Red de Ruïne van Brederode!

Red de Ruïne van Brederode! | Geld inzamelen
 
 

Na zes jaar zich met hart en ziel te hebben ingezet, wordt het kloppend hart van de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid, beheerder Rob Kortekaas, door het bestuur van Stichting Heerlijkheid Brederode (SHB) om compleet onduidelijke redenen aan de kant gezet, nadat vorig jaar ook al medebeheerder Angelique Schipper door datzelfde bestuur was weggepest. Rob en Angelique hebben in deze 6 jaar een grote groep van 90 vrijwilligers aan zich weten te binden en samen de Ruïne weer tot leven gebracht met o.a. aansprekende tentoonstellingen, (historische) evenementen en schoolprojecten. Daardoor trekt de Ruïne steeds meer bezoekers uit binnen- en buitenland en krijgt lovende recensies. Ook wordt een veilige omgeving geboden om te re-integreren. Dit alles dreigt nu in elkaar te storten, doordat het bestuur van SHB het contract met Rob niet wil continueren. Als vrijwilligers staan wij pal achter de beheerder en wij hebben opgeroepen om het besluit te heroverwegen. Maar het bestuur weigert iedere bemiddeling, zelfs niet op nadrukkelijk verzoek van de wethouder van de gemeente Velsen en de eigenaar van de Ruïne, Stichting Monumentenbezit, en blijft star bij zijn besluit.

De onbegrijpelijke besluitvorming en de starre houding zijn niet de enige redenen waarom wij het vertrouwen in het bestuur hebben opgezegd. Het bestuur doet al jaren niet wat er mag worden verwacht, namelijk de grote lijnen uitzetten en kaders scheppen waarbinnen de beheerder zijn werk kan doen. Zo is er geen visie bekend van het bestuur over de toekomst van de Ruïne, er is geen meerjarenbeleidsplan en de ANBI-status, waardoor particulieren en bedrijven met belastingvoordeel kunnen schenken, is nog steeds niet aangevraagd.  Financieel inzicht wordt niet gedeeld, dus is het onduidelijk wat er met het geld, dat wij verdienen voor de Ruïne, gedaan wordt. Deze en meer op zijn minst verontrustende zaken kunnen in zijn geheel als wanbeleid aangemerkt worden. Er is echter geen Raad van Toezicht die beslissingen op redelijkheid onderzoekt en kan ingrijpen.

De enige manier om bovenstaand aan de kaak stellen is dit door een rechter te laten toetsen. Deze kan vaststellen of er sprake is van wanbeleid, mediatie afdwingen en kan zelfs bestuursleden vervangen.
Wat willen wij als vrijwilligers hiermee bereiken:

  • Aanpassing bestuur met neutrale voorzitter
  • Goede afspraken over taakverdeling bestuur en beheerder
  • Een Raad van Toezicht en medezeggenschapsraad vrijwilligers
  • Redenen ontslag beheerder door onafhankelijke partij laten onderzoeken en toetsen op redelijkheid en billijkheid.

Maar hiervoor is geld nodig voor advocaat- en rechtbankkosten. Daarom vragen wij jullie om een bijdrage. Ieder bedrag, klein of groot maakt niet uit, is welkom. Mocht er geld overblijven dan zal dat worden gebruikt voor een leuke dag voor jullie bij de Ruïne en/of een nader te bepalen goed doel.
 
Alvast heel veel dank voor jullie bijdrage,
 
Vrijwilligers Ruïne van Brederode

Lucy de Pagter
03-02-2023

Inmiddels zijn we officieel de Vereniging Vrijwilligers Ruïne van Brederode en heeft onze advocaat namens de vereniging een verzoekschrift naar de rechtbank in Haarlem gestuurd. Wanneer de zaak gaat plaatsvinden is nog niet bekend. We beëindigen in ieder geval deze actie. Heel veel dank nogmaals en we houden jullie op de hoogte via onze Facebook-pagina Ruïne van Brederode en op Twitter (@BrederodeInfo).

Vrijwilligers Ruïne van Brederode 


Lucy de Pagter
12-01-2023

En het doel €13.000 is bereikt vandaag. Heel veel dank aan alle donateurs en/of de mensen die dit gedeeld hebben.

Maar de ervaring leert dat er nog onvoorziene uitgaven kunnen opduiken, dus we gaan nog even door met deze actie. Blijf dit vooral delen! Een financiële buffer zou erg fijn zijn.

Vrijwilligers Ruïne van Brederode


Lucy de Pagter
28-12-2022

Inmiddels de €12.000,- bereikt. We zijn er bijna! Maar we hebben zeer waarschijnlijk meer kosten, dus het doel is iets opgehoogd: van €12.500 naar €13.000. Maar als iedereen blijft delen, dan moet het lukken.

Heel veel dank voor alle donaties tot nu toe en het delen op allerlei platforms. 🙏

De vrijwilligers van de Ruïne van Brederode


Lucy de Pagter
17-12-2022

En inmiddels de €10.000 grens gepasseerd! Ontroerd zijn we dat zoveel mensen met ons meeleven en hebben gedoneerd. Ook speciale dank aan schrijfster Angelique Schipper, die een deel van de opbrengst van haar kinderboek over de Ruïne, Juffrouw HEndriKS, de vloek van de Ruïne van Brederode, aan deze actie doneert.

Inmiddels is onze advocaat druk bezig met de voorbereidingen voor de rechtszaak. Zodra we hier meer over kunnen zeggen, zullen we dat jullie laten weten.

Nogmaals heel veel dank en blijf deze actie vooral delen.

Vrijwilligers Ruïne van Brederode


Lucy de Pagter
04-12-2022

Lieve mensen,

Wat geweldig! We zijn halverwege het doel en dat betekent dat onze advocaat aan het werk gaat voor ons. Maar we zijn er nog niet, dus blijf zoveel mogelijk delen.

In ieder geval heel veel dank voor jullie donaties tot nu toe en ook veel dank aan diverse media, die aandacht aan deze actie hebben gegeven.

Vrijwilligers Ruïne van Brederode


360 donaties
€ 13.610,00
Doel: € 13.000,00
104%

Deze actie is gesloten.