Sponsor een Topper met Bijzondere kwaliteiten

Sponsor een Topper met Bijzondere kwaliteiten | Geld inzamelen
 
 
Sponsor een Topper met Bijzondere kwaliteiten

 

SPONSOR een TOPPER met bijzondere KWALITEITEN

Persister is een sociaal maatschappelijk betrokken handling-en productiebedrijf.
Op 9 januari 2019 bestaat Persister 5 jaar, echter is er op dit moment geen reden tot een feestje.
Persister is in 2014 opgericht om “mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” een baan aan te bieden welke passend is.
Bestaansrecht Met de komst van de participatiewet zouden sociale werkplaatsen gaan inkrimpen en “Doelgroepers” worden doorgeplaatst richting het reguliere bedrijfsleven. Dit zou er toe leiden dat ook opdrachtgevers van sociale werkplaatsen elders hun werkzaamheden gaan onderbrengen.
Met aanmoediging van de provincie Drenthe gaf dit Persister in 2016 de moed om te gaan verhuizen van Meppel naar Rogat. Een grotere locatie dichtbij één van onze grote opdrachtgevers, de Remark Groep, zodat Persister nog meer participanten van een baan kan voorzien.
Hoe hard we ook werken, hoe donders we onze best doen, we verdienen te weinig geld om van Persister een regulier succes te maken.
Bij de opening van ons productiepand in 2016 gaf de destijds staatsecretaris Mevr. J. Klijnsma aan groot voorstander te zijn van burger initiatieven, onlangs gaf de huidige staatsecretaris Mevr. T. Van Ark aan dat er meer arbeidsplaatsen vrij moeten komen voor “Toppers” en sociale werkplaatsen mee moeten gaan met de participatiewet. 2de kamerlid Dhr. E. Bruin van de CU vertelde in het participatie-debat over zijn werkbezoek aan Persister en sprak de woorden; “ik gun iedereen een werkplek zoals Persister”.
Kink in de kabel
Dit mede doordat sociale werkplaatsen een ander bordje boven de deur hangen namelijk “werk & leercentrum” hierin worden productiewerkzaamheden verricht zoals van ouds. Er worden zelfs SW medewerkers voor €3,- per uur gedetacheerd. De kostprijs van Persister is €8,20 incl. overhead. Helaas kunnen wij op geen enkel vlak met de prijs concurreren. Gelukkig kunnen wij ons onderscheiden in kwaliteit, denken wij mee in de werkprocessen en kunnen wij ad-hoc handelen waardoor maatschappelijk betrokken opdrachtgevers bereid zijn om een hogere prijs te betalen voor de handling-en productiewerkzaamheden. Echter zal dit momenteel geen gezonde basis voor Persister vormen.

Huidige stand van zaken

Als ondernemer kijkend naar Persister kan ik niet anders dan besluiten om te stoppen.
Maar als ik op de vloer mee werk, op de productielijnen, krijg ik een rolberoerte bij het idee dat “mijn” jongens en meiden straks op straat staan. 48 toppers, welke tussen “wal en schip” zullen vallen, weer verstrikt komen tussen wet en regelgeving en veelal weer zullen terugvallen in een sociaal isolement.

Persister biedt zoveel meer dan een werkplek alleen: er zijn vriendschappen ontstaan, positieve werkervaring voor diegene die al meerdere teleurstellingen hebben geïncasseerd, bijna dagelijks maken we samen succes momenten mee en overtreffen Toppers hun eigen kunnen. Daarnaast mogelijk nog wel het belangrijkste: Bij Persister mag iedereen zichzelf zijn.
Ik voel aan alles dat Persister NIET mag en kan stoppen!

Wat is Persister nodig!


Met geduld van onze crediteuren welke altijd in Persister hebben geloofd bestaan we inmiddels bijna 5 jaar, maar om dat eerste lustrum te kunnen vieren heeft Persister op korte termijn financiële ondersteuning nodig. Flink wat geld, maar zeker geen weg gegooid geld. Omgerekend komt het neer op €2187,50 per Topper op jaarbasis.

Waarom deze financiële ondersteuning? Gelukkig zijn er steeds meer opdrachtgevers welke bereid zijn een juiste marktconforme prijs te betalen voor de handling welke wij verrichten, echter heeft Persister in het verleden te vaak opdrachten verricht onder de kostprijs, aan de ene kant bedrijfstechnisch niet slim, aan de andere kant konden wij zo wel meer Persisternaren een kans bieden.
Een grote kostenpost binnen Persister is de begeleiding van de Persisternaren.
Hiervoor ontvangen wij conform de wet en regelgeving van het UWV en Gemeentes Jobcoach gelden.
Echter zijn deze gelden niet voldoende om de juiste begeleiding te bieden op de werkvloer, we werken immers met een, over het algemeen, kwetsbare doelgroep welke voldoende begeleiding nodig heeft en verdiend. Persister is groot voorstander van interne Job coaching, constante begeleiding op de werkvloer heeft er voor gezorgd dat er een prachtig team staat en Persisternaren duurzaam aan het werk kunnen blijven.
Persister heeft inmiddels haar bedrijfsprocessen daar waar mogelijk is aangepast om te bezuinigen. (En we waren al zo zuinig!) Maar Persister heeft geen toekomst zonder de financiële steun van derden.


Daarom kunt u vanaf nu een Topper met Bijzondere talenten sponsoren.
Club van 100
Club van 500
U kunt:
voor €2187,- Vriend worden van Persister;
voor €4375.- Partner van Persister;
voor €8750,- Certificaatfounder van Persister.


Wat krijgt u er voor terug?
Ten eerste ontzettend veel dankbaarheid van de (toekomstige) Persisternaren!
U word vernoemd op onze “Wall of Thanks” te vinden op onze website www.persister.nl
Op sociale media, LinkedIn en Facebook zal 2 x per jaar vermelding komen van uw donatie. Des gewenst een rondleiding in onze productieruimte in Rogat.
Partners en Certificaatfounder krijgen inzicht in onze financiële administratie op elk gewenst moment.

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

6 donaties
€ 300,00

Deze actie is gesloten.