Vaders aan het werk

Vaders aan het werk | Geld inzamelen
 
 
'Vaders aan het werk' helpt vaders in Gambia aan een baan.

Vaders aan het werk

Werkgelegenheid is in Gambia beperkt. De economie draait met name op toerisme. Sinds november 2016 wordt het politieke klimaat echter gunstiger. De in die tijd gekozen president werkt hard om van Gambia een democratie te maken. Buitenlandse mogendheden en particulieren durven te investeren en er is economische groei en een aantrekkende markt. Dat uit zich met name in de bouw. Gebouwen en huizen schieten als paddenstoelen uit de grond. De belangrijkste grondstof die gebruikt wordt is bouwzand. Bouwzand wordt gewonnen in diverse zandgroeven door heel Gambia. Er is grote behoefte aan vrachtwagens (kiepers) en mankracht. Een enkele vrachtwagen (10 wielen) zorgt voor 5 fulltime banen en 6 flexwerkers (zandscheppers)

Het project Vaders aan het werk wil een vrachtwagen aanschaffen, invoeren in Gambia en een team van vijf vaders met schoolgaande kinderen daarmee fulltime aan het werk helpen. De 5 vaders zijn:

1 chauffeur

1 supervisor

1 verkoper

2 helpende krachten.

Met hun inkomen zorgen zij dat zij niet alleen voor basis inkomen (water, eten, onderdak) van hun gezinnen maar ook voor betaling van de scholing van hun kinderen, waarmee ze onafhankelijk worden van externe hulp.

De nettowinst van de vrachtwagen wordt gebruikt voor afschrijving en dus vervangen van de wagen op termijn. 5% van de jaarwinst gaat naar ondersteuning voor scholing van kinderen uit kansarme gezinnen. Daarmee zullen weer 15 kinderen naar school kunnen.

Namens Stichting Ubuntu Gambia zal Aurora, de oprichter, de in- en uitgaven beheren en de jaarrekeningen opmaken. Aurora heeft zelf ruime expertise met deze werkvorm. Zij runt op eigen initiatief een dergelijk project.

Begroting

Aanschaf Truck                                                             € 14.500,--

Vervoer naar Gambia                                                    €   2.000,--

Inklaren                                                                       €   2.000,--

Documenten, nummerplaten, belastingen,

visitekaartjes, werkkledij                                               €      500,--

Rijklaar maken                                                             €      500,--

Totaalkosten project Vaders aan het werk                        € 19.500,--

Begeleiding en verantwoording van het totale project wordt verzorgd door Stichting Ubuntu Gambia. www.ubuntugambia.wordpress.com

Aurora Weber
20-06-2018

Als er voldoende geld is om een vrachtwagen te kopen, en ik ben eran overtuigd dat dit een goed idee is, dan draag ik direct de kosten bij voor transport, inklaren, documenten en rijklaar maken. Aurora


8 donaties
€ 300,00
Doel: € 19.500,00
1%

Deze actie is gesloten.