kunnen blijven als ze niet door de instanties naar haar worden gebracht.

Soms heeft ze wel 14 kinderen in huis terwijl ze maar voor 6 kinderen steun krijgt van de overheid.

Zijzelf en haar man Leo moeten daardoor naast de zorg voor de kinderen ook extra werk zoeken om voor de kinderen te kunnen zorgen.

Begin vorig jaar kreeg Nelli de diagnose longkanker. Zij is sindsdien in behandeling met verhoudingsgewijs positief resultaat tot nu toe. Echter ze heeft mede door de behandelingen niet meer de kracht om goed voor de kinderen te zorgen.

Het huis is van de overheid en alleen het feit dat een van haar adoptiefdochters het stokje van haar over gaat nemen zorgt ervoor dat ze niet direct het huis uit moet.

Over een kleine 1,5 jaar is dit wel het geval en moet zij samen met haar man Leo en de 2 resterende adoptiefkinderen vertrekken.

Zoals gezegd gaat al het geld naar de kinderen en is er geen spaarpot voor een eigen huis.

Wij van Stichting Tulipan ondersteunen hen al meer dan 15 jaar op alle mogelijke manieren om ervoor te zorgen dat de kinderen de best mogelijke opvoeding en opleiding krijgen.

Ook het renoveren van het huis hebben wij op verschillende manieren ondersteund.

Nelli zou hoe dan ook betrokken blijven bij het reilen en zeilen in het weeshuis en we kunnen haar en haar gezin gewoon niet op straat laten staan.

 

Met jullie steun kunnen wij ervoor zorgen dat deze opofferende moeder met haar gezin een nieuw huis krijgt.

 

Ondersteun hen met uw donatie !!!

 

Wij van Stichting Tulipan danken u van harte.                                                  https://stichtingtulipan.weebly.com/

 

 

30 fold foster mother with cancer on the street?  -  Help us to give Nelli and her family a new house

Nelli is living in Chust - a small town in the poor area of Zakarpattia in the southwest of the Ukraine.

Over the last 17 years she took care about more than 30 children in an orphanage, raised them, gave them a good education and even adopted some of them if that was necessary to keep them in the house.

She is so well known in the area that some children came to her on their own when they were not brought by the police. Sometimes she has 14 children in the house but only get financial support for 6 children by the government.

Therefore she and her husband Leo have to get extra work to be able to to give the children the best support.

Beginning of last year Nelli was diagnosed with long cancer. Since then she gets treatment with up to now positive result. But due to the illness and the treatment she does not have enough power to take care about the children.

The house is owned by the government and only the fact that one of her adoptive daughters will take it over allows her and her family to stay in the house for now. However, within 1,5 years she has to leave together with her husband Leo and 2 remaining adoptive children.

As already mentioned all the money they earn is spent for the children and there are no savings to buy a new house.

We - "Stichting Tulipan" - support this family already for more than 15 years in all possible ways to ensure the best eductaion for the children. Also the renovation of the house was one of our projects.

Nelli will always stay involved in the orphanage by giving advice and we cannot let it happen that she ends up on the street.

 

With your support we can take care that this sacrificial mother and her family will get a new home.

Support them with your donation !

We thank you very much - Stichting Tulipan                                                           https://stichtingtulipan.weebly.com/

 

 

30-fache Pflegemutter mit Krebs auf der Straße? - Helfen Sie uns, um Nelli und ihrer Familie ein neues Haus zu geben

Nelli wohnt in Chust - eine kleine Stadt im armen Gebiet Transkarpatien im Südwesten der Ukraine. Sie hat in den letzten 17 Jahren mehr als 30 Kinder im Waisenhaus aufgefangen, aufgezogen, für eine gute Ausbildung gesorgt und manche Kinder sogar adoptiert, wenn das nötig war um sie im Haus behalten zu können.

Manchmal sind 14 Kinder im Haus obwohl sie nur für 6 Kinder finanzielle Unterstützung des Staates bekommt. Daher muß sie und ihr Mann Leo neben der Sorge für die Kinder noch extra Arbeit suchen, um für die Kinder sorgen zu können.

Anfang letzten Jahres wurde bei Nelli Lungenkrebs festgestellt. Sie ist seitdem in Behandlung mit bisher verhältnismäßig gutem Erfolg. Leider hat sie durch die Krankheit und deren Behandlung nicht mehr die Kraft für die Erziehung der Kinder.

Das Haus gehört den Behörden und nur durch die Tatsache, daß eine ihrer Adoptivtöchter die Leitung des Waisenhauses übernimmt, braucht sie noch nicht gleich aus dem Haus. In ungefähr 1,5 Jahren muß sie aber mit ihrem Mann Leo und den 2 verbleibenden Adoptivkindern das Haus verlassen.

Dadurch daß das alles Geld in die Kinder investiert wird hatten sie keine Möglichkeit, Geld beiseite zu legen für ein eigenes Haus.

Wir von "Stichting Tulipan" unterstützen diese Familie bereits seit mehr als 15 Jahren, sodaß die Kinder die bestmögliche Erziehung und Ausbildung bekommen. Auch Renovierungsarbeiten am Haus gehörten dazu.

Nelli wird auf jeden Fall weiterhin eine Rolle im Waisenhaus spielen und mit Rat un Tat zur Seite stehen.

Wir können sie und ihre Familie jedenfalls nicht auf der Straße stehen lassen.

Mit ihrer Hilfe können wir dafür sorgen, daß diese aufopferungsvolle Mutter und ihre Familie ein neues Zuhause bekommt.

Unterstützen sie uns mit ihrer Spende !

Vielen herzlichen Dank - Stichting Tulipan                                                                https://stichtingtulipan.weebly.com/Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
30 donaties
€ 1.875,00
Doel: € 60.000,00
3%