Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost

Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost | Geld inzamelen
 
 
BOUW MEE HOSPICE AMSTERDAM ZUIDOOST

Een hospice is een rustige omgeving waar mensen kunnen verblijven, gedurende hun laatste levensfase, indien zij niet meer thuis kunnen verblijven. Met het hospice willen wij een huis creëren waar warmte, zachtheid en geborgenheid wordt ervaren en huiselijkheid het uitgangspunt is. Een huis waar iedereen welkom is, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd of geaardheid.

Uit onderzoek van de Gemeente Amsterdam en Triatact bv is gebleken dat een hospice in Amsterdam zuidoost noodzakelijk is.

Darian Julia en Wendy Venetiaan, twee deskundige verpleegkundigen uit de thuiszorg, zijn de initiatiefnemers om dit  hospice in Amsterdam zuidoost te realiseren. In augustus 2017 hebben zij de Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost opgericht en in oktober is de stichting in een pand van woningbouwvereniging Eigen Haard gevestigd. In dit pand wordt het hospice gerealiseerd.  Het hospice zal beschikken over zes bewonerskamer, twee bewoners badkamers inclusief toilet, twee bezoekers toiletten een algemene overlegruimte, een huiskamer, een keuken, een kantoorruimte voor de coördinatoren en een terras. De kosten voor de totale verbouwing zijn geraamd op € 166.857,-

Met hulp van vrijwilligers uit de bouw, vrienden, kennissen en familie zijn de sloop- en schoonmaakwerkzaamheden in en rondom het pand gedaan. Ook is er al door de vrijwilligers uit de bouw de algemene overlegruimte gerealiseerd. Ondanks meerdere subsidie aanvragen, zijn wij afhankelijk van particuliere donateurs (bedrijven, fondsen en individuen). Het hospice heeft al van verschillende fondsen een toezegging gehad van een financiële bijdrage voor de inrichting en enkele bedrijven hebben materieel gedoneerd. 

Wij hebben echter met het realiseren van de resterende ruimtes in het hospice financiële steun van anderen nodig. Middels deze brief willen wij aan eenieder die het hospice in Amsterdam Zuidoost een warm hart toedraagt vragen voor een kleine financiële bijdrage. Wij hopen op deze manier € 40.000,- op te halen. Met dit bedrag kunnen wij zorgen voor de betegeling van de keuken, de twee bewonersbadkamers, de twee bezoekers toiletten en alvast drie bewonersruimtes realiseren.   

We hopen dat u uw medewerking kan verlenen om hiermee te helpen het hospice te realiseren. Dan alleen kan een initiatief op kleine schaal een groot succes worden.

 

Alvast hartelijk dank!

Laat u aub uw e-mailadres achter dan kunnen wij u persoonlijk bedanken voor uw donatie.

 

Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost

Darian Julia

Wendy Venetiaan

06-44270584

info@hospiceamsterdamzuidoost.nl

Darian Julia Wendy Venetiaan
30-08-2018

Beste donateurs,

 

Met een deel van uw bijdrage hebben wij de nieuwe vloeren voor in het hospice kunnen verwezenlijken! Heel hartelijk dank! Vandaag is een medewerker van Siersema BV langsgekomen om de vloeren op te meten zodat wij binnenkort de nieuwe vloeren kunnen gaan leggen. Wij zullen u op de hoogte houden over de ontwikkelingen. Mocht u nog meer willen weten volgt u ons dan op onze website https://www.hospiceamsterdamzuidoost.nl/ of op onze twitter https://twitter.com/HospiceSHAZ.

 

Met vriendelijke groet,

Wendy Venetiaan en Darian Julia


Darian Julia Wendy Venetiaan
21-06-2018

Beste donateurs,

Wij willen jullie allen alvast bedanken voor jullie bijdrage. Wij zijn hier erg blij mee en hebben van het gedoneerde geld al het een en ander kunnen aanschaffen voor de herinrichting van de ruimte. Zo hebben wij bouwmaterialen aangeschaft, waardoor de kamers verder gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft geleid tot het bouwen van de 6 kamers, waarbij de muren van de kamers gedefinieerd zijn door onze bouw vrijwilligers. 

Donateurs, bedankt!

 

Met vriendelijke groet,

Darian Julia

Wendy Venetiaan


28 donaties
€ 1.295,00
Doel: € 40.000,00
3%

Deze actie is gesloten.