Steun de dieren vrienden van OostvaardersPlassen

Steun de dieren vrienden van OostvaardersPlassen | Geld inzamelen
 
 
Wat we aantroffen bij de Oostvaarders Plassen, daar hebben we geen woorden voor.

Help de dieren & de dierenvrienden van de Oostvaarders Plassen

Wij zijn oorspronkelijk een stichting die zich bezig houdt met exposities en gemeenschappelijke uitstapjes waarbij we met onze leden - bestaande uit amateur schilders en beroepskunstenaars - de natuur in gaan om het prachtige Nederlandse landschap te schilderen.
Zo komen we ook bij de Oostvaarders Plassen.
info protest ; Twitter foto serie
Wat we er de afgelopen tijd aantroffen raakte ons diep, we hebben daar geen woorden voor.
Dat dit kan gebeuren in een beschaafd land, dat dit kan gebeuren door een overheid die handelt in onze naam is onvoorstelbaar en mag nooit meer gebeuren.
Wij willen om te beginnen de "strafbare" dierenvrienden helpen die ten gevolge van hun acties in de problemen zijn gekomen en in tweede instantie willen wij meewerken aan een definitieve oplossing inzake opheffen van het jaar op jaar terugkerende leed.
info strafacties door Justitie; Radio reportage ( luister 12;40)
Ten tijde van de verschrikkelijke situatie gedurende koude golf die zich voor deed aan de Oostvaarders Plassen hebben dierenvrienden geprobeerd het ondragelijk lijden van de daar opgesloten dieren te stoppen.
info;
LET OP Onprettige film stervende dieren
Reportage Eén Vandaag

 

Het lijkt er op dat de overheid na aanvankelijke dreigingen met arrestaties en boetes nu de mensen die betrokken waren bij acties om dieren in nood te helpen daadwerkelijk gaat vervolgen.
Boetes, werkstraffen en zelfs gevangenisstraffen lijken mogelijk omdat dierenvrienden hun hart gevolgd hebben en de opgesloten dieren die crepeerden van ellende, honger en kou probeerden te helpen.
Wij vinden dit een schandalige actie van justitie en vragen iedereen de dierenvrienden die nu slachtoffer dreigen te worden van hun goedheid te helpen.

Wij vinden eigenlijk dat de harteloze beleidsmakers de gene zijn die straf verdienen. Zij zijn het geweest die dieren ten gevolge van hun absurde experiment onnodig kwellen.
Het is juist niet de dierenliefhebber die dieren in nood helpt die straf moet krijgen maar het is de dierenkweller, die vervolgd en gestraft zou moet worden.

Het is niet de eerste keer dat het mis ging aan de Oostvaarders Plassen de afgelopen jaren zijn er elke keer weer duizenden dieren omgekomen.
Wij vragen iedereen die een beetje gevoel heeft op te komen voor de dieren en een einde te maken aan de belachelijke experimenten die de overheid uithaalt met dieren.
Daarvoor is wel geld nodig. Wij willen diervriendelijke en geweldloze acties, publiciteit zoeken, kamervragen en tot slot (verdediging in) juridische procedures.
Er hebben zich al veel dierenvrienden laten zien die vanuit hun hart handelden en vrijwillig meewerken aan het eindelijk beëindigen van het overheidswanbeleid dat voor zoveel pijn en verdriet heeft gezorgd.
Helaas is voor de acties en dan met name voor de juridische ondersteuning nog een flink bedrag nodig.
Wij vragen Nederland, alle natuur en dieren vrienden hun hart te laten spreken en ons te steunen zodat zij die het opnamen voor de dieren verdedigd worden en geholpen worden in hun strijd voor de rechter.
Wij vragen iedereen met gevoel onze actie te steunen zodat er een einde komt aan onmenselijke experimenten met dieren door de overheid.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
3 donaties
€ 60,00

Deze actie is gesloten.