VR Zorg

VR Zorg | Geld inzamelen
 
 
Samen creëren wij de hartverwarmende reis voor ouderen die dit lichamelijk niet kunnen

Wist u dat er heel veel ouderen vaak tussen dezelfde vier muren zitten? Genoeg tijd om na te denken over het verleden, misschien wel te veel tijd. De dingen die ze nooit hebben gedaan en nu niet meer kunnen doen. “Uiteindelijk hebben we spijt van de kansen die we niet hebben genomen”. Maar wat als wij nu zeggen dat dit wel mogelijk is? Hieronder vertellen wij meer over ons project.

Wij zijn Rick Steegers en Martin Jurres, twee studenten met een waanzinnig mooi schoolproject! Tijdens onze stage en vorige campagne “Write to Unite” hebben wij dromen van ouderen aangehoord. Ze willen iets anders zien dan dezelfde vier muren, de meeste ouderen verwachten niet dat een lang gekoesterde droom nog uit komt. Tenminste.. dat kregen wij te horen.

Wij maken die dromen wel mogelijk en u kunt helpen! De Virtual Reality bril, een mooie uitvinding die wij gaan gebruiken bij de ouderen die nog een wereldreis willen maken, door de Grand Canyon willen lopen, een bezoek aan de Eiffeltoren, een dagje zee of op safari. Dat kan tegenwoordig allemaal vanuit je eigen stoel. Er staan genoeg ouderen te popelen om zo’n reis te maken maar daar hebben wij helaas nog onvoldoende middelen voor. Wij willen in elke provincie minimaal één verzorgingsinstelling van een VR-pakket voorzien.

In een verzorgingsinstelling kunnen er meer dan 80 ouderen wekelijks genieten van een ontspannende, avontuurlijke en vrolijke wereldreis naar keuze! Helpt u ons mee? Dan creëren wij samen de hartverwarmende reis.

Klik rechts op de doneerknop en help mee!

 

Meer informatie over ons:

Ons vorige project Write to Unite: https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/studenten-starten-kerstkaartenactie-voor-eenzame-ouderen/

De Facebook pagina: https://www.facebook.com/VRZorg.nl/

 

 _______________________________________________________________________________

 

Together we create the heart-warming journey for the elderly who can not physically do this

Did you know that many elderly people often sit between the same four walls? Enough time to think about the past, maybe too much time. The things they never did and can not do now. "In the end we regret the opportunities we have not taken". But what if we say that this is possible? Below we tell you more about our project.

We are Rick Steegers and Martin Jurres, two students with an amazingly beautiful school project! During our internship and previous campaign "Write to Unite" we have heard the dreams of the elderly. They want to see something different than the same four walls, most older people do not expect a long cherished dream to come true. At least ... we heard that.

We make those dreams possible and you can help! The Virtual Reality glasses, a beautiful invention that we will use for the elderly who still want to make a world trip, want to walk through the Grand Canyon, a visit to the Eiffel Tower, a day at sea or on safari. Nowadays all that can be done from your own chair. There are enough elderly people eager to make such a trip, but unfortunately we still have insufficient resources for that. We want to provide at least one care institution in each province with a VR package.

In a care institution, more than 80 elderly people can enjoy a relaxing, adventurous and joyful world trip of their choice every week! Are you helping us? Then together we create the heart-warming journey.

Click on the donate button on the right and help out!

 

More information about us:

 

The Facebook page: https://www.facebook.com/VRZorg.nl/

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
8 donaties
€ 65,00
Doel: € 2.300,00
2%

Deze actie is gesloten.