Steun het Poppen Kinderwagen Museum

Steun het Poppen Kinderwagen Museum | Geld inzamelen
 
 
Poppen Kinderwagen Museum, een unieke collectie industriëel en cultureel erfgoed.

Stichting Poppen- & Kinderwagen Museum heeft wellicht de grootste en zeker de meest diverse poppenwagen en kinderwagencollectie van Europa. De stichting is voortgekomen uit een particuliere verzameling en heeft nagenoeg geen eigen vermogen. Om deze reden is het museum inmiddels al op 3 verschillende locaties gevestigd geweest, op anti-kraak basis. Ofschoon niet duur is dit niet gratis en meestal van relatief korte duur. Het uiteindelijke doel is een volwaardig museum op een vaste locatie. De verhuizingen en het opnieuw opstarten van het museum is ook een aanzienlijke kostenpost.

Het uitbreiden, in stand houden en restaureren van de collectie is een kostbare en tijdrovende aangelegenheid. Fondsen zijn dan ook zeer gewenst. Het werven van fondsen kost echter ook weer geld en tijd en hangt ook mede af van de naamsbekendheid. Naamsbekendheid is onder andere te verwerven via marketing. Mede daarom organiseert het museum jaarlijks ongeveer 5 parades.

Doneer en steun daarom stichting Poppen- & Kinderwagen Museum bij het in stand houden, vergroten en restaureren van de collectie en het vergroten van de naamsbekendheid.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

15 donaties
€ 196,00

Deze actie is gesloten.