Vicky Dimbenzi | Geld inzamelen
 
 

Vicky Dimbenzi

Begrafenis Vicky Dimbenzi

Beste,

Op vrijdag 27 november jl. hebben wij onze moeder/zuster/tante/vrouw/grootmoeder Vicky Dimbenzi, verloren aan een onfortuinlijke strijd tegen leverkanker. In maart jl. kreeg zij de diagnose, terminaal te zijn. Vanaf toen is haar gezondheid achteruit gegaan. Helaas heeft zij niet de kans gehad om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dit mede dankzij de stress en al het leed die deze vervelende ziekte met zich mee bracht. Wij willen u vragen om een kleine bijdrage zodat wij onze moeder/zuster/tante/vrouw/grootmoeder naar haar laatste rustplaats kunnen brengen.

Bedankt voor uw steun!

 

Cher,

Le vendredi 27 novembre, nous avons perdu notre mère/sœur/tante/épouse/grand-mère Vicky Dimbenzi dans une malheureuse bataille contre le cancer du foie. En mars dernier, elle a reçu un diagnostic de maladie terminale. Depuis, sa santé s'est détériorée. Malheureusement, elle n'a pas eu l'occasion de souscrire une police d'assurance-vie. Cela est en partie dû au stress et à toutes les souffrances que cette maladie ennuyeuse a entraîné. Nous aimerions vous demander une petite contribution afin que nous puissions amener notre mère/sœur/tante/femme/grand-mère à son dernier lieu de repos.

Merci pour votre soutien!

 

Best,

On Friday, November 27, we lost our mother/sister/aunt/wife/grandmother Vicky Dimbenzi to an unfortunate battle against liver cancer. Last March she was diagnosed with terminal illness. Since then her health has deteriorated. Unfortunately, she has not had the opportunity to purchase a life insurance policy. This is partly thanks to the stress and all the suffering that this annoying illness brought with it. We would like to ask you for a small contribution so that we can bring our mother/sister/aunt/wife/grandmother to her final resting place.

Thank you for your support!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

21 donaties
€ 835,00
Doel: € 8.000,00
10%