Somero Uganda

Somero Uganda | Geld inzamelen
 
 
Help jonge vrouwen uit de sloppenwijken naar een kansrijke toekomst!

Somero Uganda is een NGO (non governmental organisation), het project is opgezet door een groep jongeren die uit de sloppenwijk komen. De organisatie is gevestigd in de hoofdstad van Uganda, Kampala. Het doel van Somero is om jongeren/jonge vrouwen een zelf beschikkend leven te laten leiden. Somero streeft ernaar om specifieke onderwijsprogramma's aan te bieden, ontwikkeling van het leven en gezondheid te bevorderen daarnaast streeft Somero ernaar dat de mensenrechten worden nageleefd en bevorderd.

De doelgroep van Somero is jongeren/jonge vrouwen. Veel van deze studenten zijn nog nooit in hun leven naar school geweest. Ook zijn veel van deze jonge vrouwen al vroegtijdig moeder geworden. Daarnaast dragen al deze vrouwen een flinke rugtas, met daarin veel trauma’s door bijvoorbeeld geweld, misbruik, verwaarlozing en armoede.

De organisatie biedt opleidingen aan zoals de kappers-, secretaresse-, fotografie- en een kleermakerij opleiding. Deze opleidingen halen de studenten binnen een half jaar. Met deze diploma kunnen zij aan het werk wat maakt dat de jonge vrouwen zichzelf kunnen voorzien in inkomsten. Somero helpt hierbij de jonge vrouwen met het vinden van werk.
In dit half jaar worden de studenten begeleid door een mentor. Bij hem/haar kunnen zij terecht wanneer zij ergens mee zitten. Ook worden er trainingen gegeven over noodzakelijke onderwerpen. Denk hierbij aan hiv/aids, hygiëne, menstruatie, eigenwaarde, abortus ect.
Wij hebben de afgelopen weken o.a. onderzoek gedaan naar de vraag omtrent onderwerpen van trainingen van de studenten/werknemers van Somero. Met als doel om de frequentie van de trainingen toe te laten nemen en de onderwerpen te laten aansluiten bij de vraag van de studenten en de werknemers van Somero. Hiervoor hebben wij interviews afgenomen en vervolgens aansluitend hierop trainingen ontwikkeld. Wij hebben al heel wat trainingen mogen geven en hebben een boek ontwikkeld voor Somero. Met dit boek kunnen ze gemakkelijker trainingen geven en dit ook gemakkelijker volhouden.

Somero heeft in 2017 een nieuwe locatie mogen openen. Deze locatie is opgestart aan de hand van de vraag van de bewoners van de wijk Nakawa. Hierbij gelden dezelfde doelen, missies en visies. Echter heeft deze locatie het nu erg zwaar. Er zijn studenten bij deze locatie, maar door geldtekort is het nog de vraag of deze studenten hun opleiding kunnen afronden. Wat maakt dat de zekerheid van een baan in de toekomst een heel stuk kleiner is. Met als mogelijk gevolg dat deze studenten in extreme armoede op straat gaan leven. Het komt erop neer dat er te weinig middelen zijn bij deze locatie. Om dit te voorkomen vragen wij u om iets te doneren. Alle kleine beetjes helpen. Wij en zeker weten de Ugandezen hier, gaan hier heel blij mee zijn!

Wij willen jullie alvast bedanken voor ten eerste dit al te hebben gelezen en daarnaast voor de steun en wellicht donatie. Ook namens Somero hartstikke bedankt!!

 

http://somero-uganda.org/Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
40 donaties
€ 548,00

Deze actie is gesloten.