Playground Zundert

Playground Zundert | Geld inzamelen
 
 
Annulering Project Playground Zundert

Beste betrokkene,

Sinds begin vorig jaar hebben jongeren in de gemeente Zundert het plan om een playground te realiseren. Ze hebben zich verenigd in de jongerenwerkgroep Playground Zundert, ondersteund door het Jongerenwerk.

De afgelopen periode is het Jongerenwerk, in samenspraak met de gemeente en de jongerenwerkgroep Playground Zundert, huis aan huis gegaan om te inventariseren of er draagvlak is voor een Playground aan de locatie van de Jasmijnring/Azaliaring

De uitkomst van de rondvraag is dat er onvoldoende draagvlak is voor een playground. Dat heeft het Jongerenwerk in samenspraak met genoemde werkgroep doen besluiten af te zien van het idee.

Het Jongerenwerk zal de jongeren van het project, de buurt, school en andere sponsoren per brief op de hoogte stellen van de annulering van het project en de financiële afwikkeling hiervan. De gemeente Zundert heeft aangegeven bovenstaand advies over te nemen.

Heeft u geld gestort voor het project en wenst u dat terug te ontvangen, stuur dan voor 01 december een mail naar thomas.frankhuijzen@surplus.nl. Al het geld wat niet wordt teruggevraagd wordt gedoneerd aan de Sint Anneschool in Zundert.

 

Thomas Frankhuijzen
18-10-2019

Annulering Project Playground Zundert

 

Beste betrokkene,

Sinds begin vorig jaar hebben jongeren in de gemeente Zundert het plan om een playground te realiseren. Ze hebben zich verenigd in de jongerenwerkgroep Playground Zundert, ondersteund door het Jongerenwerk.

De afgelopen periode is het Jongerenwerk, in samenspraak met de gemeente en de jongerenwerkgroep Playground Zundert, huis aan huis gegaan om te inventariseren of er draagvlak is voor een Playground aan de locatie van de Jasmijnring/Azaliaring

De uitkomst van de rondvraag is dat er onvoldoende draagvlak is voor een playground. Dat heeft het Jongerenwerk in samenspraak met genoemde werkgroep doen besluiten af te zien van het idee.

Het Jongerenwerk zal de jongeren van het project, de buurt, school en andere sponsoren per brief op de hoogte stellen van de annulering van het project en de financiële afwikkeling hiervan. De gemeente Zundert heeft aangegeven bovenstaand advies over te nemen.

 

Heeft u geld gestort voor het project en wenst u dat terug te ontvangen, stuur dan voor 01 december een mail naar thomas.frankhuijzen@surplus.nl. Al het geld wat niet wordt teruggevraagd wordt gedoneerd aan de Sint Anneschool in Zundert.

 


Thomas Frankhuijzen
01-07-2019

Inmiddels zijn er al een aantal bedrijven die direct hebben gesponsord. Dat betekent dat het totale bedrag inmiddels op €4800,- staat. 

We hebben nog tot 1 september, dus we gaan nog ff knallen!! 


32 donaties
€ 1.130,00
Doel: € 50.000,00
2%

Deze actie is gesloten.