Stichting Als je het niet ziet

Stichting Als je het niet ziet | Geld inzamelen
 
 
Kwetsbare tienermeiden, vaak met nog niet herkend autisme, op tijd in hun kracht zetten

MISSIE: VOORKOMEN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK

Stichting Als je het niet ziet wil kwetsbare, onzekere meisjes met een perfectionistische instelling (vaak met nog niet ontdekt autisme) bewustmaken van wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Het doel is om het psychisch welzijn van deze kwetsbare groep meisjes te bevorderen en voorkomen dat zij later in hun leven depressie, anorexia, persoonlijkheidsproblematiek, emotieregulatieproblemen, een dwangstoornis of andere psychische problematiek ontwikkelen.

 

WAAROM MEISJES?

De stichting is bewust opgericht voor meisjes. In tegenstelling tot de meeste jongens zijn zij, meestal onbewust, goed in kopiëren en camoufleren en weten zij zo hun kwetsbaarheden heel goed te verbergen. Het betreft meiden met een normale tot hoge intelligentie, met een ogenschijnlijk normale ontwikkeling, die zich prima lijken aan te kunnen aanpassen.

Het directe gevolg is overschatting, oplopende angst en stress en uiteindelijk een steeds lager zelfbeeld.

Wat je ziet: lief🌸, aardig🤗, sociaal💕, slim👩‍🎓.

Wat je niet ziet: spanning❌, angst😓, onzekerheid😨, kwetsbaarheid🐣.

 

HOE WIL STICHTING ALS JE HET NIET ZIET HAAR DOEL BEREIKEN?

Door te zorgen voor tijdige voorlichting, zoals gastlessen in groep 7/8 van de lagere school en het vergroten van zichtbaarheid en zelfkennis. Daarmee creëert de stichting bewustwording. Op die manier kunnen behoeften op tijd worden (h)erkend en kan passende ondersteuning worden geboden nog vóór dat een kind complexe problematiek ontwikkelt. Helaas gaat psychische problematiek vaak samen met zelfbeschadigend gedrag of in het ergste geval suïcide en dát moeten we uit alle macht zien te voorkomen!

Wat wil de stichting nog meer doen/maken met het oog op bewustwording?

- chatbot voor de website

- youtube video's

- voorlichtingsmateriaal als folders en flyers voor op scholen (bij IB'ers), bij huisartsen etc

- jeugdboek uitbrengen dat leest als mooi verhaal en toch kennis brengt

- gastlessen, presentaties verzorgen

 

WANNEER

Van belang is dat de bewustwording plaatsvindt op het kritische kantelpunt van lagere school naar middelbare school, wanneer steeds meer van kinderen verwacht wordt en er sprake is van veel veranderingen. Die overgang naar de middelbare school werkt stressverhogend en hoe meer stress, des te groter het risco van psychische problemen. Kinderen hebben rond de leeftijd van 11/12 jaar ook het vermogen om zélf bewust te kunnen zijn van het belang van goed in je vel zitten.

Ook ouders/opvoeders en leerkrachten moeten het belang inzien van openheid over geestelijk welzijn en het daadwerkelijk zíen wat deze kinderen nodig hebben. Kennis en inzicht in de behoeften van deze meiden is noodzakelijk, zodat ouders en leerkrachten daarnaar kunnen handelen en op tijd de broodnodige ondersteuning kunnen bieden.

 

WAARDEN

We geloven in de kracht van elk kind. En onder de juiste omstandigheden kunnen ook de kwetsbare tieners in hun kracht komen te staan en zich op een gezonde manier persoonlijk ontwikkelen.

Zij hebben baat bij waar stichting Als je het niet ziet voor staat: verbinding, vertrouwen en veiligheid.

website Stichting Als je het niet ziet

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

12 donaties
€ 275,00