Santo Arbol

Santo Arbol | Geld inzamelen
 
 
Een project ter bevordering van milieu bewustzijn en stedelijke vergroening.

DEEL IN BEWUSTZIJN EN DEEL IN ACTIE!


Bekruipt je weleens het idee dat er onvoldoende actie ondernomen wordt om klimaat verandering, milieu degradatie en verspilling tegen te gaan. 

Dat hebben wij ook! En we bevinden ons nu in een positie om er iets aan te doen.

Wij hebben Santo Árbol opgericht om in de zuid Mexicaanse stad San Cristobal de las Casas te werken aan twee doelen.

1 - Een beter en breder gedragen milieu bewustzijn 

2 - Het vergroenen van de stad

 

Waarom Santo Árbol?


We bevinden ons in een periode dat de wetenschappelijke gemeenschap het Antropoceen wil gaan noemen, omdat we de wereld zo drastisch hebben verandert dat het nu en in de toekomst ernstige gevolgen zal hebben voor het leven op aarde. Op dit moment hebben we te kampen met klimaatverandering, het massaal uitsterven van dieren en planten en zware vervuiling onder andere.

Wij zien dat er in veel landen te weinig actie ondernomen wordt om klimaat verandering en milieu degradatie tegen te gaan en we zijn van mening dat we als mensheid zeer snel en zeer daadkrachtig te werk moeten gaan om een mogelijke catastrofe te voorkomen. Door niet in actie te komen wagen we een gigantische gok die niet alleen mensen maar alle levende wezens op aarde duur zal komen te staan.

Santo Árbol is opgericht om een duidelijk signaal te geven vóór verandering door tot actie over te gaan. We hopen ook dat dit project ook andere mensen inspireert om binnen hun kunnen en invloedssfeer mensen te mobiliseren en milieu bewustzijn te bevorderen.

 

Waarom in Mexico?

 
De initiator van dit project komt oorspronkelijk uit San Cristóbal de las Casas en heeft daar een uitgebreid netwerk van mensen en organisaties waarmee het project goed uitgevoerd kan worden. Het gaat om gewone burgers die de zorgen van Santo Árbol delen en die ook tot actie willen gaan, maar het gaat ook om lokale organisaties die zich al bezig houden met ecologisch onderzoek, herbebossing van landelijke gebieden en onderwijs.
Nederland heeft al een vrij robuust beleid ten opzichte van klimaat verandering en natuur degradatie, daarom is het zaak om in landen waar dat nog niet, of in ieder geval, nog onvoldoende gebeurt aan het werk te gaan.

 

Santo Árbol heeft twee doelen


Educatie

Enerzijds willen wij een educatie programma uitvoeren waarmee we de plaatselijke bevolking zicht willen bieden op globale en lokale klimaat en milieu problematieken. Tegelijkertijd willen we ook mogelijkheden aankaarten waarmee mensen in hun persoonlijke levens kunnen helpen deze problemen tegen te gaan.

Dit onderdeel van het project zal zich voor een groot deel richten op een specifiek gebied binnen de stad, en zal op drie verschillende manieren uitgevoerd worden.

1- Deur tot deur informatie verstrekking: Met een team lokale burgers zullen wij huizen langsgaan waarbij we in gesprek gaan met bewoners over de lokale problematieken. Deze zijn onder andere chronisch water tekort, overstromingen en het hitte-eilandeffect. In deze gesprekken zullen wij ook voorstellen doen waarmee bewoners zelf kunnen bijdragen aan het verminderen van deze problemen.

2- Wijk presentaties: We pretenderen niet om de hele stad te bedienen, echter willen wij wel binnen het geselecteerde gebied meerdere wijk presentaties en discussies organiseren. Hiermee willen we gemeenschappen samenbrengen om op collectief niveau de relevantie van deze thema's aan de orde te brengen. Om een collectief bewustzijn te bevorderen en gedeelde actie te stimuleren

3- Radio discussies en presentaties: Dit onderdeel zullen we uiteraard aangrijpen om de hele stad te benaderen en te attenderen op de globale en lokale situaties. Maar in het bijzonder het belang van deelname door iedere bewoner om de problematieken als gemeenschap te kunnen oplossen.

Stedelijke vergroening

Dit tweede doel staat niet los van het eerste, het vergroenen van de stad is tenslotte in onze visie een essentieel onderdeel van educatie ten opzichte van milieu problematieken.
Het maakt de waarde van milieu bewustzijn tastbaar. Maar belangrijker nog, die zichtbare aanwezigheid nestelt zich in het collectieve bewustzijn van de bevolking. Hiermee wordt natuur een vanzelfsprekender onderdeel van hun leven.
Het vergroenen van de stad heeft het potentieel om heel direct lokale problematieken tegen te gaan.

1- Bomen in de stad geven de mogelijkheid om regenwater de grond in te laten trekken waarmee ondergrondse wateraderen aangevuld worden. Het aanvullen van het grondwater helpt het chronisch water te kort van de stad te verminderen.

2- Doordat het water de grond in kan trekken zal er minder water naar het riool gaan, dat nu al overbelast is. Overstromingen komen regelmatig voor maar zijn hiermee deels te verhelpen.

3- De stad groeit heel snel, meer cement , meer steen, meer asfalt en meer auto's. Hierdoor is het hitte-eilandeffect lokaal ontstaan.
Het planten van bomen zorgt voor schaduw en vochtregulatie van de stadslucht waarmee de temperatuur binnen de stad verlaagd kan worden, tevens filteren bomen het fijnstof uit de lucht.

 

Jullie donaties!


Ten eerste, heel erg bedankt! Door Santo Árbol te steunen helpen jullie om klimaatverandering en milieu degradatie tegen te gaan Door een bewustere wereld te creëren. 

Het geld dat wij hier verzamelen zal in drieën verdeeld worden om aan verschillende situaties te worden besteed. 

1-  Educatie: Jullie donaties zullen gebruikt worden voor het financieren van drukwerk dat we willen inzetten in onze deur tot deur informatie voorziening. Drukwerk dat we zullen geven, waar we zowel de problematieken als de mogelijke oplossingen zullen toelichten waarmee mensen in hun persoonlijke sfeer kunnen bijdragen.
Het betalen van de website is hier ook onderdeel van.

2- Stedelijke vergroening: We zullen bomen in verschillende groei stadia aanschaffen. Deze zullen we zowel op de privé terreinen van bewoners als ook in de openbare ruimte planten. Om dit te doen zullen we ook gereedschap kopen.
De bomen zullen vooral in de openbare ruimte nazorg nodig hebben, we zullen deze een tijd lang moeten bewateren en dat water moeten vervoeren.

3- Er zullen allerhande kleine bedragen uitgegeven moeten worden aan specifieke situaties zo als het huren van apparatuur voor wijk presentaties, het transport van bomen en materieel, groter drukwerk voor "one time" evenementen of het laten drukken van t-shirts voor het vrijwilligersteam. Dit laatste voor herkenbaarheid naar de bevolking toe.

 

Gracias!


We danken jullie allemaal nogmaals voor jullie donaties en jullie aandacht. Vergeet niet om ons op Facebook te bevrienden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

30 donaties
€ 1.165,00
Doel: € 1.000,00
116%

Deze actie is gesloten.