Steun Désirée en geef haar haar leven terug!

Steun Désirée en geef haar haar leven terug! | Geld inzamelen
 
 
Uw donatie voor een PTSS hulphond voor Désirée, geef haar weer een echt leven!

-ENGLISH VERSION BELOW-

Désirée heeft heftige trauma’s beleefd en heeft hierdoor chronische complexe PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) opgelopen. Hierdoor is zij helaas niet meer in staat normaal te functioneren. Zij heeft erg veel last van het onverwacht teruggeplaatst te worden in het verleden, continue extreme alertheid, depressieve buien, slaapproblemen door nachtmerries en extreme vermoeidheid. Natuurlijk heeft zij hiervoor hulp gezocht en ook gekregen.  De diverse voorgestelde en doorlopen therapieën hebben helaas niet tot verbetering geleid, waardoor zij momenteel nog maar de kracht en energie heeft om één dagdeel per dag echt te leven.

Désirée is een zeer positieve en enthousiaste vrouw met een zeer warm, sociaal hart voor haar medemens. Niemand klopt tevergeefs bij haar aan. Ze luistert naar iedereen en zal mensen met hart en ziel bijstaan in waar zij doorheen gaan.  Zij was een hardwerkende, sociale, zorgende en zeer enthousiaste vrouw met veel humor en eén eigenschap heeft Désirée zeker behouden: zij is en blijft een hele grote dierenvriend.

De laatste en enige mogelijkheid om Désirée nu nog te helpen is een PTSS-hulphond. Deze zorgt ervoor dat zij in het hier en nu blijft. Op dit moment gaat ze vaak dissociëren (geestelijk is ze dan verdwenen) en daarbij dwalen. Gezien haar toestand en andere chronische ziektes kan dat voor zeer gevaarlijke situaties zorgen. Ook kost het herbeleven van de trauma’s en de nachtmerries haar zeer veel energie (mij trouwens ook), zodat ze overdag niet kan functioneren en dus ook geen werk meer heeft! De Ziektekostenverzekering dekt deze kosten niet, geen enkele hulphond voor psychische klachten wordt betaald. Ook de Gemeente Tilburg (WMO) draagt hier niet aan bij omdat het wetenschappelijk bewijs niet geleverd is. Het GGZ heeft Désirée op de optie van een PTSS-hulphond gewezen  en ondersteunt deze mogelijkheid om haar een veel beter leven te geven.

Zonder licht aan het einde van de tunnel heerst er enkel duisternis. Wij willen dat niet accepteren. Wij zetten alles op alles om het geld zelf in te zamelen voor een PTSS-hond. Désirée is al zoveel jaar aan het vechten en ik vind dat het nu niet het moment is om toe te geven aan de problematiek. Zij en ik willen dat zij gewoon weer kan en mag deelnemen aan de maatschappij als een betrokken vrouw, met het hart op de juiste warme plaats. Daarnaast zou het voor mij een verademing zijn mijn vrouw weer gelukkig te zien. Met een  PTSS-hulphond is dat mogelijk!

 

Wat doet een PTSS hulphond?

De PTSS hulphond is er altijd en brengt stabiliteit en veiligheid in stressvolle situaties en voorkomt ook stressvolle situaties door tijdig in te grijpen, bijvoorbeeld in het geval van ongewenst lichamelijk contact. De hulphond gaat dan tussen zijn/haar bazin en de ander in staan en bewaart hierdoor de persoonlijke ruimte die de bazin nodig heeft.

Bij plotselinge paniekaanvallen en stressvolle situaties leidt de hulphond de bazin naar een veilige plaats uit deze situatie niet alleen mentaal maar ook fysiek.

Een ander voorbeeld is een situatie die voor andere mensen heel normaal is, bijv. Thuiskomen: daar zorgt de hulphond voor veiligheid door dichtbij zijn baas te blijven en hem/haar in het hier en nu te houden d.m.v. bewegingen tegen het lichaam van de baas.

De hulphond haalt de bazin tijdens de slaap uit een nachtmerrie en voorkomt dat het een paniekaanval  wordt door de aandacht op te eisen en zo voor vreugdevolle afleiding te zorgen. U kunt zich voorstellen dat het slapen dan geen stressvolle aangelegenheid wordt.

Een hond is een gevoelig dier en leert door te spelen te reageren op de situaties. Doordat hond en baas naar elkaar toegroeien zal de hond steeds sneller reageren op onbewuste reacties van de baas. De hond kan zo ook inschatten wat de baas nodig heeft in bepaalde situaties.

De hulphond wordt altijd beloond op allerlei manieren. Voor de hond wordt het leven een uitdagend spel zonder dat hij daarvan nadelige gevolgen ondervindt. Voor de hond wordt goed gezorgd en aan al zijn behoeftes wordt voldaan.

De hond wordt individueel met zijn bazin getraind, omdat het maatwerk is wat de bazin en de hond nodig heeft. Na de training groeien hond en bazin naar elkaar toe en wordt jaarlijks bekeken, hoe de hond en bazin samenwerken.

 

Dit is ons verhaal en nu vragen wij uw steun om ons te helpen, omdat het voor ons alleen onbetaalbaar is. Helpt u ons alstublieft door te doneren?

Lieve groetjes,

Peter Pols en Désirée

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Support Désirée and give her back her life!

Due to traumatic experiences Désirée has experienced in her past, she has developed chronical complex PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Regrettably, this has led to her not being able to function properly anymore. She goes through unexpected flashbacks, continually being extremely alert, depressive moods, sleeping problems due to nightmares and being extremely tired. Despite having sought and having received help, the treatments have not led to any improvement. Désirée does not have enough energy to get her through the day and lives only a couple of hours a day.

Désirée is a very positive and impassioned woman with a warm heart for everyone around her. She will never deny anyone the help they need and she lends her ear and her shoulder to everyone who needs it and she will support everyone until the bitter end. She used to be a hard-working, socially capable, caring and very loving wife with a great sense of humor and one trait will remain: she is a huge animal lover.

The last and only option to help Désirée is a PTSD-assistance dog which will help her stay in the moment and not get lost in these flashbacks. At the moment, Désirée is often disassociating and gets mentally as well as physically completely lost. Taking into account her physical and mental well-being, this can cause many a dangerous situation. The flashbacks and nightmares also cost her a lot of energy (as well as it does me), which causes her to not be able to function during the day and ultimately led to becoming jobless.  Unfortunately, the health insurance company does not cover the costs for any mental health assistance dogs. The municipality of Tilburg does not want to contribute either since they claim there is no scientific evidence of the effectivity of an assistance dog for PTSD-sufferers despite the advice given by mental health professionals who support the working of an assistance dog in the case of Désirée.

Without any hope and no light at the end of the tunnel, there is only darkness and we do not accept that. At this point, we are trying everything to gather all the money for a PTSD-assistance dog. My wife has been fighting for so many years now and I think it’s not the time to give up.  We both want her to be able to participate in society as a vibrant woman and I would love to see my wife happy and healthy. This is only possible with a PTSD-assistance dog.

 

What does a PTSD-assistance dog do?

*A PTSD-assistance dog is always present to prevent any stressful situations from happening and in case it might happen, the assistance dog will provide stability and safety by reacting swiftly. For example: in case of unwanted physical contact, the assistance dog will place itself between its owner and the other person. It will help the owner to safeguard her physical space.

*A PTSD-assistance dog keeps close to its owner and keeps its owner from disassociating by rubbing against the owner.

*Furthermore, a PTSD-assistance dog can wake up one’s owner during a nightmare and prevents a panic-attack from happening by providing a happy and playful distraction or the dog will guide the owner to a safe place. You can imagine that sleeping will be a much more relaxed affair in this way.

*Dogs are sensitive animals and learn by imitating reactions in certain situations. Because of the bond that develops between the dog and its owner, the dog will become more adequate and knowledgeable on how to respond to their owner and it will recognize its owners movements and reactions.

*Of course, the assistance dog will be rewarded in multiple ways. The dog will lead an active life with a number of positive challenges. The dog will be well taken care of and all its needs will be met.

*The dog will be trained individually with their owner so as to provide a bespoke experience for both dog and owner. The PTSD-assistance dog and its owners will undergo an annual check-up to see if the cooperation between both dog and owner is effective.

 

This is our story and we ask you to support us in our endeavor since we cannot afford this solution on our own. Will you please help us by donating?

Kind regards,

Peter Pols and Désirée

Désirée de Leuw
20-01-2019

<p>&nbsp;Update 26-09-2019</p> <p>Ik ga deze doneeractie deactiveren. Ik wil iedereen die ons geholpen heeft, op welke manier dan ook, graag hartelijk bedanken. Het gaat goed met Cooper. Wil je hem volgen, neem dan contact op met mij of Peter.&nbsp;</p> <p>Liefs<img src="../../../js/tinymce/plugins/emoticons/img/11.png" alt="11" /></p> <p>D&eacute;sir&eacute;e</p> <p>Update&nbsp;24-04-2019</p> <p>wij zijn u intens dankbaar voor de donaties tot nu toe, inmiddels zijn wij druk bezig om&nbsp; donaties te verkrijgen voor de opleidingen voor de Buddyhond in opleiding Cooper, zodat hij daadwerkelijk een gecertificeerde PTSS assistentiehond kan worden.&nbsp; Zodat hij een echt hesje kan krijgen en we niet meer geweigerd worden, ondanks het in opleiding pasje. Helpt u ons?</p> <p>Liefs</p> <p>D&eacute;sir&eacute;e</p> <p>&nbsp;</p> <p>Update 21-01-2019</p> <p>Tot op heden zijn wij u zeer en zeer dankbaar voor al het geschonken geld. Een geschikte hond kan daarmee NU gefinancierd worden, en we hebben hiervoor een hele lieve hond op het oog. Maar een hond kan pas Hulphond worden als hij/zij daarvoor de voor mij persoonlijk gemaakte opleidingen en trainingen gaat volgen en certificaten gaat behalen. Daar is nog meer geld voor nodig, ik hoop dat ik daarvoor wederom op uw steun kan rekenen!</p> <p>Liefs</p> <p>D&eacute;sir&eacute;e</p>


Désirée de Leuw
15-08-2018

Dank u wel voor de tot op heden geschonken donaties! Hopelijk blijft dit zich voortzetten.


57 donaties
€ 2.155,00
Doel: € 18.000,00
11%

Deze actie is gesloten.