Steun Stichting de Schuilschuur !

Steun Stichting de Schuilschuur ! | Geld inzamelen
 
 
De Schuilschuur een plek om tijdens je scheiding even op adem te komen!

Missie van de Schuilschuur
Meer dan een derde van de huwelijken in Nederland eindigt in een echtscheiding. Volgens het CBS gaat het om ruim 32.000 'huwelijksontbindingen' per jaar. Volgens de Kinderombudsman kent 20% daarvan een problematisch verloop, waarbij iets minder dan de helft eindigt in een zogenaamde 'vechtscheiding'. Bij problematisch verloop van een scheiding gebeurt het regelmatig dat één van de partijen, soms met kinderen, zonder huis komt te zitten. Daarbij is het vaak niet ideaal om bij ouders of vrienden onderdak te hebben. Zij staan misschien (te) dichtbij om de rust te vinden te midden van alle stress en emoties. Stichting De Schuilschuur wil hierin tegemoet komen door tijdelijk en betaalbaar onderdak aan te bieden en vanuit deze opvang te helpen bij het vinden van nieuwe huisvesting. Een tweede belangrijke doelstelling van onze stichting is waar mogelijk en gewenst ondersteuning bieden bij het regelen van zaken en beslommeringen die zich bij een scheiding kunnen voordoen. Om deze missie te kunnen waarmaken bouwen wij een professioneel netwerk van organisaties, instanties en hulpverleners die wellicht behulpzaam kunnen zijn.

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
6 donaties
€ 470,00