Steun Stichting Voedselhulp Blerick

Steun Stichting Voedselhulp Blerick | Geld inzamelen
 
 
Om voortzetting Voedselhulp Blerick te kunnen garanderen.

’Grote klap komt over een half jaar’

Bericht uit de Limburger

Voedselhulp Blerick is sinds kort een stichting. Initiatiefnemers Gino en Charlotte Verheijden hopen zo op meer aandacht voor mensen die in het reguliere circuit tussen wal en schip vallen.

Gino (64) en Charlotte (63) Verheijden zijn ervaringsdeskundig als het op armoede aankomt.
Ze weten hoe het is om van een paar eurocent rond te moeten komen.
Het stel verkocht ijs in Venlo en Blerick, maar bleef nadat ze hiermee stopten met een schuld zitten.
Nog steeds hebben ze het niet breed.
Desondanks bekommert het echtpaar zich vooral om anderen.
Lotgenoten die het nog slechter hebben en niet eens (meer) bij de voedselbank terecht kunnen.
Het vangnet er echter niet voor iedereen.
Wie voor hulp in aanmerking wil komen, moet onder meer bankafschriften overleggen en zich waar mogelijk als vrijwilliger inzetten voor de stichting.
„En er alles aan doen om uit de sores te komen”, voegt Gino er aan toe.
“Voor wat, hoort wat.”

Voedselhulp Blerick doet meer dan wekelijks levensmiddelenpakketten uitdelen aan zestig tot tachtig cliënten.
„Daarmee los je hun problemen niet op”, weet Gino.
„Om hen wegwijs te maken zijn we bij de school hier in de wijk een internetcafé en een open inloop gestart.
Ik heb niet op alle vragen een antwoord, maar weet vaak wel bij welk loket ze moeten zijn.
” Daarnaast biedt Charlotte de nodige ontspanning.
Ze geeft workshops in bloemschikken en doet activiteiten met kinderen van cliënten én leerlingen van basisscholen Natuurlijk! en Extralent.
„Alleen ligt het nu tijdelijk stil omdat de scholen dicht zijn.”

Ondanks de corona-perikelen is het aantal hulpvragers amper toegenomen.
Verheijden houdt echter rekening met een na-ijleffect.
„Ik verwacht de grote klap over een half jaar pas.
Dat was bij de kredietcrisis ook zo.
Uit schaamte steken veel mensen zich liever in de schulden dan bij ons aan te kloppen.
” Voorraad is er voldoende.
De garage bij hun woning in de Vossener staat vol houdbaar voedsel in blikken en potten.
„Verse etenswaren kan ik ophalen bij supermarkt Benders.”

Wat extra financiële steun zou echter geen kwaad kunnen.
„De gemeente heeft ons bij de opstart geholpen met geld uit het SAM fonds voor de aanschaf van een fiets, een diepvriezer en koeling.
Maar we krijgen geen subsidie.
Terwijl er wel steeds meer doorverwijzingen komen vanuit de schuldhulpverlening en ook de gemeente.”

Venlonaar Hans Gooren is voorzitter van Stichting Voedselhulp Blerick.
Het bestuur bestaat verder uit Joop Schmitz (secretaris) en Gino Verheijden (penningmeester), beiden uit Blerick.
Het werkgebied omvat de hele gemeente Venlo.

Gino Verheijden
05-05-2020

 Beleidsplan

Stichting Voedselhulp Blerick                                                                       
Inleiding.

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Voedselhulp Blerick het beleid vast.
Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt;De Stichting heeft ten doel:Aan Voedselhulp Blerick meer zekerheden te bieden, om voortzetting te kunnen waarborgen en eventueel verdere plannen te realiseren, met als uiteindelijk doel de terugkeer van cliënten in een zelfstandige omgeving .
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting probeert haar doel als volgt te bereiken:In beginsel zal de Voedselhulp Blerick de hulp aan de huidige cliënten in de ongewijzigde vorm voortzetten, dat betekent de gesponsorde producten wekelijks te verdelen onder de ingeschreven cliënten, met in acht neming van de algemene voorwaarden 15-03-2015.
De door de stichting ontvangen gelden komen ten goede aan bovenstaand doel
Bij positieve ontwikkelingen binnen de stichting kunnen de gelden ook gebruikt worden om nieuwe plannen uit te werken, en cliënten op een breder vlak te ondersteunen en begeleiden, zoals activiteiten voor jong en oud, of financiële en materiële steun om het woongenot van cliënten te verbeteren.
De visie:In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.
Stichting Voedselhulp Blerick helpt de mensen die net buiten de norm van de voedselbank vallen, door ze te voorzien van voedselpakketten.
Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren.
Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan.
Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Daarnaast verzorgen wij speciale middagen om deze mensen uit hun isolement te halen, en helpen ze mee waar mogelijk bij alle activiteiten van onze stichting.

De kernwaarden Stichting Voedselhulp Blerick hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:We werken uitsluitend met vrijwilligers
We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
We zijn transparant in onze verantwoording
De hoofddoelstellingen Stichting Voedselhulp Blerick heeft de volgende hoofddoelstellingen:Het voorkomen van verspilling van goed voedsel
Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
Het weer betrokken laten voelen van deze mensen, bij en in deze maatschappij.
 Mensen in hun waarde laten en samen eraan werken om uit het sociaal isolement te komen


Gino Verheijden
04-05-2020

ANBI: Schenken met voordeel
Zonder giften van donateurs kunnen wij Stichting Voedselhulp Blerick niet doen wat nu doen.
We zijn daarom ook blij met iedere schenking, in welke vorm dan ook.
Stichting Voedselhulp Blerick is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen.
Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel.
Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het?
We leggen het graag uit.
Wat is een ANBI?
De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut,
bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs.
ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.
Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen.
Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft.
Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens,
financiële gegevens,
beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken.
Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.
Kort samengevat
Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs.
Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften.
Donateurs aan een ANBI mogen hun giften,
onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Stichting Voedselhulp Blerick hoeft over de ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting te betalen.
Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze beoogde doelen.
Zie ook: https://biedenenverdienen.biedmeer.nl/Webwinkel-Page-5554402/Publicaties.html9 donaties
€ 355,00