Werkgroep Oorlogsdoden

Werkgroep Oorlogsdoden | Geld inzamelen
 
 

Doel = oprichting Stichting Werkgroep Oorlogsdoden. 

Donaties worden gevraagd om een start te maken met een Stichtingsakte vast te leggen bij de notaris, een website, onderzoekskosten, zonder winstoogmerk, ...

Werkgroep Oorlogsdoden zet zich in om alle Nederlandse oorlogsdoden vanaf 1914 en tevens buitenlandse oorlogsdoden op Nederlands grondgebied te benoemen. De werkgroep doet onderzoek naar met name die slachtoffers die niet binnen de reguliere slachtofferlijsten vallen of zelfs ongenoemd blijven. De werkgroep streeft naar het ontwikkelen van een database die complementair is aan bestaande databases met oorlogsdoden.

De werkgroep tracht haar doelen te bereiken door in brede zin onderzoek te doen naar slachtoffers. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van archiefonderzoek, genealogisch onderzoek en contactlegging met getuigen, nabestaanden, overige familie of aanverwanten en het bewerkstelligen van samenwerking met relevante organisaties en overheden, grensoverschrijdend. Het gebruik van sociale media vormt daarbij een belangrijk instrument.

De werkgroep is ontstaan uit een jarenlange samenwerking tussen de betrokken onderzoekers op dit gebied. Elke van de onderzoekers heeft zijn of haar eigen specialisme(n), zie onder.

De website is online vanaf juni 2022, maar nog onder constructie.

De werkgroep is een initiatief van René ten Dam, Bart Fm Droog, Ludmilla van Santen en John Stienen.

Samenwerkende onderzoekers: Leon Bok, Dick Breedijk, Kêren Frank, Raymund Schütz, Teunis Schuurman†, Jim Terlingen, Richard van de Velde en Jurryt van de Vooren.

Samenwerkende organisaties: Stichting Dodenakkers.nl – Kenniscentrum Funerair Erfgoed.

De werkgroep nodigt individuele onderzoekers en organisaties uit om lopend onderzoek onder de aandacht te brengen en afgerond onderzoek te publiceren.

Deelname is gratis, een donatie wordt op prijs gesteld.

https://oorlogsdoden.org/Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
3 donaties
€ 370,00
Doel: € 1.250,00
29%