Oprichting Senioren Sportcentrum

Oprichting Senioren Sportcentrum | Geld inzamelen
 
 
Help mee met de oprichting van het Senioren Sportcentrum


Senioren Sportcentrum Plan

Voorwoord
Sport is van groot belang om het lichaam soepel te houden. Vooral de 55-plussers hebben hier baat bij omdat ouder worden niet erg is, zolang je op een vitale wijze leeft waardoor je bovendien langer de activiteiten kunt doen die je graag doet. Om deze doelgroep hierbij te helpen willen wij graag het Senioren Sportcentrum oprichten.

Sporten brengt senioren onder elkaar
Of het nou in groepsverband is of individueel...sporten zorgt voor sociale contacten. Eenzaamheid wordt verminderd of sociale kring juist uitgebreid. In beide gevallen is de uitkomst enorm positief!
Bewegen in groepsverband zorgt voor extra motivatie om je doel te bereiken. Daarnaast is het prettig en leuk om onderling ervaringen uit te wisselen.

Senioren steeds langer thuis
De vergrijzing neemt naar schatting sterk toe, tot 4,7 miljoen in 2060.
Zelfredzaamheid bevorderen door middel van (matig) intensief bewegen zorgt ervoor dat u zo min mogelijk afhankelijk bent (van zorgverleners) en zich fit voelt.

Het plan voor Senioren Sportcentrum
Deze sportschool is bedoeld voor senioren (de 55-plusser). Is men één of twee jaar jonger? Dan is dit uiteraard geen probleem. Wel proberen wij ons zoveel mogelijk vast te houden aan het concept dat als hoofdzaak bedoeld is voor senioren.

Naast het sportieve element vinden wij ook het sociale element belangrijk. Daarom is er na afloop van het sporten gelegenheid om onder genot van een kop koffie of thee elkaar te ontmoeten.

Niet alleen bewegen is van belang, ook zal er een balans moeten zijn tussen lichaam en geest. Wij zijn van mening dat stress, piekeren of algemene problemen uitwerken op het lichaam en motivatie verminderd. Daarom is er elke keer per week de gelegenheid om 1-op-1 in gesprek te gaan met een medewerker van het Senioren Sportcentrum. Soms is een luisterend oor genoeg, maar kunnen ook andere oplossingen of doorverwijzingen uitkomst bieden op de (hulp)vraag.

Zelf zouden wij graag in de toekomst ook willen samenwerken met afslankinstituut Zlim in het kader van Franchise. Dit instituut gebruikt wetenschappelijke en aangename methoden om af te vallen. Zij zijn ook de grootse organisatie op dit gebied in Nederland. De reden van samenwerking is dat het in combinatie met beweging nog doeltreffender zou kunnen werken, of omdat niet iedereen van sporten houdt, en puur om het feit dat “gewoon” sporten niet voor iedereen vanzelfsprekend is als het bijvoorbeeld gaat om lichamelijk klachten zoals spierpijn of gewrichtspijn. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.zlim.nl

Een keer in de twee weken zal er door ons ook een bijeenkomst worden georganiseerd in het kader van dieet, voeding en lifestyle. Hierdoor leert men welke voeding de mens goed doet.

Gezonde voeding en diëtiek kan uiteraard ook zorgen voor controle in geval van bijvoorbeeld;

Diabetes type II
Hypertensie (verhoogde bloeddruk)
Hypercholesterolemie (verhoogd Cholesterol)
Obesitas (overgewicht)
Ondergewicht


Vragen hierover kan men dan stellen aan onze Lifestylecoach.

Fruit, water, koffie en thee zijn kosteloos inbegrepen tijdens deze bijeenkomst!

 

Toegankelijkheid bevorderen
Wij vinden het belangrijk dat sporten ook toegankelijk blijft voor iedereen. Is men slecht ter been? Dan is er mogelijkheid om één keer per week gebruik te maken van de Senioren Sport Taxi tegen een gereduceerd tarief. Mocht het zo zijn dat de klant vaker wenst gebruik te maken van de taxi dan kan dat natuurlijk in overleg.

Concurrentie
Er is veel concurrentie op gebied van reguliere sportscholen. Sportscholen zoals Anytime Fitness en Fit 4 Free hebben de leiding op de reguliere markt, maar zijn niet expliciet gericht op de senioren als doelgroep. Ook is het Senioren Sportcentrum meer betrokken bij de betreffende doelgroep. Dit ziet u terug in ons planomschrijving. Ook is de drempel veel lager omdat de senioren gemeenschappelijke raakvlakken met elkaar hebben en er geen sprake is van concurrentie op gebied van uiterlijk dat onzekerheid kan bieden. Iedereen kan hier zichzelf zijn en op eigen niveau het doel behalen op een prettige manier en een vertrouwde omgeving.

Locatie
De locatie zal gevestigd zijn in een woonwijk, bij voorkeur in nabijheid van een winkelcentrum en/of openbaar vervoer. Ook zal er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar moeten zijn. Om een geschikte locatie te vinden zal dit gerealiseerd worden in samenspraak met de betreffende gemeente en verhuurder. In beginsel zal de vestiging gelegen zijn in het gebied Rotterdam Ommoord of Prins Alexander. Beide locaties zijn centraal gelegen als het gaat om een zo efficiënt mogelijk bereik van de doelgroep.

Marketing
Om progressie te boeken op gebied van leden of klanten werven zal er een Facebookpagina aangemaakt worden en ook goede vindbaarheid in Google door middel van Google Adwords is van groot belang. Deze twee marketingmiddelen laten wij uitvoeren door professionals op gebied van internetmarketing. Dit zal vrij kostbaar zijn en daarom is het ook noodzakelijk dat er vanuit de organisatie zelf ook wordt gewerkt aan de campagne. Dit doen wij door zelf de straat op te gaan, in gesprek te gaan met senioren en een flyer voor lidmaatschap aan te bieden. Verder brengen we in kaart waar alle 55-plussers zich bevinden in de omgeving, denk bijvoorbeeld aan buurthuizen, seniorenwoningen, biljartcentra, verzorgingshuizen en ouderencomplexen. Natuurlijk gaan we ook daar langs om informatie verstrekken aan de doelgroep en een kijkje te nemen in ons sportcentrum.

Marktontwikkeling
Sinds begin jaren ’90 tot circa 2005 is fitnessdeelname meer dan verdubbeld. Net als de sportdeelname is de deelname aan fitness de afgelopen jaren echter gestabiliseerd. Ruim een vijfde van de bevolking doet minstens één keer per jaar aan fitness – achttien procent doet dat maandelijks en veertien procent minstens 40 keer per jaar. Dit is een miljoenenmarkt: 3,3 miljoen Nederlanders doen minstens eens per jaar aan fitness. Circa tweederde van de fitnessers bezoekt hiervoor het fitnesscentrum of de sportschool.
Als we inzoomen op fitnessers blijkt dat de intensiteit van deelname aan fitness is toegenomen: in 2006 deed 84 procent van de fitnessers minstens twaalf keer per jaar aan fitness, in 2014 is dat toegenomen naar 91 procent. Het aantal personen dat de laatste jaren aan fitness deed, blijft onveranderd groot, maar dat het aantal uur dat is besteed aan fitness is toegenomen.
Waar een groep Nederlandse fitnessondernemers zal (blijven) kampen met een druk op de omzet in een markt met veel concurrentie en een prijsbewuste consument, gloren er ook kansen. De innovaties en de commerciële kracht die de fitnessbranche typeren zijn een springplank voor verdere expansie. Daarbij valt veel te verwachten van de kleinschalige fitness boutiques die in opmars zijn. Ook van outdoor fitness, flexibele contracten, apps en aggregators – bedrijven die één lidmaatschap voor tientallen fitnessaanbieders aanbieden – wordt verwacht dat die een nieuwe positieve schwung aan de markt kunnen geven.
(bron: www.allesoversport.nl)

Personeelsleden
De personeelsleden hebben een vriendelijk overkomen en zijn actief bij het begeleiden, maar passen zich volledig aan op het niveau van de senioren en het kunnen van de individu. Mochten er beperkingen zijn dan wordt daar rekening mee gehouden en geduldig mee omgegaan. Personeelsleden hebben een sport achtergrond of fysiologische kennis en zijn allen EHBO gecertificeerd. Leden van de sportschool krijgen uitleg en ondersteuning bij het gebruik van de fitnessapparaten maar kunnen ook voor overige vragen terecht bij de personeelsleden. Tot slot is affiniteit met de doelgroep een vereiste voor onze werknemers.

De kosten voor lidmaatschap
De abonnementskosten:


Onbeperkt sporten € 29,95 per maand
1 x per week sporten € 25,00 per maand
Echtparen onbeperkt sporten € 54,95 per maand
Echtparen 1 X per week sporten € 45,00 per maand

(Voor onze abonnementen geldt eenmalig € 20,00 inschrijf- en administratiekosten.)

Taxivervoer 1 x per week € 7,50 per maand

(Taxiritten dient men wel vooraf te reserveren, afstand in een straal van maximaal 10 kilometer vanaf het sportcentrum)

Bestedingsdoel:
Opstarten van de onderneming


Nawoord
Wij willen iedereen namens de senioren bedankten voor hen steun en zullen u via deze website op de hoogte houden over de vorderingen. Mocht het streefbedrag worden behaald? Dan gaan wij zo spoedig mogelijk in gesprek met de gemeente over het bestemmingsplan. Ook hier zal u van op de hoogte worden gesteld.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 10,00
Doel: € 43.000,00
0%

Deze actie is gesloten.