Steun de Horeca in Durbuy Soutenez l'Horeca Durbuy

Steun de Horeca in Durbuy Soutenez l'Horeca Durbuy | Geld inzamelen
 
 

NL (FR en dessous) Hello vrienden van de Belgische horeca, 

Wij zijn de mensen van het platform www.localexclusives.be . Wij ondersteunen de Belgische makers van mooie producten en ervaringen zoals ook  Chefs, Patissiers, Hoteliers,...

De recente watersnood in België heeft ons allen hard getroffen. Wallonië en meer bepaald Durbuy ligt ons als Bourgondische Belgen nauw aan het hart! 

Eén van onze leden van Local Exclusives, de bekende chef en patissier Roger van Damme, werd net zoals veel collega's in Durbuy, zwaar getroffen door het noodweer. Zijn pas geopende nieuwe zaak Desirée kwam helemaal onder water te staan...

Omdat wij allemaal houden van iets lekkers te gaan eten of te gaan drinken in Durbuy, wensen wij graag een crowdfunding op te starten voor de getroffen horeca in Durbuy zodat deze mensen ons terug allemaal kunnen verwelkomen. 

In samenspraak met Roger van Damme hebben wij beslist om deze doneeractie op te zetten ten voordele van het volledige dorp van Durbuy. De fondsen die we verwerven zullen we afgeven en overmaken aan de stad Durbuy zodat zij haar inwoners en ondernemers verder kunnen helpen. 

Bedankt voor jullie hulp namens het team van Local Exclusives! 

FR: 

Bonjour amis de l'horeca belge, 

Nous sommes les fondateurs de la plateforme www.localexclusives.be . Nous soutenons les producteurs et artisans belges de beaux produits et d'expériences tels que les chefs, les pâtissiers, les hôteliers,...

Les récentes inondations en Belgique nous ont tous durement touchés. La Wallonie, et plus particulièrement Durbuy, est très proche de nos cœurs de Belges gourmands ! 

L'un de nos membres de Local Exclusives, le célèbre chef cuisinier et pâtissier Roger van Damme, a été, comme de nombreux collègues à Durbuy, durement touché par la tempête. Son nouveau restaurant Désirée a été complètement inondé...

Parce que nous aimons tous manger ou boire quelque chose de bon à Durbuy, nous souhaitons lancer un crowdfunding pour la restauration de Durbuy afin que ces personnes puissent nous accueillir à nouveau. 

En concertation avec Roger van Damme, nous avons décidé de mettre en place cette campagne de dons au profit de l'ensemble du village de Durbuy. Les fonds acquis seront reversés à la ville de Durbuy afin qu'elle puisse continuer à aider ses habitants et entrepreneurs.

Merci de votre aide au nom de l'équipe de Local Exclusives ! Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
4 donaties
€ 425,00
Doel: € 10.000,00
4%