Red boerderij Noord Akendam!

Red boerderij Noord Akendam! | Geld inzamelen
 
 

Wijkplatform Leefbaar Vondelkwartier startcrowdfundingactie voor herbestemming boerderij Noord-Akendam tot Huis van de Wijk.
Het nieuwe wijkplatform Leefbaar Vondelkwartier is met steun van Erfgoedvereniging Heemschut een crowdfundingactie gestart voor boerderij Noord-Akendam. Het wijkplatform wil met deze actie laten zien dat wijkbewoners en Haarlemmers het plan voor herstel en herbestemming van de boerderij ondersteunen. De actie is tevens de aftrap van het Jaar van boerderij Noord-Akendam!

Hoe kun je deze actie ondersteunen? 

Door een eigen donatie te doen of door één of twee tekeningen (zie bijgevoegde foto's) van de boerderij te kopen gemaakt door Eric Coolen. Een tekening kost 25 euro, twee 40 euro. Het streven is om vóór 1 januari 2025 een bedrag van 50.000 euro op te halen. Zo steun je de herbestemming van de boerderij tot Huis van de Wijk.  
Stuur na je bestelling een mail naar: voorzitter@wijkraadvondelkwartier.nl met vermelding van dag- of nachteditie of beiden. Woon je in Haarlem, dan kan je de tekening(en) komen ophalen. 

Waarom een Huis van de Wijk?

De uitkomst van de wijkenquête, gehouden tijdens het Festival Noord-Akendam in de zomer van 2022, is de stimulans geweest om van de boerderij daadwerkelijk een Huis van de Wijk te willen maken. Ongeveer 600 bewoners kwamen toen een kijkje nemen en werden rondgeleid. Het idee om van de boerderij een Huis van de Wijk te maken is ook de basis geweest voor de erkenningsaanvraag van het nieuwe wijkplatform Leefbaar Vondelkwartier. Het plan van de eigenaren van Sterrenheuvel om de boerderij een wijkbestemming te geven past in de doelstelling van het wijkplatform en heeft daarom onze volledige steun. Het is een prima impuls om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Het plan wordt ondersteund en ontwikkeld in samenwerking met de toekomstige gebruikers Stichting Zaaigoed, Stichting Nabestaandenzorg, Stichting Doe-Tuinen, Buurts, Zorgbalans en het wijkplatform. Het gezamenlijk doel is dan ook om van de gerestaureerde boerderij Noord-Akendam een “Huis van de Wijk” te maken. Een ontmoetingsplek voor met name oudere wijkbewoners als heilzaam middel tegen gevoelens van eenzaamheid. 

Wie knapt dit eens op?

Dat is de meest gestelde vraag van de afgelopen 25 jaar bij de aanblik van de geheel vervallen boerderij. Begin deze eeuw werd boerderij Noord-Akendam voorgedragen voor de status van Rijksmonument, maar dat ging niet door. Het complex was weliswaar van monumentale waarde, maar nogal vervallen en niet van nationale betekenis of allure. Daarom besloot de gemeente Haarlem in 2005 de boerderij de status van gemeentelijk monument te geven. 
Het complex ligt op een hoger gelegen stuk zandgrond, genaamd "de Plaat", Vergierdeweg 452-454. Het perceel grond is eigendom van Staatsbosbeheer en in erfpacht uitgegeven aan Recreatieschap Spaarnwoude, een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer. 


Bekijk onderstaande reportage gemaakt door Geja Sikma op 12 oktober 2021

Thea de Roos van Rooden
23-04-2024

Beste donateurs,

Goed nieuws!

  • Zaterdag 29 april aanstaande kunnen jullie de bestelde tekeningen komen ophalen.
  • Waar? In het Vogelhospitaal, Vergierdeweg 292.
  • Wanneer? Tussen 14.30 en 16.00 uur.

Tot ziens!

Heel veel dank voor jullie geweldige steun!

 


Thea de Roos van Rooden
08-04-2024

Beste donateurs, we zijn nu twee weken bezig en hebben inmiddels 1900 euro binnen.  Dank voor jullie ondersteuning, in welke vorm dan ook! Ruim 30 mensen schreven in op één of twee tekeningen van Eric Coolen. We gaan de tekeningen bestellen en op Koningsdag (zaterdag 27 april aanstaande) kunnen ze worden afgehaald in het Vogelhospitaal. 43 donaties
€ 6.120,00
Doel: € 10.000,00
61% / 190 dagen te gaan