Steunt u ook de zwangeren op Curacao?

Steunt u ook de zwangeren op Curacao? | Geld inzamelen
 
 
Zij willen graag hun keuzerecht en zelfbeschikkings recht terug

Inleiding

Allereerst wat achtergrondinformatie, zoals beschreven door “The international Confederation of Midwives”:

Professionele autonomie houdt in dat verloskundigen zelf bepalen aan welke standaarden de scholing moet voldoen, deze zelf ook organiseren en er aan bijdragen andere (toekomstige) verloskundigen op te leiden. Het concept “autonomie” heeft niets te maken met alléén werken of geïsoleerd werken van de vrouwen of collega’s. Ook moet het niet verward worden met definities die een beschrijving geven van de keuze van haar werkstijl en inkomstenbron zoals “waarneming”of “privé praktijk”.

De autonomie in de verloskunde geeft verloskundigen de mogelijkheid om hun maatschappelijke bijdrage te leveren door hen zorg te leveren op basis van up-to-date en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde kennis. Tevens zijn ze er verantwoordelijk voor ethisch verantwoorde zorg aan zwangeren en hun families aan te bieden. (Verloskundigen leggen hiervoor de eed van Hyppocrates af). Toch ligt de organisatie van de verloskundige zorg in sommige delen van de wereld in handen van andere gezondheidsprofessionals of ambtenaren die trachten de autonomie van de verloskundigen af te nemen. In sommige gevallen wordt de autonomie van verloskundigen ook beperkt door misbruik of verkeerd interpretatie van beleid, protocollen, contracten of opgelegde verplichtingen aan werknemers. 

 

De noodsituatie op Curacao:  

Bovenstaande probleemomschrijving is al jaren aan de gang op het Nederlands Antilliaanse eiland Curaçao en nu wordt de noodklok door de vrijgevestigde verloskundigen geluid.

 

Graag vragen wij 5 minuten van uw tijd om onderstaande video te bekijken, waarin één van de vrijgevestigde verloskundigen de huidige situatie toelicht.

 ....

Na de verloren rechtzaak van de vrijgevestigde verloskundigen tegen kraamkliniek “Fundashon Duna Lus”, zijn de verloskundigen in hoger beroep gegaan. Ook deze zaak verloren zij en de rechter vond dat de vrijgevestigde verloskundigen het samenwerkingsovereenkomst, zoals de Kraamkliniek deze had opgesteld "gewoon" moesten ondertekenen; het zou voor meer kwaliteit zorgen. In ruil voor minder autonomie van de verloskundigen.

Met dit oordeel zijn de rechters volledig voorbij gegaan aan de rechten van zowel de zwangeren als de vrijgevestigde verloskundigen:

- Vrijgevestigde verloskundigen hebben een wettelijke bescherming op hun autonomie. Zij mogen op elke plaats die de zwangere wenst hun beroep uitoefenen en heeft de vrijheid om haar zorg op de wensen en behoeften van de zwangeren af te stemmen.

- Zwangeren hebben volgens de grondwet de vrije keuze om voor de plaats van haar bevalling, haar zorgverlener en de soort zorg te kiezen. Het Hof van Europa bevestigt dat de regering verplicht is hierin te faciliteren en Curaçao valt onder de uitspraak van het Europees Hof. Daarnaast hebben vrouwen zelfbeschikkingsrecht, wat inhoudt dat zij zelf mogen beslissen wat er met hun lichaam gebeurd.

Dit recht wordt hen ontnomen als de vrijgevestigde verloskundigen hun autonomie verliezen na het ondertekenen van de overeenkomst; omdat de verloskundigen hiermee de verplichting krijgt opgelegd om oa volgens de protocollen van de kraamkliniek te werken. 

 

Samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Advent (Voormalige Taams-Kliniek)

De verloskundigen hebben evengoed geweigerd de overeenkomst te ondertekenen en omdat ze de consequenties wisten (toegang ontzegging in de kraamkliniek) hebben zij geruime tijd daarvoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Advent ziekenhuis (op de locatie van de voormalige Taams-kliniek) om aldaar een eigen Geboorte Centrum op te zetten.

De cliënten die niet thuis wilden bevallen, waren opgelucht dat zij nog steeds de keuze hadden om met hun vrijgevestigde verloskundige te bevallen.

Echter, kraamkliniek “Fundashon Duna Lus” is al generaties lang een begrip op het eiland en er zijn dus veel vrouwen die nog altijd daar zouden willen bevallen MET hun vrijgevestigde verloskundigen. 

Het plan is dan ook dat de vrijgevestigde verloskundigen in cassatie gaan bij de "Hoge Raad der Nederlanden". Waarbij de werkijze van de rechters op Curacao wordt geanalyseerd en wordt gekeken of zij volgens de wet hebben gewerkt.  Als blijkt dat dat niet het geval is, worden de uitspraken uit de rechtzaak en het hoger beroep verworpen.

 

Monopoli positie SVB

Daarbij is het ook nog zo, dat de grootste zorgverzekeringsmaatschappij van Curacao (SVB) nu aan zet met het wegsaneren van de vrijgevestigde verloskundigen. Zij maken openlijk misbruik van de situatie en weigeren de vrijgevestigde verloskundigen uit te betalen voor haar werkzaamheden in de Taams-Kliniek. Ook de vergoedingen voor kraamzorg hebben zij ingetrokken voor de vrouwen die niet in de kraamkliniek bevallen, evenals echo's die verricht worden buiten de kraamkliniek en gynaecologen om.

Hiermee voert de SVB een anti vrijgevestigde verloskundige campagne en worden zwangeren financiël gechanteerd. Zij hebben zogenaamd nog keuzevrijheid, maar als zij voor hun vrijgevestigde verloskundige kiezen én een andere bevallocatie dan de kraamkliniek, dan zit daar een onbetaalbaar prijskaartje aan (voor de meerderheid van de zwangeren).

 

Onrust.

Er heerst momenteel grote onrust onder de zwangeren en hun families.

Om te voorkomen dat de zwangeren om financiële redenen overhaast besluiten om over te stappen naar een verloskundige in dienst van de kraamkliniek, bieden de vrijgevestigde verloskundigen momenteel gratis natale zorg aan. De vrijgevestigde verloskundigen assisteren elkaar (in plaats van een verpleegkundige/ kraamverzorgster) en kraamzorg na de bevalling wordt vergoed door de vrijgevestigde verloskundigen òf ze geven deze zorg zelf nog er bij.

De vrijgevestigde verloskundigen leveren hiermee een hoop vrije tijd en privé inkomen in, maar zij voorzien anders een hoop negatieve gevolgen op de uitkomst van de bevallingen. Zwangeren die onder zorg zijn bij vrijgevestigde verloskundigen, kiezen hier niet voor niets voor. Zij willen continue zorg en een vertrouwensband met één verloskundige. Als zwangeren aan het eind van de zwangerschap om financiële redenen zullen overstappen naar de verloskundigen in dienst van de kraamkliniek, is er geen tijd meer om deze vertrouwensband op te bouwen. Zwangeren weten niet wat ze van hun nieuwe verloskundigen kunnen verwachten en de stress en spanning die hierbij komt kijken zullen hun uitwerking hebben op de bevalling: niet vorderende ontsluiting of weeënzwakte waardoor doorverwijzing naar de gynaecoloog nodig is en de zwangeren worden blootgesteld aan een hoop (vaak onnodige) medische interventies.

Waar gaat de opbrengst van deze doneeractie naartoe?

In eerste instantie was deze actie opgezet om met de opbrengst in cassatie te gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden, zodat de zwangeren weer kunnen kiezen voor een bevalling in de kraamkliniek onder begeleiding van haar vrijgevestigde verloskundige. Hier willen de vrijgevestigde verloskundigen ook nog steeds voor gaan, omdat zij grote kans op succes voorzien.

Echter is er nu vooral spoed geboden bij het aanspannen van een rechtszaak tegen de zorgverzekeringsmaatschappij "SVB", omdat de huidige werkwijze van de vrijgevestigde verloskundigen niet lang vol te houden zal zijn.

Zij hadden de rechtzaak en het hoger beroep tegen de kraamkliniek van hun eigen spaargeld betaald (30.000gulden). Een nieuwe rechtzaak kunnen zij onmogelijk nogmaals zelf financiëren en daarom hebben zij uw financiële steun hard nodig!

Met elke bijdrage zijn wij enorm blij en een stap dichterbij het terugwinnen van de rechten van de (toekomstige) zwangeren.

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

22 donaties
€ 1.210,00
Doel: € 25.000,00
4%

Deze actie is gesloten.