Villa Ticca heeft u nodig!

Villa Ticca heeft u nodig! | Geld inzamelen
 
 
De kinderen van Villa Ticca ontvangen gratis educatie, medische zorg en maaltijden.

Villa Ticca heeft u nodig!

De kinderen van Villa Ticca ontvangen opvang, medische zorg en maaltijden.

De kinderen die Villa Ticca opvangt, komen uit kansarme gezinnen. De gezinnen worden gescreend op de leefomstandigheden voordat ze een plek krijgen in de opvang. Er wordt namelijk alleen plek geboden aan de kinderen die zonder de faciliteiten van Villa Ticca GEEN opvang, medische zorg en/of voedzame maaltijden ontvangen.

Vanwege de leefomstandigheden van de kinderen is er een reëel risico dat bij hen emotionele- en psychische problemen ontstaan. Daarom werken wij preventief samen met een psychologe. In plaats van brandjes te blussen, kunnen we dan ergere problemen vóór zijn; denk aan het trainen van assertiviteit, huiselijk geweld bespreekbaar maken en aanpakken, het voorkomen van tienerzwangerschappen en dropouts.

Onderwijs in Ecuador is in principe gratis maar alle schoolmaterialen, vervoer naar school en uniformen worden niet vergoed. Voor de allerarmste gezinnen betekent dit dat de kinderen alsnog niet naar regulier onderwijs of reguliere kinderopvang kunnen. Zonder enige stimulatie of zorg blijven ze noodgedwongen thuis, soms zelfs in hun eentje omdat de moeder moet werken. Een ander scenario is dat de kinderen meegenomen worden om op straat of op de markt te werken. De laagdrempelige opvang van Villa Ticca biedt voor deze ouders en kinderen een geweldige uitkomst!

Om opvang te kunnen blijven aanbieden zijn wij afhankelijk van sponsoren en donaties; daarom ook deze doneeractie. Wij zijn continu op zoek naar mensen die deze kinderen en gezinnen een warm hart toedragen. Dankzij de steun van donateurs kunnen wij 60 kinderen dagelijks voorzien van wat Villa Ticca te bieden heeft, namelijk:

- Kinderopvang, verantwoorde pedagogische zorg

- Medische zorg en psychologische begeleiding

- Huiswerkbegeleiding en workshops voor de schoolgaande kinderen

- Gezonde maaltijden voor alle kinderen

- Vergoeding van schoolkosten, zoals materiaal en uniform

- Begeleiding aan de ouders wanneer zij vastlopen in de opvoeding

- Voor (alleenstaande) moeders de kans om zich te focussen op werk of onderwijs.

 

Zo doorbreken wij, op kleine schaal met grote impact, de negatieve cirkel van vaak meerdere generaties.

Iedere euro heeft waarde voor ons! Immers, indien velen een klein bedrag doneren, levert dat toch een mooi resultaat op. Juist omdat onze opvang kleinschalig is, gaat iedere donatie rechtstreeks naar de opvang en zorg voor de kinderen die dat zo goed kunnen gebruiken.

 Gracias, ook namens de kindjes :-)Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

6 donaties
€ 290,00
Doel: € 30.000,00
0%

Deze actie is gesloten.