Steun het Dierenhulpcentrum Limburg

Steun het Dierenhulpcentrum Limburg | Geld inzamelen
 
 
Helpt u mee voor het Dierenhulpcentrum?

De stichting stelt zich ten doel; Hulp bieden aan zieke, gewonde en verweesde of anderszins in nood verkerende dieren in de vorm van opvang, verzorging en revalidatie met als doel:

  • Gedomesticeerde dieren, in de ruimste zin des woords, die worden opgevangen te kunnen herplaatsen.
  • Het beschermen van in nood verkerende dieren door het opkomen voor hun rechten die hun door de wet worden toegekend, of in gevallen waar de wetgeving en/of handhaving volgens de stichting in gebreke blijft, te strijden voor verbetering hiervan.
  • Ruimte bieden aan maatschappelijke organisaties, instellingen en individuen door het geven van educatie, te werk stellen, het bieden van hulpverlening in crisissituaties.

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Inkomsten uit activiteiten van de stichting.
  • Sponsoring.
  • Subsidies en donaties.
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten.
  • Alle andere verkrijgingen en baten.Doelgroep:

    De Stichting Dierenhulpcentrum is een nationaal georiënteerde organisatie gericht op het bieden van dier gerelateerde hulp, voorlichting, ondersteuning, educatie, verzorging, revalidatie en opvang voor een ieder die een beroep doet op de stichting.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
8 donaties
€ 120,00

Deze actie is gesloten.