105 kinderen naar school in Bangladesh

105 kinderen naar school in Bangladesh | Geld inzamelen
 
 
105 kids to School in slums of Bangladesh

Kinderen, maar ook moeders krijgen les

Dagelijks gaan er 105 kinderen naar de Piet van Street School, een klein schooltje middenin een sloppenwijk van Dhaka.

Eens schooltje voor de kinderen uit de meest arme gezinnen en straatkinderen.  

Niet alleen leren hier de kleine kinderen lezen, schrijven, leren ze over de natuur en de wereld, maar ook hun moeders krijgen hier voorlichting. 

Seksuele voorlichting, maar ook de basis van hygiene en meer.

 

Volledig afhankelijk van giften!

Mohini, een vriendin van mij, heeft deze school opgezet en geeft al jaar en dag hier les. 

Elke maand weer is zij afhankelijk van donaties en giften voor het hele reilen en zeilen van dit schooltje. 

Laten we met z´n allen haar een financiele boost geven!

 

Kijk hier en volg Piet van Street school op facebook!

 

*** IN ENGLISH ***

Kids go to school, moms learn 

Every day 105 children go to the Piet van Street School, a small school in the middle of a slum in Dhaka.

It is a school for the children from the poorest families and street children.

Not only do the small children learn to read, write and learn about nature and the world here, but their mothers also get education.

Sexual awareness, but also the basis of hygiene and more.

 

Completely dependent on gifts!

Mohini, a friend of mine, started this school and has been teaching here for years.

Every month again she is dependent on donations and gifts for the entire ins and outs of this school.

Let's together give her a financial boost!

 

Watch this and follow Piet van Street school on facebook!

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
8 donaties
€ 300,00

Deze actie is gesloten.