People With Albinism in Africa Need Our Help!

People With Albinism in Africa Need Our Help! | Geld inzamelen
 
 
Josephat Torner Foundation, Albinism in Africa, Albino's in Afrika, Albinisme,

Albinisme wordt in grote delen van Afrika gezien als vloek, met als gevolg dat mensen met Albinisme hun leven niet zeker zijn. Naast dit gigantisch maatschappelijke probleem kampen Albino's ook met een niet te overzien medisch probleem. Namelijk dat van het veel te vroeg overlijden ten gevolge van Melanomen (huidkanker).

De Josephat Torner Foundation (www.josephattornerfoundationeurope.org) is een organisatie, die zich inzet voor deze groep kwetsbaren.

In September ga ik samen met deze Foundation, Mount Kilimanjaro in Tanzania beklimmen, om aandacht te vestigen op en geld in te zamelen voor de Albino's in Afrika. Geld dat nodig is om voorlichting te geven ( denk hierbij aan seminars en workshops om het bewustzijn ten aanzien van Albinsme te vergroten) en geld dat wij gaan gebruiken om directe hulp te verlenen. Denk hierbij aan het opzetten van opvanghuizen voor Albino's die moeten vluchten uit hun gemeenschap. 

hulp is hard nodig en daarom vraag ik jullie mij te sponsoren. Alle beetjes helpen en:  ‘Together we break the silence’!  

"Régine does the Kili 2018!"Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

52 donaties
€ 2.280,00
Doel: € 1.500,00
152%

Deze actie is gesloten.