Stichting Brandon

Stichting Brandon | Geld inzamelen
 
 
Help mee om voor onze jongeren het verschil te maken!

Stichting Brandon helpt jongeren en jongvolwassenen met een afstand tot de maatschappij om zich zo te ontwikkelen dat zij beter mee kunnen komen. De jongeren komen vaak uit gezinnen met veel problemen, waardoor zij veel aan hun hoofd hebben. In veel gevallen hebben ze hierdoor hun school niet afgemaakt en hebben zij - uit onmacht - gedrag vertoond waardoor zij met veel afwijzing te maken hebben gehad. Zo hebben ze heel vaak gehoord wat zij allemaal niet goed kunnen. Vaak zijn zij daardoor gaan geloven dat zij weinig mogelijkheden hebben en hebben zij het vertrouwen in alle anderen verloren.

Jongeren die bij ons komen, hebben bijna zonder uitzondering al heel vaak om hulp gevraagd. Dit is voor hen echter niet voldoende geweest om de problemen op te lossen. Stichting Brandon pakt dit anders aan. Wij bieden een plek waar jongeren gemakkelijk binnen kunnen komen, waar we flexibiel zijn in het maken van afspraken en waar we hulp kunnen bieden op veel verschillende levensgebieden. Zo ondersteunen we jongeren bij het aanleren van vaardigheden om bij de maatschappij aan te sluiten, onderzoeken we met hen wat zij kunnen en willen, maar helpen we hen ook met het oplossen van problemen door bijvoorbeeld schulden, dakloosheid en eenzaamheid. We helpen hiermee niet alleen de jongeren zelf, maar het hele netwerk aan mensen waar zij mee te maken hebben. Je kunt daarbij denken aan kansen voor de buurt, maar ook het voorkomen van criminaliteit.

Helaas beschikt de Stichting maar over heel weinig middelen, waardoor wij niet de hulp kunnen bieden aan alle jongeren die bij ons aankloppen. Dit zouden we heel graag anders zien. Wij zijn dan ook erg dankbaar voor iedere bijdrage, die ons helpt om ons werk verder voort te kunnen zetten!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 50,00

Deze actie is gesloten.