Run for Bikes

Run for Bikes | Geld inzamelen
 
 
Run for Bikes. Goed doel. Vind jij toch ook?! Minimaal 10 fietsen nodig...

In oktober 2018 was ik voor het eerst in mijn leven in Kaapstad. Veel auto's, files, en veel mensen te voet in de townships. Bijna niemand op de fiets. Fietsen is er geen gewoonte, nog niet veilig genoeg en veel mensen en vooral kinderen kunnen het ook helemaal niet betalen. BEN (Bicycle Empowerment Network) is al vele jaren aan de slag om meer mensen op de fiets te krijgen, maar dan moeten die fietsen er wel zijn. Daarom organiseer ik op 20 april het goede doel Run for Bikes. Ik zal hiertoe in Kaapstad, de 2 Ocean Marathon lopen, 56 km rondom Kaapstad, omdat Bewegen Werkt en om geld in te zamelen om BEN bij haar missie te ondersteunen. Dat wil jij toch ook? Misschien niet met lopen, maar wel met een kleine bijdrage. Elke donatie is welkom om dat wat voor ons zo normaal is te stimuleren in een omgeving waar fietsen (nog) een droom is.

Voor ons is een fiets niet duur, voor inwoners en kinderen in de Townships in Kaapstad wel. Elke nieuwe fiets kost ongeveer € 120,-. BEN en o.a. scholen en kleine lokale ondernemers verzorgen vervolgens in de Townships fietslessen, realiseren Bicycle Empowerment Centres om fietsen te kunnen repareren en mensen leren ook zelf om hun fiets te repareren wanneer nodig. En nog belangrijker, stimuleren van het fietsen op en na schooltijd helpt om te voorkomen dat kinderen na schooltijd onnodig in aanraking komen met criminaliteit in de wijk. Nog veel werk te verrichten, maar elke STAP is er één. Fietsen ter verbetering van gezondheid, optimaliseren van vervoer en zorgen voor plezier, minder criminaliteit en een betere kwaliteit van leven in Zuid-Afrika. Fietsen in Kaapstad is (nog) geen gewoonte. Minder dan 1% van de lokale bevolking fietst en nog minder in de TownShips.

BEN stimuleert als NGO o.a. aanschaf en gebruik van fietsen in Kaapstad, zowel voor kinderen als volwassenen. Vanuit Fontys Academy for Creative Industries ben ik nauw betrokken bij o.a. BEN en samenwerkende organisaties om duurzame mobiliteit, waaronder fietsen, te stimuleren.

10

-----

I visited Cape Town last year for the first time in my life. Hardly anybody is biking. There are not enough bikes, bikes for a lot of people are to expensive to buy, it's nog safe enough and biking is nog really part of culture yet. BEN (Bicycle Empowerment Network) try's to change this. BEN needs more support and money to achieve their goals. That's why on April 20th I organize Run for Bikes. I will participate in the 2 Ocean Marathon, 56 km, to raise money to support BEN in realising it's mission. Don't you want to help BEN too? Every donation is therefore welcome to stimulate what is so normal for us, but for a lot of children in TownShips is (still) a dream. 

BEN, local schools and small local entrepreneurs provide bicycle lessons in the Townships, realize Bicycle Empowerment Centers helping to repair bicycles and people also learn to repair their bicycles themselves. A lot of work still needs to be done, but every STEP is one STEP forward. Cycling to improve health, optimize transport, staying away from crime and ensure fun and a better quality of life in South Africa. Cycling in Cape Town is not (yet) a habit. Less than 1% of the local population is cycling and even less people cycle in the TownShips.

BEN encourages the purchase and use of bicycles in Cape Town, both for children and adults, as an NGO.  As a consultant working for Fontys Academy for Creative Industries I am closely involved with BEN and collaborating organizations to promote sustainable mobility, including cycling. A bicycle is not expensive for us, but for residents and children in the Townships in Cape Town it definitely is. Each new bicycle costs around € 120 (2.000 Rnd). .

11

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
48 donaties
€ 1.280,00
Doel: € 1.300,00
98%

Deze actie is gesloten.