Steun Bijna Thuis Huis Nuenen Latesteyn Hospice

Steun Bijna Thuis Huis Nuenen Latesteyn Hospice | Geld inzamelen
 
 

Over dit crowdfunding initiatief

Wie zijn wij?

Sinds 2019 zijn wij middenin het bos, aan de rand van Nuenen het Bijna Thuis Huis 'Latesteyn' gestart. Een warm huis, volledig gerund door vrijwilligers, waar kwaliteit van leven wordt geboden aan ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase wanneer genezing niet meer mogelijk is en het thuis niet meer gaat. Een bosrijke plek waar, in de kostbare tijd die de bewoners nog rest, Nuenenaren de laatste zorg dragen voor elkaar. Voor iedere inwoner, ongeacht leeftijd, maar ook voor de naasten van de bewoners.

Waarom?

Persoonlijke aandacht wordt geboden in een liefdevolle omgeving waar meer dan 70 lokale vrijwilligers en vertrouwde hulpverleners (zoals huisarts en thuiszorg) samen de laatste zorg op zich nemen. Mantelzorgers worden hierdoor ontlast en krijgen de handen vrij om kwalitatief en op eigen wijze invulling te geven aan de laatste dagen van een dierbare.

Wat hebben we nodig?

Het Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' houdt zichzelf draaiend door subsidies van het Ministerie van Volksgezondheid en de gemeente alsmede door zorginkomsten via de zorgverzekeraar. Maar dit is absoluut niet voldoende om het Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’ kwalitatief goed functionerend te houden. Hiervoor hebben we uw donatie hard nodig. Voor de komende drie jaar hebben we een bedrag van minimaal 100.000 € nodig om ons voortbestaan te garanderen.

Dit is nodig voor o.a:

1. De maandelijkse vergoeding voor onze bevlogen coördinatoren. Hun werk bestaat uit coördinatie en opleiding van de 70 vrijwilligers, beheer van het verblijf en zorg voor de gasten en familie (informatie, opname, overleg huisartsen / thuiszorg en zorg bij overlijden). Dit werk werd 3 jaar lang verricht zonder enige vergoeding!

2. De financiële ondersteuning voor opleiding van onze vrijwilligers om, daarmee de zorg te kunnen organiseren en te blijven verlenen in het Bijna Thuis Huis

3. De bekostiging van onze huisvestingskosten.

4. Het onderhoud van gebouw en tuin. Door mislopen van overheidssubsidies door
leegstand in Coronatijd zijn de middelen hiervoor opgedroogd.

Uw bijdrage is van harte welkom en vertegenwoordigt een grote waarde voor uw betrokkenheid met Nuenen!

__________________________________________________________________________________________

- We willen u vragen om te doneren. Alle donaties zijn welkom!
- Voor een donatie van 500 € of meer wordt u als sponsor toegevoegd op de website.
- Bij een donatie van 2000 € of meer zullen we u uitnodigen voor een rondleiding en een drankje op onze geweldig mooie locatie in de bossen van Nuenen.          

_________________________________________________________________________________________

Wij vragen uw steun bij dit initiatief voor het behoud van deze parel voor de Nuenense gemeenschap en voor onze medeburgers, die hun laatste levensfase in deze ‘thuisomgeving’ willen doorbrengen! Mede door uw financiële ondersteuning maakt u het mogelijk om het functioneren van Latesteyn als Bijna Thuis Huis voor Nuenen, Gerwen en Nederwetten ook in de toekomst te garanderen.

Zie ook website: www.vriendenvanlatesteyn.nl.  www.bijnathuishuisnuenen.nl en     https://www.facebook.com/Latesteyn/   Voor vragen of informatie: info@latesteyn.nl of telefonisch: 0653217996

NB: De stichting Vrienden van Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' heeft een ANBI status, dus de bijdrage is fiscaal aftrekbaar KvK: 63413159. RSIN: 855225099


 
 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

126 donaties
€ 9.062,00
Doel: € 100.000,00
9%