WALK2TALK

WALK2TALK | Geld inzamelen
 
 
313 miles lopen tegen seksuele intimidatie

WALK FOR A TALK

Van Trump Tower, New York City naar het Witte Huis, Washington DC, 500 kilometer te voet tegen seksuele intimidatie.

Karin Bosman, oprichter van About Workplace Harassment zet zich sinds 2015 op internationaal niveau actief in tegen seksuele intimidatie in de samenleving. Gedreven door haar persoonlijke ervaring met seksuele intimidatie weet zij mensen te inspireren en zich uit te spreken tegen seksuele intimidatie en te empoweren om persoonlijke ervaringen te delen. Words have Power.

Bewustwording
Om internationale bewustwording te creëren loopt Karin vanaf 7 december 2017 van Trump Tower in New York City naar The White House in Washington DC – een afstand van 500 kilometer voor een gesprek met President Trump of de minister van onderwijs mevrouw Betsy DeVos. Met als doel zoveel mogelijk mensen te inspireren om een flink aantal kilometers mee te lopen, en om op deze wijze met elkaar in gesprek te gaan over seksuele intimidatie. 

Met de aangekondigde bezuinigingen door de regering Trump voor 2018 in het onderwijs wordt het nog moeilijker om slachtoffers te helpen en goed onderzoek te verrichten naar meldingen en bestrijding van seksuele intimidatie. De bezuinigingen van Trump zullen een averechts effect veroorzaken en ervoor zorgen dat slachtoffers zeer moeilijk uit het isolement van de intimidatie loskomen, met alle gevolgen van dien. 

500 kilometer te voet van Trump Tower naar de Oval Office
Waarom loopt Karin in de Verenigde Staten? Omdat zij vindt, en zij niet alleen, dat er wereldwijde aandacht nodig is om seksuele intimidatie in het gehele onderwijs en op de werkvloer op de agenda te houden. De #metoo campagne liet ons zien hoeveel mensen getroffen zijn door seksuele intimidatie, hoe ernstig de gevolgen zijn en dat men door gebrek aan kennis de juiste aanpak mist of zelfs nauwelijks begrip toont voor de gevoelens en de opgelopen schade van slachtoffers.

Al ruim voor de #metoo campagne manifesteert Karin zich met AWH, zij was slachtoffer, schreef er een boek over en is nu ervaringsdeskundige. Met haar aanpak zet zij zich wereldwijd in tegen seksueel overschrijdend gedrag, hier te lande, in Pakistan, op de Cariben en in de Verenigde Staten. Karin probeert bewustwording op gang te brengen, en de misstanden in de communicatie aan de kaak te stellen. Wat is seksuele intimidatie en wat houdt het grijze gebied van seksuele intimidatie nou eigenlijk in? Hoe staat dit in verhouding tot de persoonlijke grenzen van werknemers, studenten of mensen in het algemeen en op welke wijze beïnvloedt dit het effect van het beleid tegen seksuele intimidatie. Door middel van trainingen, workshops en lezingen op scholen, universiteiten, voor studenten, docenten, het verenigings- en het bedrijfsleven richt AWH zich op de bewustwording en het bespreekbaar maken van seksuele intimidatie.

Zonder bewustwording of het innemen van een standpunt door overheden, organisaties, scholen en universiteiten zal er geen effectief beleid zijn en geen meldcultuur om mensen aan te moedigen seksuele intimidatie te bespreken en te melden. 

Vanuit de Verenigde Staten wordt deze actie ondersteund door EROC, END RAPE ON CAMPUS, een landelijk universitair collectief met Washington als hoofdzetel.

Wie support Karin
Om deze manifestatie, de wandeling van Trump Tower naar het Witte Huis van 500 kilometer, tot een groots succes te maken vraagt Karin om support op alle fronten. Zij wil deze walk met zoveel mogelijk studenten en andere betrokkenen uitvoeren. Hoe meer, hoe beter, 15 dagen lang. Wie loopt er een paar kilometer mee met Karin. Of heeft goede ideeën of suggesties om haar te helpen haar doel te bereiken. Wie doneert Karin om zoveel mogelijk studenten mee te kunnen laten lopen. Echt alle kleine beetjes helpen!

KARIN HEEFT SUPPORT NODIG!

Aanmelden kan via karin@aboutworkplaceharassment.com

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
37 donaties
€ 1.200,00

Deze actie is gesloten.